LEED bedöms vara världens mest etablerade miljöcertifieringssystem för byggnader. Det används i mer än 165 olika länder och har hittills genererat över 94 000 certifierade projekt.

Vad är LEED?

LEED är ett miljöcertifieringssystem skapat av U.S. Green Building Counsil som representeras av en mängd olika intressenter, däribland:
Byggare | Storföretag | Ideella organisationer | Politiker | Engagerade privatpersoner

LEED är idag världens mest spridda miljöcertifieringssystem för olika sorters byggnader och anses ofta vara branschstandard då man bedömer en byggnad ur ett hållbarhetsperspektiv.

Så fungerar det

Kortfattat kan LEED beskrivas som ett slags poängsystem där ett antal kriterier avgör hur hög poäng en byggnad landar på. Maxpoäng är 100 (ej inräknat eventuella ”bonuspoäng”). Grundnivån för att certifieras ligger på 40 poäng medan maximal nivå (platinum) kräver minst 80 poäng eller högre. Däremellan finns även nivåerna silver och guld.

För att en byggnad ska bedömas vara en så kallad ”Green Building” krävs det att den genom faktorer som design och konstruktion minimerar eller helt undviker negativ miljöpåverkan; i bästa fall till och med bidrar positivt till klimat och/eller miljö.

Följande är exempel på faktorer som spelar in vid bedömning:

  • Energieffektiv användning av resurser som vatten och el
  • Implementering av förnybara energikällor
  • Tillgänglig och smidig återvinning
  • Användning av giftfria och hållbara material
  • Inomhusluft av god kvalitet

Listan utgör bara några exempel på faktorer som spelar in vid bedömning.

Ladda ner vår kostnadsfria broschyr om LEED

Optimera lanserar löpande information om viktiga begrepp inom hållbart byggande. Hämta vår broschyr för ännu mer information om LEED.

Kommentera

Kommentarer