Drönare – snart på varje bygge?

18 november, 2018

Så används drönare i byggbranschen.

Från att främst ha förknippats med militära aktiviteter har drönare under de senaste åren kommit att bli en angelägenhet för allt från entusiastiska tekniknördar till fotografer. Dessutom har aktörer inom alla möjliga branscher anammat de möjligheter som den synnerligen flexibla flygfarkosten innebär; byggbranschen till exempel. Vi listar några områden där drönare brutit – eller spås bryta – ny mark.

Idag använder allt fler byggarbetsplatser världen över drönare i olika syften. Och det finns goda skäl till detta. Inte bara underlättar tekniken många moment, undersökningar visar även att det finns mycket pengar att spara genom drönarnas precision och kostnadseffektivitet.

I en studie utförd av Skyward, som specialiserar sig inom kommersiell drönaranvändning, anger hälften av de tillfrågade företagen (inom flera olika branscher) att deras vinstmarginal skulle påverkas negativt utan drönare. I en intervju med tidningen ”Rotor Drones” siar Skywards vd, Maria Scott, att drönare inom några år kommer att vara en lika självklar företeelse som smartphones på arbetsplatsen.

Nedan går vi igenom hur byggarbetsplatser redan idag drar nytta av drönarnas många fördelar.

1. Utforska mark

markundersökning med drönare

Inför ett byggprojekt görs alltid en noggrann undersökning av marken där bygget ska ske. Denna process har – genom alla tider – varit avgörande för projektets fortsatta utveckling och huruvida det överhuvudtaget blir av. Med drönare har denna process blivit effektivare än någonsin. Utrustade med kameror av högsta kvalitet kan de snabbt och med hög precision flyga över stora områden mark och samla in detaljerad data. Information som nyckelpersoner inom projektet, redan i ett tidigt skede, kan ha stor nytta av i sitt beslutsfattande.

2. Inspektion ger ökad säkerhet för byggare

Drönare erbjuder byggare ökad säkerhet

Med drönare kan många av riskerna på en byggarbetsplats minimeras avsevärt. Särskilt tydligt blir detta i situationer som kräver inspektion eller reparation på hög höjd. Tack vare drönarnas förmåga att förse oss med detaljerade flygfoton av exempelvis tak, där eventuella brister genom termiska värmekameror också lokaliseras, behöver färre byggare själva utföra riskfyllda klättringar.

Självklart finns det fortfarande situationer där en människas bedömning är nödvändig.

3. Dokumentation

Genom att låta drönare löpande samla in bild- och videomaterial dokumenteras projektets utveckling med en enorm detaljrikedom. Såväl investerare som projektledare får en komplett överblick och kan fatta omedelbara beslut som i bästa fall sparar både tid och pengar. Därtill kan det insamlade materialet hjälpa till att lösa eventuella tvister mellan projektets olika parter.

4. Övervakning

Övervakning med drönare på byggen.

Stöld och skadegörelse är tyvärr vanligt förekommande på byggarbetsplatser. Med drönare bevakas byggarbetsplatsen effektivt dygnet runt och kan såväl ha en avskräckande effekt som samla in bevis vid behov.

5. Leverans av byggmaterial – kanske i en framtid nära dig

På den här punkten har vi ännu inte kommit särskilt långt. Samtidigt spår många att drönare kan komma att bli framtidens leverantörer av byggmaterial. Från enklare situationer, exempelvis när en byggare högt upp bland ställningarna behöver mer skruv från marken, till tyngre och mer omfattande materialleveranser. Amazon har i mindre skala redan börjat testa drönarleverans av sina produkter till konsumenter i England, så det är inte otänkbart och förmodligen heller inte särskilt långt borta.

I videon ser ni hur ett start up-företag använder drönare för medicinleveranser i Rwanda.

Det här är bara några aspekter av drönarnas potential på byggarbetsplatsen. Hur skulle du vilja att ni använde drönare hos er? Kommentera på Facebook och berätta vilka möjligheter du ser.

Kommentera

Kommentarer