Månad: juli 2018

Så minskar du materialspillet som byggare

16 juli, 2018

så minskar du materialspillet som byggare

Våra kunder har förstås stenkoll på detta, men repetition är aldrig fel.

Genom att minska ditt materialspill och avfall kan du bidra till stora miljömässiga och ekonomiska vinster. Och förändringarna och åtgärderna det innebär för dig i ditt dagliga arbete behöver varken vara stora, svåra eller tidskrävande. Här har du en checklista för att minska spillet som byggare:

Analysera ditt spill och avfall

Hur ser ditt spill ut i dagsläget? Tänk igenom följande:

• Vilken sorts spill och avfall uppstår i ditt dagliga arbete?
• Varför uppstår det?
• Hur påverkar spillet och avfallet miljön?
• Vad använder du för material?
• Hur hanterar du materialet?
• Vad använder du för byggmetoder?

Vanliga anledningar till att spill uppstår inom byggbranschen

• Felaktiga mått- eller mängdanpassningar
• Användning av hjälputrustning i form av till exempel plank, verktyg eller ställningar som kasseras efter användning
• Användning av engångsförpackningar
• Skadat eller felaktigt material som slängs
• Överblivet material som inte används
• Färdigbyggda delar med skador som kastas

Så minskar du spillet på egen hand

• Använd standardiserade lösningar
Genom att använda standardiserade lösningar behöver färre materialdelar kapas. Kapning leder till att produktionsavfallet ökar eftersom överblivna delar ofta kastas.

• Optimera materialresurserna och måttbeställ ditt material
Se till att, redan från början, anpassa tillverkningen av material efter önskade mått. Då minskar mängden materialspill avsevärt.

• Använd prefabricerade lösningar
Använd om möjligt förhandstillverkade lösningar – speciellt när det kommer till återkommande delar. Då tillverkningen sker i en kontrollerad miljö, är det lättare att upptäcka spillmoment i framställningsprocessen. Dessutom reduceras byggtiden.

• Planlägg ditt arbete noggrant
För de flesta är detta en självklarhet, men var noga med att planlägga ditt arbete – förslagsvis i en 3D-skiss – för att undvika felbygge. Att börja bygga innan ritningarna är helt färdiga leder ofta till spill och onödigt avfall.

• Mät avfallet och materialflödet
Ha som vana att mäta allt material som kommer in till bygget och var noga med att följa upp detta i förhållande till beräknade mängder. Då får du bättre koll på avfallet.

• Använd rätt förpackningar
Se alltid till att förpackningarna du får eller använder är lagom avvägda för att skydda varan. Och välj, i den mån det går, återanvändningsbara förpackningar istället för engångsförpackningar.

• Bygg med framtidsperspektiv
Ta hänsyn till användarperspektivet. Hur kommer byggnaden användas? Kommer den ändra verksamhet eller funktion längre fram? Kommer lösningar för till exempel el, ventilation och avlopp fungera i längden? Ett minskat ombyggnadsbehov minskar helt enkelt det framtida avfallet.

• Bygg in material i projektet
Allt material som inte byggs in i projektet resulterar i materialspill. Under 90-talet gjordes en studie gällande materialspill – med information hämtad från examensarbetet “Materialspill i byggnadsproduktionen” – där några av de vanligaste materialen undersöktes på flera byggarbetsplatser. I studien visade det sig att 79-96% av levererad mängd material byggdes in, medan resten blev till spill. Och då räknades endast spillet på byggarbetsplatsen in – inte det på fabriken där materialet tillverkades. Materialspillets kostnad brukar uppskattas till 4-12% av den totala kostnaden i ett projekt.

• Tänk på miljön
För att minimera och undvika önskvärda kemikalier i ditt material; använd anpassade system som till exempel BASTA – system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Detta för att minimera risken för hälsovådligt spill och avfall.

Om du arbetar som anställd byggare behöver ofta många förändringar ske på företagsnivå, där företaget i fråga behöver skapa förutsättningar för förebyggande av spill och avfall. mycket kan du dock påverka själv. Följ ovan checklista för att minska materialspillet som byggare. Lycka till!

Källor:
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/att-minska-byggavfallet.pdf

https://www.bastaonline.se/

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:616449/FULLTEXT01.pdf

Starta eget inom byggbranschen: Det här ska du tänka på

8 juli, 2018

starta eget inom byggbranschen. det här ska du tänka på.

Att driva eget inom byggbranschen kan vara roligt, utmanande och lärorikt. Och gör du det på rätt sätt kan du nå framgång och bygga en stabil och framgångsrik verksamhet. Här kommer en liten checklista på ett par saker som kan vara bra att tänka på innan du kör igång. Den täcker knappast allt, men kan säkerligen vara en hjälp på traven.

Gör en lista över dina specifika expertisområden inom bygg

Det första steget är att du faktiskt bestämmer dig. När du har gjort det bör du sammanställa en lista över dina specifika expertisområden inom bygg och fundera över: Vad är du bra på? Vad tycker du är roligast att göra? Och vilka av dina kompetenser finns det stort behov av i branschen?

