Bygg och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Som en del i regeringens initiativ, att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, har bygg- och anläggningssektorn tagit fram Färdplan 2045. Målet är att Sverige år 2045 ska ha ett klimatneutralt samhällsbyggande med nollutsläpp av växthusgaser.

Vad är Färdplan 2045?

 2017 beslutade riksdagen att Sverige senast år 2045 ska ha nollutsläpp av växthusgaser. Samtidigt växer Sveriges invånarantal i en hög takt vilket ställer krav på bostäder, infrastruktur och offentliga lokaler.

Färdplan 2045 är ett första steg mot en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor. Syftet med färdplanen är att tydliggöra hur byggbranschen, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra omställningen till ett fossilfritt Sverige. Detta görs bland annat genom en rad uppmaningar och förslag på förändring.

Läs mer om delmålen och vilka fem nyckelfaktorer som anses vara avgörande för att byggsektorn 2045 ska vara en klimatneutral värdekedja.

Ladda ner vår kostnadsfria broschyr om Färdplan 2045

Optimera lanserar löpande information om viktiga begrepp inom hållbart byggande. Hämta vår broschyr för ännu mer information om Färdplan 2045.

Hämta kostnadsfri broschyr

Kommentera

Kommentarer