Tagg: garanti

Fyra saker du tydligen inte visste om Rötskyddsgarantin

20 april, 2018

Här om veckan ställde vi fyra frågor om Rötskyddsgarantin på vår Facebook-sida men fick inte ett enda rätt svar! Det verkar alltså finnas en del tveksamheter kring Rötskyddsgarantin och vad den innebär. Vi tog tag i vår sortimentsansvarige för trä, Henrik Björk, för att reda ut vad som faktiskt gäller.

Rötskyddsgarantin – vad innebär den?

”Rötskyddsgarantin är en garanti för att de impregnerade produkter du köpt är av så hög kvalité att de håller minst 20 år, under förutsättning att de monterats enligt gällande instruktioner” säger Henrik, och berättar att Svenska Träskyddsföreningen därför lämnar 20 års garanti på NTR-impregnerat virke. Garantin gäller för rötangrepp, då virket blivit så angripet att det är satt ur sin sakfunktion.

Vilka träskyddsklasser omfattas av Rötskyddsgarantin?

Henrik berättar att det är träskyddsklasserna NTR A och NTR AB som garantin omfattar. Virket ska vara NTR-märkt, antingen med bläckstråle- eller färgmärkt i kombination med buntmärkning. ”Men om märkningen har fallit bort behöver du inte oroa dig, garantin gäller nämligen ändå.”

Vad innebär NTR A- respektive NTR AB-klassning?

”För trä som är i varaktig kontakt med mark och sötvatten ska träskyddsklassen NTR A användas. Är det så att träkonstruktionen är svår att byta ut, exempelvis om man bygger ett balkonggolv högt ovan mark, så ska NTR A-virke också användas”, förklarar Henrik.  NTR AB-klassat virke är till för montage ovan mark, som trall eller staket. Hur och var man ska använda olika NTR-klassade produkter hittar våra kunder i Optimeras Trallguide.

Vem kan dra nytta av garantin?

”Det är bara konsumenter som kan dra nytta av garantin och virket ska vara avsett för konsumentanvändning”, förklarar Henrik. ”Därför är det viktigt att spara sina kvitton tillsammans med garantisedeln”.

Att visa upp en garantisedel kan vara det många upplever som kruxet eftersom det är lätt att glömma att be om en garantisedel. Det här kan vara viktigt för dig som proffs att tänka på. Om du handlar träskyddsklassat virke för en kunds räkning är det du som måste be bygghandeln om garantisedel till din kund. Läs gärna mer om träskyddsgarantin på Svenska Träskyddsföreningens hemsida.

Hur stort är maxbeloppet?

”För varje enskild kund och garantitillfälle är ersättningsbeloppet max 100 000 kronor. Det förutsätter att kunden behåller alla nödvändiga dokument, som kvitto eller faktura och garantisedel. En sista sak, som kunden inte får glömma, är att ha fysiska bevis, som fotodokumentation eller besiktningsbevis, som visar att rötan faktiskt är större än vad funktionen klarar” avslutar Henrik.

4 skäl att låta hantverkaren köpa materialet

1 november, 2016

bloggbild-optimera-slap-lagreDe flesta som går ut och äter på restaurang har inte med sig en matkasse från snabbköpet till kocken att använda. Vi räknar med att kocken själv bäst kan välja sina råvaror och vi betalar gärna för den expertisen – det är liksom hela poängen. På samma sätt är det med hantverkare. De kan sina grejer och det är värt att ta vara på den kunskapen – av fler skäl än de flesta känner till.

1. Reklamationsrätt och garantier – tre eller tio år?
Om kunden låter hantverkaren köpa materialet i samband med projektet omfattas alltihop – både materialet och arbetet – av Konsumenttjänstlagen, vilket ger kunden 10 års reklamationsrätt på båda delar. Det är i sammanhanget viktigt att tänka på att detta rör sig om material till fasta installationer, alltså inte vitvaror, fristående garderober etc.

Om kunden däremot handlar materialet själv gäller endast Konsumentköplagens 3 års reklamationsrätt för materialet. Om hantverkaren handlar materialet och lämnar garanti på arbetet omfattar denna garanti också materialet.

2. Bara en part att reklamera till.
Oavsett om hantverkaren handlar på ett eller flera olika ställen, har kunden bara en part att reklamera hos om något skulle gå fel.

Har kunden handlat själv kan det blir flera parter att reklamera till, och dessutom mycket svårare att fastställa om ansvaret för ett uppkommet fel ligger hos en leverantör av material eller hos hantverkaren som använt det.

3. ”Fackmannamässigt utförande” omfattar även materialval.
Försäkringsbolagen – både kundens och hantverkarens – kräver att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört för att gå in och ersätta eventuella skador. I begreppet fackmannamässigt utförande ingår valet av material.

Handlar hantverkaren själv materialet och något går fel är det hantverkarens egen försäkring som täcker detta och kunden är fri från ansvar och kostnader som kan uppstå på grund av felet.

4. Fackmannamässigt materialval ingår i priset
En professionell hantverkare är enligt Konsumenttjänstlagens § 4 skyldig att samråda med och ta tillvara kundens intressen genom att välja bra material. Vilket jobb kunden än har beställt så köper hen alltså inte bara själva jobbet utan även kompetensen att bedöma det använda materialets lämplighet.

Enligt Konsumenttjänstlagens § 6 måste hantverkaren till och med avråda kunden från att använda material som hen inte själv är helt säker på är lämpligt, standardenligt etc. Har kunden otur kan detta innebära att material hen handlat inte kommer till användning för att hantverkaren inte kan ställa sig bakom det.

Ger hantverkaren med sig och använder material hen är tveksam till står kunden i värsta fall med en dyr nota för att undermåligt material orsakat kostsamma fel.

Mer information i ämnet hittar du på Konsumentverkets upplysningssajt www.hallakonsument.se

Spara

Spara

Spara