Månad: maj 2019

Optimera ställer sig bakom Färdplan 2045

28 maj, 2019

Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete ställer sig Optimera Svenska AB bakom det nationella initiativet Färdplan 2045 med syftet att minska koldioxidutsläppen inom bygg- och anläggningssektorn. Målet är att Sverige ska ha en bygg och anläggningssektor som är klimatneutral senast år 2045. Idag står svenska bygg- och anläggningssektorn för cirka 40% av den totala klimatbelastningen årligen.

Förra året startades ett gemensamt branschinitiativ där man tagit fram en ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor” men det övergripande målet att tillsammans halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 och uppnå klimatneutralitet 2045. Idag samlar färdplanen över 100 företag, organisationer och kommuner.

Färdplaner

Nu lanseras också den första lokala tillpassningen av nationella färdplanen och det sker i Malmö.  LFM30, Lokal Färdplan Malmö 2030, är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativet är aktörsdriven och stöttas av Sveriges Byggindustrier, Fossilfritt Sverige och Malmö stad. Detta stöttas även av Informationscentrum för hållbart byggande.

För att uppnå dessa ambitiösa mål har därför branschen tagit initiativ till en testbädd i Malmö och lanserat: LFM30 ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030”. Vi på Optimera ställer oss bakom detta initiativ och åtar oss därför att implementera det övergripande målet om klimatneutralitet i Malmö till år 2030.

Fokusområden

Arbetet bedrivs inom sex strategiska fokusområden som är gemensamma för hela värdekedjan i byggsektorn:

  • Affärsmodeller, incitament och samverkan
  • Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
  • Design, process och klimatkalkyl
  • Klimatneutrala byggmaterial
  • Förvaltning, drift och underhåll
  • Klimatneutral byggarbetsplats och transporter

De aktörer som väljer att skriva på den lokala färdplanen delar uppfattningen om att Malmö ska gå från ord till handling och bli en förebild inom klimatneutralt byggande. Genom deklarationen förbinder man sig också att visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. För att lyckas krävs såväl stora som små insatser och en bred representation från de aktörer som planerar, bygger, beställer och förvaltar framtidens Malmö.

 

Läs mer

Vill du veta mer om Färdplanen och vad den innebär så hittar du mer information här

Läs om vilka företag som anslutit sig till färdplansarbetet

Lär dig mer om LFM30

 

Veckans verktyg – fakta om handsågen

17 maj, 2019

I vår serie Veckans Verktyg kommer vi att presentera snabba fakta om olika verktyg, här kommer du att få lära dig om kuriosa, historia, användningsområden och en hel del annat. 

Vem uppfann egentligen sågen?

Det råder delade meningar om vem eller vilka som egentligen uppfann sågen. Kineserna påstår att en uppfinnare vid namn Lu Ban var först cirka 500 f Kr. Det finns dock bevis på att egyptierna använde sågar av koppar cirka 2500 år tidigare.

De allra första sågarna

Redan på stenåldern tillverkades sågliknande verktyg, vilka var mycket primitiva och mest troligt gjorda av djurkäkar. Arkeologer har gjort fynd från Cro-Magnon människan, som levde för cirka 40 000 – 50 000 år sedan. Dessa fynd visar att även tandad flinta användes för att såga i trä eller ben.

Sågklingans utveckling

Samtidigt som användandet av olika metaller så har även sågklingan utvecklats. De moderna sågar som används idag utvecklades först när sågtänderna började tillverkas i material somt tillät skränkning och fick en v-liknande form. Ungefär samtidigt fick sågen handtag.

Olika typer av sågar

Enligt Wikipedia så finns det 16 olika typer av handsågar, bland annat Bågsåg, Japansåg och Timmersvans.

Spela en sång på din såg

Det är vanligtvis en fogsvans som används när sågen utnyttjas som ett musikinstrument. Böj bladet som en S-kurva och stryk en stråke eller hammare på den yttre släta sidan. När du böjer sågen uppåt så får du en högre tonhöjd och neråt får du en lägre.

Säljer tusentals sågar varje år

Under 2018 så såldes ungefär 2002 sågar av Optimeras eget märke Novipro, du hittar dem här

Effektivare byggplatslogistik med Lean Works

16 maj, 2019

Logistik har i alla år inneburit en utmaning för aktörer inom byggbranschen. På Optimera försöker vi ständigt hitta lösningar som underlättar för våra kunder och tar nu ytterligare ett steg genom det spännande konceptet Lean Works. Vi tog ett samtal med en av våra logistikexperter, Thomas Johansson, för att ta reda på mer om vad det innebär.