Försök gärna att hitta din “USP”, det vill säga din “Unique Selling Point” eller det som skiljer dig från andra. Din “USP” kan vara allt från att du arbetar inom ett specifikt område lokalt, till att du är specialist på en viss byggteknik.

Skriv ner vad du behöver för att kunna driva eget inom byggbranschen

Fortsätt sen med att inventera den utrustning du redan har. Detta för att ta reda vad du behöver för att komma igång: Vilka verktyg, maskiner, arbetskläder och transportmedel krävs? Gör en lista och jämför priser innan du börjar komplettera med det som saknas.

Teckna försäkringar anpassade till byggbranschen

Rätt försäkringar skyddar dig om något går fel i ditt yrkesmässiga utförande. Dessutom är det betryggande för kunden att veta att du har en ansvarsförsäkring som täcker upp kostnader för eventuella misstag. För din dyra utrustning, såsom verktyg, maskiner och fordon, bör du teckna både en fordonsförsäkring och en försäkring för egendom och verksamhetsavbrott.

Om du anställer personal bör du teckna personalförsäkringar för var och en då det ger ett tryggt skydd vid eventuell olycka eller sjukdom. Det finns även anpassade branschförsäkringar, till exempel försäkring för byggföretag, som täcker det mesta inom byggbranschen.

Gör en konkurrentanalys

Ta reda på hur liknande yrkesverksamma i ditt område tänker och agerar. Hur mycket tar de betalt och vad erbjuder de för tjänster?

Så tar du betalt som byggare

Egenföretagandet innebär att den ekonomiska tryggheten till stor del försvinner. Och att sätta rätt priser kan, till en början, vara svårt. Du måste ta hänsyn till arbete, material och vinst, samtidigt som priserna bör förbli konkurrenskraftiga.

Att ta för lite betalt kan, utöver den ekonomiska förlusten, ge intryck av brist på kompetens eller seriositet. Samtidigt kan ett för högt pris göra att du förlorar uppdrag.

Om du erbjuder samma eller liknande tjänster som dina konkurrenter bör du vara tydlig med vad eventuella prisskillnader innebär. Om du tar mindre betalt – berätta varför så kunden inte tror att dina tjänster är sämre än någon av konkurrenternas. Om du tar mer betalt – var noga med att berätta exakt vad kunden betalar extra för, vare sig det är den snabba leveransen, den höga kvaliteten eller det dyra materialvalet.

Och kom ihåg att hålla dig vän med konkurrenterna – du vet aldrig när du kan vara i behov av en underleverantör eller hantverkare som har andra kompetenser än du har.

Fundera kring följande när du sätter dina priser:

  • Vad kostar det att ta fram produkten eller utföra tjänsten? Alltså – vad kostar varorna i fråga och hur mycket kostar det att utföra dina tjänster? I beräkningen bör du ha med allt från tillverkning, transport och lokalhyra till administrativa utgifter, eventuella löner och friskvårdsbidrag.
  • Ta fram din “break even”: Alltså – räkna ihop ovan kostnader och dela det med antal enheter eller tjänster du förväntas sälja. Att ta fram en “break even” innebär att du tar fram lägsta prisnivå för att verksamheten överhuvudtaget ska gå runt.
  • Räkna in vinster: Nästa steg är att räkna in eventuella vinster. Vad behöver du tjäna per tjänst för att verksamheten ska bli lönsam?
  • Hur tänker dina kunder? Gör research och ta reda på vilka dina potentiella kunder är. Undersök målgruppen och ta reda på vad de har för preferenser. Vilka sorts tjänster värdesätter de? Hur priskänsliga är de? Och vad kännetecknar deras köpvanor?

Så skaffar du dina första kunder

Det kan vara svårt att, som nybliven egenföretagare inom byggbranschen, hitta kunder och behålla dem under en längre tid. Många byggföretag lägger anbud för att tilldelas byggprojekt, och det kan vara svårt att som nybliven entreprenör konkurrera i dessa budgivningar. Du måste alltså se till att bygga upp ditt rykte och nätverka med allt från lokala hantverkare till personer som helt och hållet står utanför branschen.

Här är ett par metoder att ta till för att skapa kännedom kring ditt företag:

  • Mun till mun-metoden: I byggbranschen är det många gånger rekommendationer människor emellan som leder till nya kunder. Se till att ordet sprids så att du på så sätt kan visa att du finns.
  • Ta hjälp av dina nära och kära: Berätta för vänner och familj om ditt nya företag och be dem sprida ordet vidare. En personlig rekommendation känns ofta tryggt, speciellt när det handlar om tjänster som ska utföras i det egna hemmet.
  • Skaffa en Facebooksida: Marknadsför ditt företag på Facebook och posta relevant innehåll som dina potentiella kunder kan tänkas vara intresserade av. Tänk på att du snarare ska skapa värde för dina följare än att prata om dig och dina tjänster.
  • Annonsera i tidningar: Lägg en liten del av din budget på att annonsera i lokala och regionala tidningar. Mät, efter ett tag, effekten för att se om det lönar sig.
  • Dela ut material: Tryck upp visitkort och dela ut flygblad. Varför inte erbjuda en välkomstrabatt till dina första kunder?

Lycka till med egenföretagandet!

Källor:

hemsida24.se

1000affarsideer.se

www.if.se/