Tagg: Energi

Otto Magnusson bygger med helheten i åtanke

2 mars, 2018
Husbygge med en stor fasadskylt med Otto Magnussons logo

Otto Magnusson är en anrik byggfirma med blicken fäst på horisonten. Bild: Otto Magnusson

Framåtanda och helhetsperspektiv präglar den anrika byggfirman Otto Magnusson i Malmö. Inom hållbart byggande ligger de i framkant och företagets hållbarhetschef Andreas Holmgren delar gärna med sig av sina erfarenheter och insikter. ”Allt fler beställare ställer höga krav på hållbara byggprojekt, berättar Andreas. ”Det blir  hela tiden viktigare att vi som bygger kan föra kraven vidare, internt och mot våra samarbetspartners.” 

Otto Magnusson – entreprenören som satte kursen

Byggnadsfirman Otto Magnusson har en gedigen historia. År 1928 startade vagnmakare Otto Magnusson ett serviceföretag i Malmö, som utförde inredningsarbeten och renoveringar åt stadens privata fastighetsägare.

Samma framåtanda och flexibilitet har hållit företaget starkt och på uppgång sedan dess. Idag har Otto Magnusson mer än en halv miljard i omsättning och uppdrag i hela sydvästra Skåne. Samtidigt förblir firman ett familjelett företag med korta beslutsvägar och långa kundrelationer.

Helhet ger trygghet

Andreas Holmgren berättar: ”Otto Magnusson är ett tvådelat företag, med en entreprenaddel och en servicedel. I varje halva jobbar ungefär 100 personer.” Ett större entreprenadprojekt, där vi har 40 egna, sysselsätter dessutom ca 1500-2000 personer i egenskap av underentreprenörer och leverantörer av olika tjänster.

”Att vi både bygger och servar ger en trygghet för kunden, eftersom det blir så tydligt att vi redan från projekteringsstadiet ser till byggnadens funktion och kvalitet, dess liv även efter byggskedet.”

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö ständigt på agendan

Detta perspektiv, att se till byggnadens hela livstid, återkommer i Otto Magnussons val att fokusera på Hållbart byggande.

I sin KMA-policy slår företaget fast: ”Utifrån vår möjlighet att påverka förebygger vi miljöpåverkan på våra arbetsplatser och för de byggnader som vi är med och bygger. Vi har ett livscykelperspektiv i vårt arbete och centrala områden är miljömärkning av byggnader, avfallshantering, energiförbrukning, kemikaliehantering, buller/vibration/damm samt ekosystem.”

Hållbarhet på gång i branschen – långt om länge

Otto Magnusson har länge varit tongivande kring hållbart byggande i branschen. På senare tid märker de av ett starkt ökande intresse för hållbarhetsfrågor i alla led i byggkedjan, vilket Andreas ser som positivt.

”För några år sedan trodde man att byggnader hade som störst miljöpåverkan under sin livstid, men nu vet man att byggskedet (via byggmaterialen) svarar för en mycket stor del av påverkan”, säger Andreas Holmgren.

Tydligt ökad efterfrågan

Insikten om detta tjänar som en viktig katalysator för ett flertal åtgärder och forskningsprojekt i byggbranschen, och allt fler företag ser över hur de kan arbeta mer hållbart just under byggskedet.

”Vi märker en rejält ökad efterfrågan på hållbarhetsfokus i byggprojekt de senaste åren”, berättar Andreas. ”För fem år sedan, när jag var ny i företaget, var det kanske ett eller två projekt om året.  Nu är det nästan alla. Och vi har ungefär samma kundbas.”

Nittioåring med framtiden för sig

Byggnadsfirman Otto Magnusson, som i år firar 90 år som företag, bygger övervägande för större förvaltningsbolag, kommunala bostadsbolag och andra större byggherrar.

”Hos den gruppen av beställare är kraven idag ofta mycket höga på hållbarhet, och byggnaderna ska som regel certifieras enligt till exempel Miljöbyggnad.

Privatpersoner och mindre företag har inte hunnit riktigt lika långt i sitt hållbarhetstänk, men även där märks det att utvecklingen går framåt.”

Planering och logistik behövs

På frågan om vad som håller branschen tillbaks i sin hållbarhetsutveckling svarar Andreas att det finns en utbredd uppfattning att hållbara byggmaterial måste vara dyrare. Men det är bara sant i liten utsträckning.

”Det är inte dyrare rent materialmässigt att bygga hållbart, men det krävs en del administration och logistikplanering. Det i sin tur ställer krav på de inblandades kompetens och engagemang – och där kommer såklart en del kostnader in i bilden.”

Rätt kompetens borgar för minimal påverkan

Otto Magnusson ser till att planera sina projekt så att man minimerar miljöpåverkan, buller och spill.

Det krävs bl a att våra rutiner är kända, och att personalen i tidigt skede är tydliga i att de beställer miljögodkända byggmaterial från samtliga leverantörer och underentreprenörer

Inköpare och platschefer för en tät dialog för att minimera antalet transporter och ta så stora volymer som möjligt.