Kortfattat. Hur ser trenderna ut inom byggplatslogistik?

– Jag ser en tydlig trend hos kunder kring hållbarhet och produktivitet. Man vill öka produktiviteten och utmanar oss i leverantörsledet i vad vi kan göra, säger Thomas och fortsätter:

– Det är en trend som vi inte märkt lika mycket av tidigare, utan som har ökat under senaste året. Det har pratats om det i 20 år, men nu känner vi att det är mer allvar, att man är beredd att göra någonting.

– Hur kan vi då stötta på ett bättre sätt? Vi kan med en bättre gemensam planering och ökat informationsutbyte leverera än mer ”Just-In-Time” och dessutom direkt till monteringsplatsen och på det sättet avsevärt öka byggarens produktiva tid.

Vad innebär Lean Works?

– Lean Works är en samling av tjänster för att öka byggarens produktiva tid. I huvudsak består det av delar som vi redan erbjuder. Det som är unikt är att vi nu har bakat ihop det i ett koncept som vi säljer som en helhet. Vissa av tjänsterna kan vi tumma på – men andra tummar vi inte på, för då är det inte Lean Works.

Hur hjälper Lean Works byggarna?

– Det allra viktigaste är att vi som leverantör har en flödesplanerare som utifrån kundens input planerar flödet av varor hela vägen till monteringsplatsen på bygget. På rätt våningsplan, i rätt rum framför rätt vägg. Byggarbetarna ska bygga – inte hämta, leta och bära varor.

Hur har det kunnat se ut tidigare?

– Vi försöker komma åt problemet med att vi historiskt levererat stora partier med god framförhållning på grund av osäkra ledtider och ibland bristande planering på bygget. Den stora volymen innebär att man behöver flytta runt produkterna för att komma åt rätt material, ibland flera gånger om. Då skadas inte sällan materialet och det kanske även ligger ute och regnar sönder. Att flytta runt varor tillför inget värde. Bäst är att hela tiden försöka minimera antalet gånger vi tar i produkterna. Sloganen ”hämta, leta, vänta” är så tråkig att höra och den ska absolut inte behövas på en byggarbetsplats som nyttjar vårt koncept Lean Works.

Hur skiljer sig leveranserna med Lean Works?

– Vi använder ”just in time”-leveranser och levererar tätare inpå, just för att det inte ska stå massor av material på bygget och stoppa upp produktionen.

Det finns en hållbarhetsaspekt också. Berätta mer.

– En stor andel av Sveriges tunga fordon är på väg till eller från en byggarbetsplats. Det finns studier som säger att nära på 30 % av Sveriges tunga fordon nyttjas för byggmaterial – en herrans massa transportbelastning. Kan vi då samla materialet via Optimeras Bygglogistikcenter och få ner antalet tunga fordon som besöker byggarbetsplatserna så kan vi minska antalet totala mil och därmed även miljöbelastningen.

– Det påverkar även närområdet där vi kan få bort många av dagens tunga transporter. Vi kan tidsstyra det mer och komma med ett fåtal välfyllda bilar istället för många halvfulla. En jättevinst i citymiljö när du slipper köra in med alla tunga fordon.

– Dessutom kan vi minska spillet genom att minska skadorna och därigenom få ner materialåtgången, vilket också innebär en miljövinst.

thomas - expert på byggplatslogistik

Thomas Johansson | Optimeras expert på byggplatslogistik

Optimera arbetar löpande med att underlätta logistiken för våra kunder. Vilken utveckling vill du se inom logistik? Kommentera gärna och diskutera i sociala medier.

Optimera ny huvudsponsor till Skidskytteförbundet

14 maj, 2019

Efter en briljant skidskyttesäsong har både landslagschef och huvudtränare bytts ut, en ny Generalsekreterare är på väg in och förändringarna sker i högt tempo. Det passar därför bra att vi nu kan presentera en ny huvudsponsor till Svenska Skidskytteförbundet, nämligen Optimera Bygghandel.

