Tagg: byggare

Hejdå mögel! Hej MouldGuard!

18 maj, 2018
En byggare går på ett tak med en plywoodskiva under armen

Metsä MouldGuard är en takplywood med många starka fördelar.

Det finns många sätt att bygga undertaket på ett hus, vanligast med någon form av råspont, eller underlagsspont som det egentligen heter. Men du kanske är redo för en ny lösning, som minskar risken för mögelangrepp och dessutom gör att du fixar undertaket på kortare tid?

Takplywood MouldGuard från Metsä Wood är en svårslagen undertakslösning för dig som lägger tak. Under våren lanseras den äntligen i Optimeras sortiment och vi ser fram emot att höra våra kunders reaktioner på denna starka, lätta och smarta skiva.

Vanliga risker med undertak

Mögelangrepp på undertaket är en mardröm för dig som byggare. Tänk dig att kunden ringer och berättar att det nya fina taket är fullt av prickar och fläckar och att besiktningsmannen dömt ut undertaket. Det är bara att pallra dig dit och plocka ner allt du byggt.

Det finns alltid en risk för mögeltillväxt på ytan av obehandlade träprodukter när de placeras på platser med hög relativ luftfuktighet eller i ouppvärmda utrymmen där luftfuktigheten kan vara hög och det finns risk för kondens.

MouldGuard – lösningen vi alla väntat på

Det är här Takplywood MouldGuard kommer till undsättning och minimerar risken för mögelangrepp. MouldGuard är en antimögelbehandlad plywood och klar att användas i fuktiga förhållanden, klimatklass 2 enligt EKS 10. Skivorna har en ljusbrun färg och ytan kan behandlas ytterligare med färg, lack och fernissa som är lämpliga för träprodukter.

MouldGuard är inte bara en bra lösning mot mögelangrepp, utan har dessutom en låg vikt och väger cirka 2 kg mindre per kvadratmeter (2 ton på ett 1000 m2 tak) än råspont. Det blir många kilon du och kollegorna slipper kånka, vilket bidrar till att både arbetet och logistiken på bygget blir mycket enklare.

Så tillverkas MouldGuard

Takplywood MouldGuard är egentligen inget annat än en konstruktionsplywood som antimögelbehandlats och ger upp till fem gånger högre motståndskraft mot mögel och blånader än obehandlade skivor. Behandlingen sker med ett träskyddsmedel på fabriken och spridningen av antimögelmedlet kontrolleras noggrant för att säkerställa att hela skivan täcks och att tillräckligt mycket medel används.

Fyra saker du tydligen inte visste om Rötskyddsgarantin

20 april, 2018

Här om veckan ställde vi fyra frågor om Rötskyddsgarantin på vår Facebook-sida men fick inte ett enda rätt svar! Det verkar alltså finnas en del tveksamheter kring Rötskyddsgarantin och vad den innebär. Vi tog tag i vår sortimentsansvarige för trä, Henrik Björk, för att reda ut vad som faktiskt gäller.

Rötskyddsgarantin – vad innebär den?

”Rötskyddsgarantin är en garanti för att de impregnerade produkter du köpt är av så hög kvalité att de håller minst 20 år, under förutsättning att de monterats enligt gällande instruktioner” säger Henrik, och berättar att Svenska Träskyddsföreningen därför lämnar 20 års garanti på NTR-impregnerat virke. Garantin gäller för rötangrepp, då virket blivit så angripet att det är satt ur sin sakfunktion.

Vilka träskyddsklasser omfattas av Rötskyddsgarantin?

Henrik berättar att det är träskyddsklasserna NTR A och NTR AB som garantin omfattar. Virket ska vara NTR-märkt, antingen med bläckstråle- eller färgmärkt i kombination med buntmärkning. ”Men om märkningen har fallit bort behöver du inte oroa dig, garantin gäller nämligen ändå.”

Vad innebär NTR A- respektive NTR AB-klassning?

”För trä som är i varaktig kontakt med mark och sötvatten ska träskyddsklassen NTR A användas. Är det så att träkonstruktionen är svår att byta ut, exempelvis om man bygger ett balkonggolv högt ovan mark, så ska NTR A-virke också användas”, förklarar Henrik.  NTR AB-klassat virke är till för montage ovan mark, som trall eller staket. Hur och var man ska använda olika NTR-klassade produkter hittar våra kunder i Optimeras Trallguide.

Vem kan dra nytta av garantin?

”Det är bara konsumenter som kan dra nytta av garantin och virket ska vara avsett för konsumentanvändning”, förklarar Henrik. ”Därför är det viktigt att spara sina kvitton tillsammans med garantisedeln”.

