Skogen har alltid haft stor betydelse för Sverige, både som inhemskt byggmaterial och som exportvara. Skogsbruksprodukter står idag för en stor del av Sveriges totala export. År 2017 exporterades enligt SCB skogsbruksprodukter för ca 130 miljarder kronor. Framförallt är det papp och papper som exporteras men även sågade trävaror.

Vad blir till vad, i skogen?

För den som dagligen arbetar med träprodukter kommer det inte som någon nyhet att olika träslag lämpar sig till olika ändamål.  Gran, Björk och Tall är idag våra vanligaste träslag men vad blir till vad av de olika träslagen?

Gran, vanligast för byggnation

gran som virke

Gran är det vanligaste träslaget för byggnation och konstruktion. Granen är mycket vanlig i byggplywood och konstfiber men används också inom pappersindustrin till både massa, papper och papp. Värmepellets och lastpallar är också vanliga användningsområden. Veden är vit till gulaktig. Virket är lätt, och löst, men också ganska segt. Historiskt användes granen till garvning, takspån och för kolning. Idag är granen det träd som återsätts mest, gran är både lättodlad och samtidigt enkel och billig att avverka. Efterfrågan är hög och ger därför hög avkastning.

Björk från Ystad till Haparanda

björk som virke

Björk har alltid varit populärt, kanske för att det är ett av våra vanligaste träslag. Den växer från norra Norrland där den utgör ca 15 % av det totala virkesförrådet till söder där den står för ca 7 %. Det sega och hårda virket har haft många användningsområden genom historien och bland annat använts till husgeråd, taktäckning och dekoration. Under 1700-talet och början på 1800-talet brändes mängder med björkar för framställning av pottaska eller kaliumkarbonat som användes inom glasindustrin. Idag används den främst till plywood, spån och träfiberskivor. Björk finns även som golv och möbler samt används till olika kemiska produkter. Björkvirke är dock rötbenäget och har som obehandlat virke en relativt kort hållbarhet.

Furu bryter ny mark inom designvärlden

tall som virke

Tallvirke har en uppsjö olika användningsområden. Furu används för möbler, golv, finsnickeri och lister. Tall används också i plywood, byggnadsvirke och stolpar. Virket är mjukt och lättbehandlat men trots det ett starkt träslag.  Trädets kärna är något mörk och rötfast, medan ytveden är ljusare. Nackdelen med tall är att den är kådig och delvis spröd. Trots det är virket naturligt tålig mot väta. Furu har blommat upp som ett av de mest intressanta träslagen på designmässor runt om i världen,  då den anses vara ett  förnybart och naturligt material som håller över tid. Dess ljusa nyanser och vackra ådring är extra åtråvärt i Asien där träslagen generellt är mörkare.

Variationen hos virket kan vara mycket stor även inom samma trädsort, vilket främst beror på växtplats, tillväxthastighet och ålder. Kärnveddelen, årsringarnas täthet eller vårvedsandelen kan variera mycket mellan olika träd även inom samma art.

Det Internationella skogscertifieringssystemet Forest Stewardship Council (FSC) som funnits sedan 1990-talet syftar till en hållbar skogsindustri. Genom att välja ett FSC märkt virke säkerställer man som byggare att virket avverkats på ett hållbart sätt.

Källor: SCB, Svensk Trä, Skogsindustrierna, Skogs Sverige, FSC Sweden

Kommentera

Kommentarer