Logistik har i alla år inneburit en utmaning för aktörer inom byggbranschen. På Optimera försöker vi ständigt hitta lösningar som underlättar för våra kunder och tar nu ytterligare ett steg genom det spännande konceptet Lean Works. Vi tog ett samtal med en av våra logistikexperter, Thomas Johansson, för att ta reda på mer om vad det innebär.

Kortfattat. Hur ser trenderna ut inom byggplatslogistik?

– Jag ser en tydlig trend hos kunder kring hållbarhet och produktivitet. Man vill öka produktiviteten och utmanar oss i leverantörsledet i vad vi kan göra, säger Thomas och fortsätter:

– Det är en trend som vi inte märkt lika mycket av tidigare, utan som har ökat under senaste året. Det har pratats om det i 20 år, men nu känner vi att det är mer allvar, att man är beredd att göra någonting.

– Hur kan vi då stötta på ett bättre sätt? Vi kan med en bättre gemensam planering och ökat informationsutbyte leverera än mer ”Just-In-Time” och dessutom direkt till monteringsplatsen och på det sättet avsevärt öka byggarens produktiva tid.

Vad innebär Lean Works?

– Lean Works är en samling av tjänster för att öka byggarens produktiva tid. I huvudsak består det av delar som vi redan erbjuder. Det som är unikt är att vi nu har bakat ihop det i ett koncept som vi säljer som en helhet. Vissa av tjänsterna kan vi tumma på – men andra tummar vi inte på, för då är det inte Lean Works.

Hur hjälper Lean Works byggarna?

– Det allra viktigaste är att vi som leverantör har en flödesplanerare som utifrån kundens input planerar flödet av varor hela vägen till monteringsplatsen på bygget. På rätt våningsplan, i rätt rum framför rätt vägg. Byggarbetarna ska bygga – inte hämta, leta och bära varor.

Hur har det kunnat se ut tidigare?

– Vi försöker komma åt problemet med att vi historiskt levererat stora partier med god framförhållning på grund av osäkra ledtider och ibland bristande planering på bygget. Den stora volymen innebär att man behöver flytta runt produkterna för att komma åt rätt material, ibland flera gånger om. Då skadas inte sällan materialet och det kanske även ligger ute och regnar sönder. Att flytta runt varor tillför inget värde. Bäst är att hela tiden försöka minimera antalet gånger vi tar i produkterna. Sloganen ”hämta, leta, vänta” är så tråkig att höra och den ska absolut inte behövas på en byggarbetsplats som nyttjar vårt koncept Lean Works.

Hur skiljer sig leveranserna med Lean Works?

– Vi använder ”just in time”-leveranser och levererar tätare inpå, just för att det inte ska stå massor av material på bygget och stoppa upp produktionen.

Det finns en hållbarhetsaspekt också. Berätta mer.

– En stor andel av Sveriges tunga fordon är på väg till eller från en byggarbetsplats. Det finns studier som säger att nära på 30 % av Sveriges tunga fordon nyttjas för byggmaterial – en herrans massa transportbelastning. Kan vi då samla materialet via Optimeras Bygglogistikcenter och få ner antalet tunga fordon som besöker byggarbetsplatserna så kan vi minska antalet totala mil och därmed även miljöbelastningen.

– Det påverkar även närområdet där vi kan få bort många av dagens tunga transporter. Vi kan tidsstyra det mer och komma med ett fåtal välfyllda bilar istället för många halvfulla. En jättevinst i citymiljö när du slipper köra in med alla tunga fordon.

– Dessutom kan vi minska spillet genom att minska skadorna och därigenom få ner materialåtgången, vilket också innebär en miljövinst.

thomas - expert på byggplatslogistik

Thomas Johansson | Optimeras expert på byggplatslogistik

Optimera arbetar löpande med att underlätta logistiken för våra kunder. Vilken utveckling vill du se inom logistik? Kommentera gärna och diskutera i sociala medier.

Kommentera

Kommentarer