Robotar och drönare på framtidens byggen

22 oktober, 2018

Hur påverkar tekniken byggbranschen idag och på sikt? Vi tar en titt på några områden där stora förändringar spås ske framöver.

I dagarna kunde vi läsa om hur en ny sorts robot kan komma att komplettera byggarbetare genom att utföra vissa uppgifter. Roboten i fråga har utvecklats av det japanska forskningsinstitutet AIST och kan i en video som delats på YouTube bland annat ses montera en gipsskiva.

Andra tekniska framsteg inom byggbranschen

Den tekniska utvecklingen påverkar alla delar av samhället, likaså byggbranschen. Här är tre innovationer som spås få allt större betydelse inom byggsektorn.

Drönare

Drönare på framtidens byggen

Drönare blir allt mer populärt bland såväl teknikintresserade privatpersoner som proffs inom diverse branscher. Drönarna har bland annat revolutionerat filmbranschen där man nu till avsevärt lägre kostnader än tidigare kan spela in flygfoto som tidigare krävde att man hyrde in en helikopter eller ett mindre flygplan.

Inom byggbranschen används drönare redan på ett flertal olika vis. Bland annat för att från ovan undersöka potentiell mark för byggprojekt, övervakning och säkerhet, diverse transportverksamhet samt bedömning av byggnaders status. Vi vågar påstå att vi bara sett början av denna utveckling som säkerligen kommer att accelerera framöver.

Uppkopplade byggarbetsplatser

Uppkopplade byggarbetsplatser

Här har vi redan kommit en bit med tanke på att många byggföretag redan implementerar modern teknik i sin verksamhet. Genom gemensamma datasystem – i regel via någon form av molnlösning – kan information om uppdateringar och förändringar i projektet omedelbart tillgängliggöras för rätt personer i kedjan.

Det innebär att man snabbt kan agera och på så vis undvika onödiga kostnader till följd av bristande kommunikation mellan medarbetare ute på fält, huvudkontor och eventuella leverantörer.

Virtual Reality & Augmented Reality

VR och AR på framtidens byggen

De allra flesta tänker nog på spelindustrin när virtual reality kommer på tal. Men faktum är att allt fler branscher ser möjligheterna med tekniken i takt med att den utvecklas. För byggindustrin kan det innebära att skapa avancerade modeller som beslutsfattare och medarbetare redan tidigt i processen virtuellt kan uppleva och därmed bättre bedöma än om de enbart hade haft ritningar och skisser att utgå från.

Även augmented reality används idag och spås bli allt större. Det innebär att du kan placera virtuella renderingar av olika byggelement och inredningsdetaljer på den faktiska platsen där bygget är tänkt att ske. Vi har skrivit mer utförligt om detta i en artikel om det digitaliserade bygget.

Hur vill du att framtiden ska se ut?

Vilka uppgifter skulle du som byggare vilja se ersättas genom teknisk innovation? Kommentera på Facebook och dela med dig av dina tankar.

Kommentera

Kommentarer