Livscykelperspektiv ställer höga krav på leverantörerna

För att hållbarheten ska genomsyra hela bygget måste företaget kunna ställa krav både bakåt mot leverantörsled och framåt mot sina konsulter och underentreprenörer.

”Vi behöver samarbeta med materialleverantörer som har lösningar för den administration, logistik och dokumentation som krävs”, menar Andreas Holmgren.

E-tjänst för smidig dokumentation

”Optimera har till exempel en e-tjänst vi använder flitigt, som tillhandahåller dokumentation för byggprojekt. Via tjänsten får vi alla byggets produktdatablad, säkerhetsdatablad, prestandadeklarationer och byggvarudeklarationer skickade till oss digitalt, knutna till respektive arbetsplats.

På så vis får alla berörda  tillgång till byggets aktuella dokumentation, och vi kan närsomhelst be om en sammanställning med all dokumentation för det specifika bygget. En sådan lösning är det ingen annan som kan erbjuda idag.”

Skräddarsydda leveranser

”Det är också viktigt att vi får material till bygget rumsförpackat, och att leverantören ser till att det placeras på rätt plats i rätt tid. Allt som kan minska onödiga transporter och kassation på byggarbetsplatsen gör skillnad och behöver planeras in i god tid.

Ofta måttbeställer vi till exempel stålreglar för att undvika onödigt spill. Det sparar dessutom tid på arbetsplatsen när material inte behöver bearbetas utan är färdigt att montera.”

Effektiv hantering minskar spill

För beställningar av skivmaterial tar inköparen med skivornas längd i beräkningen, och väljer rätt emballage för att minimera spill. Om möjligt prioriterar man också flergångsemballage, och upprättar en plan för källsortering, alternativt en avfallshanteringsplan.

”Visionen är att inget onödigt avfall ska uppkomma alls vid byggproduktionen”, berättar Andreas vidare. ”År 2016 gick så lite som 0,5% av allt vårt avfall till deponi, vilket var farligt avfall som asbest och PCB.

En hållbar kombination, då som nu

För vagnmakare Otto Magnusson var det kombinationen av entreprenörsanda, framtidsfokus och helhetstänk som lade grunden för hans framgång.

Nittio år senare är det fortfarande denna kombination som för företaget framåt, och in i en hållbar framtid för firman, kunderna och leverantörerna tillsammans.

Läs om Otto Magnussons hållbara projekt:

 

Är du byggare och vill boosta din gröna sida? Läs om hur du snart kan få byggprocessen certifierad och hur du kommer igång med ditt eget hållbarhetsarbete.

 

Optimera går över till 100% grön el!

30 januari, 2018
Närbild av en glödlampa på en gräsmatta

Foto: Ashes Sitoula, Unsplash

Hållbarhet står högt på agendan för oss och vår koncern Saint-Gobain. Från och med den 1 januari 2018 har alla svenska bolag i koncernen, däribland Optimera Svenska, gått över till 100 % grön el.

Saint-Gobain vill erbjuda de bästa lösningarna för ett hållbart byggande och har satt som mål att minska miljöpåverkan – särskilt när det gäller klimatavtrycket. I synnerhet arbetar Saint-Gobain med att minska sina koldioxidutsläpp med 20% *, och i detta sammanhang är övergången till förnybar el i Norden ett naturligt steg.

”Vi uppskattar att övergången reducerar vår miljöpåverkan med cirka 40 000 ton CO2/år, vilket motsvarar ungefär 40 000 tur och retur-resor Stockholm-New York”, säger Camille Fabre, Sustainability Director Saint-Gobain Norden/Baltikum.

Hållbara byggnader

Övergången till grön el innebär också att Saint-Gobain i Norden nu ännu mer än tidigare kommer att kunna leverera produkter med reducerad koldioxidpåverkan sett ur produkternas livscykel, vilka också bidrar till mer hållbara byggnader som kan certifieras enligt LEED, BREEAM eller Miljöbyggnad.

Att byta till grön el är bara ett av många steg som Saint-Gobain tar för att utveckla mer hållbara lösningar. Bland annat fokuserar koncernens Eco-innovationsstrategi på att förbättra och uppfinna morgondagens lösningar, med minskad miljöpåverkan och ytterligare hållbarhetsfördelar.

*avser indirekt och direkt förbrukad energi under tiden 2010-2025.

Eldar du för kråkorna?

11 november, 2016

 

brasa

Här smiter energin!

Skalet i din bostad – väggar, golv och tak, släpper ifrån sig energi som
du betalar för. Bilden nedan illustrerar på ett ungefär hur stor andel av energin
de olika ytorna släpper iväg.

Renovera energismart

Om du funderar på hur du kan investera energismart, är det viktigt att
först ta reda på vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska
energiförlusterna i just ditt hus.

Det första du bör se över är fönstren, som brukar stå för den största energiförlusten. Därefter bör du ta en titt på tak och vind.

tak-pilar-energi

Kom in så hjälper vi dig!

Vill du ha hjälp att beräkna vad som bör göras, kom in till Optimera och tala
med en av våra certifierade energiexperter.