Att visa upp en garantisedel kan vara det många upplever som kruxet eftersom det är lätt att glömma att be om en garantisedel. Det här kan vara viktigt för dig som proffs att tänka på. Om du handlar träskyddsklassat virke för en kunds räkning är det du som måste be bygghandeln om garantisedel till din kund. Läs gärna mer om träskyddsgarantin på Svenska Träskyddsföreningens hemsida.

Hur stort är maxbeloppet?

”För varje enskild kund och garantitillfälle är ersättningsbeloppet max 100 000 kronor. Det förutsätter att kunden behåller alla nödvändiga dokument, som kvitto eller faktura och garantisedel. En sista sak, som kunden inte får glömma, är att ha fysiska bevis, som fotodokumentation eller besiktningsbevis, som visar att rötan faktiskt är större än vad funktionen klarar” avslutar Henrik.

Otto Magnusson bygger med helheten i åtanke

2 mars, 2018
Husbygge med en stor fasadskylt med Otto Magnussons logo

Otto Magnusson är en anrik byggfirma med blicken fäst på horisonten. Bild: Otto Magnusson

Framåtanda och helhetsperspektiv präglar den anrika byggfirman Otto Magnusson i Malmö. Inom hållbart byggande ligger de i framkant och företagets hållbarhetschef Andreas Holmgren delar gärna med sig av sina erfarenheter och insikter. ”Allt fler beställare ställer höga krav på hållbara byggprojekt, berättar Andreas. ”Det blir  hela tiden viktigare att vi som bygger kan föra kraven vidare, internt och mot våra samarbetspartners.” 

Otto Magnusson – entreprenören som satte kursen

Byggnadsfirman Otto Magnusson har en gedigen historia. År 1928 startade vagnmakare Otto Magnusson ett serviceföretag i Malmö, som utförde inredningsarbeten och renoveringar åt stadens privata fastighetsägare.

Samma framåtanda och flexibilitet har hållit företaget starkt och på uppgång sedan dess. Idag har Otto Magnusson mer än en halv miljard i omsättning och uppdrag i hela sydvästra Skåne. Samtidigt förblir firman ett familjelett företag med korta beslutsvägar och långa kundrelationer.

Helhet ger trygghet

Andreas Holmgren berättar: ”Otto Magnusson är ett tvådelat företag, med en entreprenaddel och en servicedel. I varje halva jobbar ungefär 100 personer.” Ett större entreprenadprojekt, där vi har 40 egna, sysselsätter dessutom ca 1500-2000 personer i egenskap av underentreprenörer och leverantörer av olika tjänster.

”Att vi både bygger och servar ger en trygghet för kunden, eftersom det blir så tydligt att vi redan från projekteringsstadiet ser till byggnadens funktion och kvalitet, dess liv även efter byggskedet.”

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö ständigt på agendan

Detta perspektiv, att se till byggnadens hela livstid, återkommer i Otto Magnussons val att fokusera på Hållbart byggande.

I sin KMA-policy slår företaget fast: ”Utifrån vår möjlighet att påverka förebygger vi miljöpåverkan på våra arbetsplatser och för de byggnader som vi är med och bygger. Vi har ett livscykelperspektiv i vårt arbete och centrala områden är miljömärkning av byggnader, avfallshantering, energiförbrukning, kemikaliehantering, buller/vibration/damm samt ekosystem.”

Hållbarhet på gång i branschen – långt om länge

Otto Magnusson har länge varit tongivande kring hållbart byggande i branschen. På senare tid märker de av ett starkt ökande intresse för hållbarhetsfrågor i alla led i byggkedjan, vilket Andreas ser som positivt.

”För några år sedan trodde man att byggnader hade som störst miljöpåverkan under sin livstid, men nu vet man att byggskedet (via byggmaterialen) svarar för en mycket stor del av påverkan”, säger Andreas Holmgren.

Tydligt ökad efterfrågan

Insikten om detta tjänar som en viktig katalysator för ett flertal åtgärder och forskningsprojekt i byggbranschen, och allt fler företag ser över hur de kan arbeta mer hållbart just under byggskedet.

”Vi märker en rejält ökad efterfrågan på hållbarhetsfokus i byggprojekt de senaste åren”, berättar Andreas. ”För fem år sedan, när jag var ny i företaget, var det kanske ett eller två projekt om året.  Nu är det nästan alla. Och vi har ungefär samma kundbas.”

Nittioåring med framtiden för sig

Byggnadsfirman Otto Magnusson, som i år firar 90 år som företag, bygger övervägande för större förvaltningsbolag, kommunala bostadsbolag och andra större byggherrar.

”Hos den gruppen av beställare är kraven idag ofta mycket höga på hållbarhet, och byggnaderna ska som regel certifieras enligt till exempel Miljöbyggnad.

