eBVD 1.0 är byggbranschens senaste version av Byggvarudeklaration och är framtaget i syfte att underlätta för aktörer inom byggsektorn att göra hållbara materialval. Byggbranschen har tillsammans kommit överens om vad som ska registreras i byggvarudeklarationen.

Ladda ner vår kostnadsfria broschyr om eBVD

Optimera lanserar löpande information om viktiga begrepp inom hållbart byggande. Hämta vår broschyr för mer information om eBVD.

Hämta kostnadsfri broschyr

Kommentera

Kommentarer