Så prioriteras säkerheten bland svenska byggare och hantverkare

1 november, 2018

Under hösten utförde Splendid Research GmbH en studie på uppdrag av Bosch Professional. Syftet var att kartlägga europeiska hantverkares och byggarbetares rutiner kring säkerhet på arbetsplatsen. Siffrorna visade entydigt att det är ett underprioriterat område. I bilden nedan har vi sammanställt hur svenskarnas siffror såg ut.

Att säkerheten prioriteras lågt är tydligt. Siffrorna visar att en av fem i stort sett inte ägnar någon tid alls åt skyddsåtgärder under arbetsdagen.

De två viktigaste åtgärderna är enligt de tillfrågade svenskarna hörselskydd och skyddsglasögon, men även skydd mot damm och verktyg med inbyggda säkerhetsfunktioner som ”KickBack Control” nämns. Gällande inbyggda verktygfunktioner efterfrågas huvudsakligen lägre volym och vibrationsskydd. De flesta anser att säkerheten är som allra viktigast vid arbete med metall.

Så prioriterar svenska hantverkare säkerhet på arbetsplatsen.

Om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av Splendid Research GmbH på uppdrag av Bosch i april 2018. Totalt deltog 952 professionella hantverkare i åldern 18 – 65 år, varav 106 från Sverige. Länderna som deltog i undersökningen var Tyskland, Spanien, Italien, Sverige, Storbritannien, Frankrike, Benelux och Portugal.

Kommentera

Kommentarer