Tagg: skruv

Pondus – träskruv för urstarka konstruktioner

29 augusti, 2017

PONDUS drar ihop virket och använder friktionen mellan delarna för att stabilisera konstruktionen.

PONDUS® är ett professionellt system för sammanfogning av många olika träkonstruktioner. Den är utrustad med Powergänga, med två olika gängstigningar, som pressar samman virkesfogen och gör träkonstruktionen urstark.

Snabbare, starkare, snyggare.

PONDUS® egenskaper gör att monteringen går snabbare, blir starkare och snyggare och ersätter tidigare metoder och traditionella träskruvar.

Powergänga, som finns på träskruvarna PONDUS® och FURIOUS®, består av en gänga med olika gängstigningar på skruvens över- och underdel. Det gör att virket dras samman med full kraft och skapar en unik friktion mellan den primära och sekundära regeln.

Skillnader mot traditionella träskruvar är att det är gängan och friktionen mellan träreglarna som tar kraften, och inte skallen, vilket också gör att det inte kan uppstå glapp när trä rör sig i framtiden.

Två skruvar istället för 16!

Om du använder PONDUS® skruvar kan du spara både infästning och tid. Det tar tio sekunder att skruva i två Pondus, istället för 90 sekunder, byggbeslag och upp till 16 träskruvar.

Det blir dessutom ett snyggare resultat då skallen fälls in i träet med Pondus.

Med PONDUS® sparar du massor med tid och infästning.

Tålig och långlivad

PONDUS® är tillverkad i sätthärdat stål 9.8 och har en unik ytbeläggning, KTCO-beläggning, som ger maximal livslängd. KTCO-beläggning är ett krom6-fritt  multibeläggningssystem med högt korrosionsmotstånd. Klarar 1500 h saltspraytest och 15 cykler Kesternich.

Detta motsvarar korrosivitetsklasser upp till och med C4. KTCO-beläggning är testad och godkänd av SP för korrosivitetsklass C4.

Beställ en gratis provkartong

För att du ska kunna testa själv innan du handlar skruv till ett helt projekt kan du beställa en gratis kartong PONDUS® skruvar på Ejots hemsida. Där finns även ett beräkningsverktyg som hjälper dig att beräkna åtgången av PONDUS® till ditt projekt.

 

Källa: Ejot

Den perfekta monteringsskruven för Habitoskivan

9 februari, 2017

Hårdgipsskivan Habito har revolutionerande infästningsstyrka.

Gyprocs hårdgipsskiva Habito uppvisar fantastisk infästningsstyrka, och lämpar sig perfekt för väggar där det ska monteras tunga saker. Nu har Gyproc i samarbete med Ergofast lanserat skruven Ergofast GTX, som ger ännu bättre resultat och mycket smidigare montering än vanlig hårdgipsskruv.

Gyproc Habito 12,5 mm har en sammansättning som möjliggör infästningar direkt i skivan med vanlig träskruv och tar därmed över funktionen hos kombinationen av en träskiva och en standardgipsskiva i en färdig vägg.

Habitosystemet har dessutom bättre egenskaper avseende ljud och brand än traditionella lättbyggnadssystem, vilket innebär att många väggar klarar sig med enlagslösningar. Habito ersätter kombinationen gips/plyfa och i de fall två gipsskivor behövs läggs ErgoLite till konstruktionen.

Skruv med unik design

Ergofast GTX ger snabbare, snyggare och effektivare montering av hårdgips, tack vare en unik design av skruvens spets, gänga och skalle. Den nya skruven ger ett säkert och perfekt resultat utan pappersfnas vid infästning av Gyproc Habito i trä- eller stålregel, och sparar arbetstid genom att minska behovet av efterarbete vid montering av hårdgipsskivor.

I ett pilotprojekt i en bostadsrättsförening har man använt måttbeställda Habitoskivor plus ErgoLite och Ergofast GTX med mycket goda resultat. Under projektets gång – där man tack vare Habitosystemet halverade kostnaderna för transporter och spill – övergick man till nya Ergofast GTX från vanlig hårdgipsskruv.

Ergofast GTX: enklare montering och snyggare resultat. Bild: Gyproc

– Historiskt sett har det alltid varit problem med att skruva hårdgips. Det har antingen blivit en krater runt skruvskallen eller pappersfnas runt skallen. Det ser inte snyggt ut och har krävt efterarbete, främst för målarna.

För att hitta en lösning på problemet har Gyproc länge arbetat för att ta fram en ny hårdgipsskruv. Med GTX kan vi presentera en revolutionerande skruv som eliminerar hårdgipsproblematiken en gång för alla, berättar Thomas Viktorsson på Gyproc.

Daniel Demirian, tekniskt ansvarig hos Castella Entreprenad som var entreprenör för pilotprojektet berättar: – Vi började montera med vanlig hårdgipsskruv och bytte efter drygt två trapphus till den nya skruven. Skillnaden mellan dem är lika stor som mellan natt och dag. Med den nya skruven blir resultatet detsamma som när man skruvar standardgips, säger Daniel, som kallar GTX för ”en smart skruv”.

Källa: Gyproc

Läs mer om Habito och Ergofast GTX