Privatpersoner och mindre företag har inte hunnit riktigt lika långt i sitt hållbarhetstänk, men även där märks det att utvecklingen går framåt.”

Planering och logistik behövs

På frågan om vad som håller branschen tillbaks i sin hållbarhetsutveckling svarar Andreas att det finns en utbredd uppfattning att hållbara byggmaterial måste vara dyrare. Men det är bara sant i liten utsträckning.

”Det är inte dyrare rent materialmässigt att bygga hållbart, men det krävs en del administration och logistikplanering. Det i sin tur ställer krav på de inblandades kompetens och engagemang – och där kommer såklart en del kostnader in i bilden.”

Rätt kompetens borgar för minimal påverkan

Otto Magnusson ser till att planera sina projekt så att man minimerar miljöpåverkan, buller och spill.

Det krävs bl a att våra rutiner är kända, och att personalen i tidigt skede är tydliga i att de beställer miljögodkända byggmaterial från samtliga leverantörer och underentreprenörer

Inköpare och platschefer för en tät dialog för att minimera antalet transporter och ta så stora volymer som möjligt.

Livscykelperspektiv ställer höga krav på leverantörerna

För att hållbarheten ska genomsyra hela bygget måste företaget kunna ställa krav både bakåt mot leverantörsled och framåt mot sina konsulter och underentreprenörer.

”Vi behöver samarbeta med materialleverantörer som har lösningar för den administration, logistik och dokumentation som krävs”, menar Andreas Holmgren.

E-tjänst för smidig dokumentation

”Optimera har till exempel en e-tjänst vi använder flitigt, som tillhandahåller dokumentation för byggprojekt. Via tjänsten får vi alla byggets produktdatablad, säkerhetsdatablad, prestandadeklarationer och byggvarudeklarationer skickade till oss digitalt, knutna till respektive arbetsplats.

På så vis får alla berörda  tillgång till byggets aktuella dokumentation, och vi kan närsomhelst be om en sammanställning med all dokumentation för det specifika bygget. En sådan lösning är det ingen annan som kan erbjuda idag.”

Skräddarsydda leveranser

”Det är också viktigt att vi får material till bygget rumsförpackat, och att leverantören ser till att det placeras på rätt plats i rätt tid. Allt som kan minska onödiga transporter och kassation på byggarbetsplatsen gör skillnad och behöver planeras in i god tid.

Ofta måttbeställer vi till exempel stålreglar för att undvika onödigt spill. Det sparar dessutom tid på arbetsplatsen när material inte behöver bearbetas utan är färdigt att montera.”

Effektiv hantering minskar spill

För beställningar av skivmaterial tar inköparen med skivornas längd i beräkningen, och väljer rätt emballage för att minimera spill. Om möjligt prioriterar man också flergångsemballage, och upprättar en plan för källsortering, alternativt en avfallshanteringsplan.

”Visionen är att inget onödigt avfall ska uppkomma alls vid byggproduktionen”, berättar Andreas vidare. ”År 2016 gick så lite som 0,5% av allt vårt avfall till deponi, vilket var farligt avfall som asbest och PCB.

En hållbar kombination, då som nu

För vagnmakare Otto Magnusson var det kombinationen av entreprenörsanda, framtidsfokus och helhetstänk som lade grunden för hans framgång.

Nittio år senare är det fortfarande denna kombination som för företaget framåt, och in i en hållbar framtid för firman, kunderna och leverantörerna tillsammans.

Läs om Otto Magnussons hållbara projekt:

 

Är du byggare och vill boosta din gröna sida? Läs om hur du snart kan få byggprocessen certifierad och hur du kommer igång med ditt eget hållbarhetsarbete.

 

Hur ska byggaren vara – bäst eller billigast?

16 juni, 2017

Bild: Fotolia

Byggare balanserar på en tunn tråd när det gäller att erbjuda sina konsumentkunder bästa möjliga resultat till lägsta möjliga pris. Kvalitet ställs på så vis mot konkurrenskraft på ett sätt som i förlängningen inte gynnar någon.

Att inför ett privat byggprojekt ta in offerter från flera olika hantverkare är absolut att rekommendera. Men vet konsumenten verkligen vad hen jämför? Utan djupare kunskap är det frestande att bara jämföra offerternas totalpriser. Men då tar man en stor risk.

Materialval och metoder som ingår i offerten är avgörande både för resultatet och notan. Ena hantverkaren offererar kanske ett billigare virke eller en enklare lösning för att ta hem affären, medan en annan föreslår en högre kvalitet för ett bättre resultat – men upplevs för dyr och tappar uppdraget.

God bebyggd miljö?