– Vi är oerhört stolta över att kunna presentera Optimera som ny Huvudsponsor till Skidskytteförbundet, berättar Generalsekreteraren på Skidskytteförbundet, Ingemar Arwidson. Optimera är precis som vi i en stark tillväxtfas och vi har flera gemensamma projekt och satsningar att se framemot, tillsammans för visionen ”Sverige – Världsledande i Skidskytte”.

Kundevent

I fredags höll Optimera ett stort kundevent och presenterade då även sitt samarbete med Svenska Skidskytteförbundet för sina kunder och medarbetare. På plats fanns möjlighet att testa skidskytte och träffa stjärnorna Linn Persson och Emma Nilsson från landslaget.

Under eventet träffade vi personal från Optimera, bland annat Henrik (till vänster) och Fredrik (till höger). Varken Henrik eller Fredrik kunde släppa taget om de elektroniska skidskyttegevären innan de fått 5 träff var. Optimeras personal är väldigt nöjda med samarbetet och menar att det är otroligt stort och alla är väldigt positiva.

– Optimera har aldrig riktigt synts i media förut och det känns riktigt mäktigt att när vi väljer att göra det så gör vi det i en sån otroligt häftig sport som skidskytte, säger Henrik

Första stora sponsoravtalet

Det är alltså första gången som Optimera går in i ett stort sponsoravtal och väljer då att slå på stort med ett huvudsponsorskap till skidskyttet.

-Vi har tidigare valt att stötta idrott på lokal nivå. Och det kommer vi att fortsätta med. Med vårt engagemang i Skidskytteförbundet går vi in i ett långsiktigt samarbete med ett förbund och landslag som delar våra värderingar och som har en fin mix av unga män och kvinnor som brinner för sin idrott. Vi tror starkt på skidskyttarna, säger Inger Lönn, marknadschef och sponsoransvarig för Optimera Bygghandel.

Landslagsåkare på plats

Även våra svenska åkare som fanns på plats, Linn och Emma, såg positivt på det nya samarbetet. De instruerade gärna nyfikna kunder och Optimeras personal.

– Det är otroligt bra stämning och alla här är riktigt glada och intresserade. Jag har även med mig mina OS- och VM-medaljer och folk som har stannat till är både imponerade och nyfikna, säger Linn.

EPD | Miljövarudeklaration: Så funkar det

12 maj, 2019

EPD - Electronic Product Declaration - skapa en EPD för byggvaror, material, byggnader och tjänster

EPD står för ”Environmental Product Declaration” – på svenska miljövarudeklaration – och har som syfte att framställa transparent och jämförbar information om hur en produkt eller tjänst påverkar miljön under sin livscykel.

Vi har samlat kortfattad information om EPD och hur ni kommer igång med att skapa miljövarudeklarationer för era produkter och tjänster.

Hämta kostnadsfri broschyr

Veckans verktyg – fakta om hammaren

2 maj, 2019

I vår serie Veckans Verktyg kommer vi att presentera snabba fakta om olika verktyg, här kommer du att få lära dig om kuriosa, historia, användningsområden och en hel del annat. 

Världens äldsta verktyg

För 2,4 miljoner år sedan kom våra förfäder på den briljanta idén att slå en sten mot ett annat föremål. Hammaren kan därmed räknas som världens äldsta verktyg.

Utvecklingen

30 000 år senare började människor att fästa en sten vid en läderrem för att få större slagkraft. På medeltiden fäste smeder huvudet på ett skaft med hjälp av två järnplåtar på sidorna av skaftet. Ungefär samtidigt kom någon på att det gick att göra ett hål för skaftet genom slaghuvudet, vilket gjorde hammaren mycket säkrare.

Material

Trä är det mest dominerande materialet i skaftet, detta trots alla nya syntetiska material som till exempel stålrör eller glasfiber. I norra Europa är det vanligaste träslaget ask.

Olika typer av hammare

Enligt Wikipedia så finns det 26 olika typer av hammare, bland annat Blyhammare, Plåtslagarhammare och Tapetserarhammare. Vilken är din favorit?

Kuriosa

En av de mest kända hamrarna är Tors hammare Mjölner. Det speciella med Mjölner är att den alltid träffar sitt mål och sedan återvänder till Tors hand. Tor kan även använda sin hammare till att skapa åska.

Säljer tusentals hammare varje år

Under 2018 så såldes ungefär 2300 hammare av blandade märken hos Optimera, du hittar dem här