Risken är att vi i jakten på billiga byggen tappar bort värdet av en god hantverkstradition och en bebyggd miljö som håller måttet, kvalitetsmässigt och miljömässigt.

Kvalitet kräver tid, kunskap, bra material och – ja – det kostar. Ska vi pressa våra hantverkare att jobba snabbt och välja halvtrista kvaliteter för att spara på våra pengar kortsiktigt?

Eller ska vi respektera deras professionella bedömningar och stå ut med lite högre kostnader, för ett mer långsiktigt hållbart resultat?

Högt pris för låga kostnader

Det är inte bara i det egna bygget som våra val har konsekvenser.Billigt material har inte alltid genomgått samma stränga kontroller för miljögifter, socialt ansvar i tillverkningsledet med mera, som det ”dyrare” materialet.

”Billigt” betyder ofta bara att nån annan part har betalat mellanskillnaden, i form av en hälsorisk, försummad rättighet eller förlorad naturresurs.

Hur långt ska vi gå i prispressarträsket innan vi upptäcker vad det verkligen kostar?

Sund konkurrens och trygga villkor

Med för stort fokus på priset är det också större risk att konsumenten frestas anlita svartjobbare. Då kan det mycket väl bli billigare – men även här finns en dold prislapp någonstans.

Svartjobbare får ingen pension för uppdraget, kan inte använda det som referens och jobbar med väldigt otrygga villkor vad gäller arbetsmiljö och rättigheter.

Den som anlitar svart arbetskraft tar också stora risker för egen del. Möjligheten att reklamera försvinner, värdet av arbetet kan inte dras av vid försäljning och skulle den ”svarta” hantverkaren råka ut för en olycka på arbetsplatsen är det fastighetsägaren som bär ansvaret.

Du får vad du betalar för

Det är en sliten klyscha, men nog är det sant. Med sänkt ROT-avdrag och strängare amorteringskrav kan vem som helst förstå att det gäller för bostadsägare att hålla i plånboken vid renoveringar och tillbyggnader.

Men kanske bör man då, istället för att jaga billigast möjliga lösningar, skala ner projekten lite. Sprida ut dem över längre tid, välja ut de allra viktigaste, och få dem hållbart utförda av samvetsgranna hantverkare, istället för att försöka få med precis allt – och tappa i kvalitet över hela linjen. Det blir i själva verket inte ”billigt” för någon.

 

Varför ökar arbetsplatsolyckorna?

22 mars, 2017

Byggare i Sverige skadar sig allt mer på jobbet. Var skaderiskerna ligger framgår i ny forskning från Luleå Tekniska Universitet, men vad som är svårare att reda ut är varför olyckorna ökar?

Enligt en färsk rapport från AFA Försäkring ökar olycksfallen på byggarbetsplatserna. Bland träbyggnadsarbetare har antalet allvarliga olyckor ökat från 1 008 till 1 778 under åren  2010 – 2015. De vanligaste skadorna uppstår, inte helt oväntat, vid användande av knivar och sågar, och vid fall.

Underlag för förbättrande åtgärder

Magnus Stenberg vid Luleå Tekniska Universitet berättar i denna artikel för Byggindustrin.se att han under de senaste fyra åren har kartlagt de bakomliggande omständigheterna kring allvarligare olycksfall på byggarbetsplatser, i syfte att ta fram ett underlag för förbättrande åtgärder i branschen. Med ”allvarligare” avses olyckor som resulterat i minst en månads sjukskrivning eller invaliditet.

Stress, ålder och svag säkerhetskultur

Vilka som är de kritiska orsaksfaktorerna har framkommit tydligt. Ålder är en av dem; de allra yngsta råkar ut för relativt många olyckor, sannolikt på grund av oerfarenhet och sämre riskbedömning. De äldre av byggarna har större problem med fallskador, dels för att koordination och balans inte längre är på topp, dels för att kroppen inte klarar just fall lika bra i lite högre åldrar.

Stress är en annan viktig faktor, liksom bristfällig säkerhetskultur. Arbetsplatser med sämre samordning och planering har märkbart högre andel olyckor, och det finns dessutom ett samband mellan löneform och olycksstatistik; de med ackordslöner är mer drabbade.

Fler som jobbar, fler som anmäler

Enligt Magnus Stenberg ökar olyckorna dramatiskt när de ovan nämnda faktorerna samverkar med varandra. Men han menar också att den högre sysselsättningsgraden påverkar siffrorna, samt att allt fler väljer att anmäla när de råkar ut för olyckor. Om detta räcker som förklaring till ökningen eller om riskfaktorerna också ökar är svårare att bedöma.

Läs också: Fem produktval för friska byggare

Källor:

Byggindustrin

AFA Försäkring