I den här artikeln går vi igenom varför tryckimpregnerat virke är så populärt bland trallprodukter. För dig som vill veta ännu mer – ladda ner vår 24 sidor långa trallguide helt utan kostnad.

Tryckimpregnerat virke är den absolut vanligaste trallprodukten på marknaden och den säljs av i stort sett alla byggmaterialhandlare. Produkten är billig i förhållande till andra trallprodukter och kan variera i kvalitet. Normalt är trallen tillverkad i sortering G4-3, men finns även som norrländsk G4-2. Den har en betydligt bättre kvalitet med nare kviststruktur och kviststorlek.

Tillverkas av furu

Råvaran är furu som tryckimpregnerats för att motstå röta och angrepp när träet ligger exponerat mot väder och vind. All vår trall är impregnerad enligt träskyddsklass NTR AB och ska användas ovan mark. Regelavståndet bör ej överstiga c 600 mm.

Grön och brun färg

Trallen finns i både grön och brun färg. Den bruna trallen måste, för att inte tappa sitt pigment, oljas med en pigmenterad träolja regelbundet. Vill man bara att träet med tiden ska bli vackert grått så behöver man inte behandla produkterna. Fördelen med att behandla trallen är att man minskar fuktrörelser samt sprickbildning.

brun tryckimpregnerad trall

Brun trall

Grön tryckimpregnerad trall

Grön trall

Vanliga frågor om tryckimpregnerat virke: 

Varför ska man använda NTR-impregnerat trä? Går det inte lika bra med vanligt trä och någon träolja?

Alla konstruktioner utomhus, i synnerhet de som är fast förankrade i mark och vatten, kräver ett fullgott och garanterat rötskydd. Endast tryckimpregnering med godkända träskyddsmedel ger virket ett heltäckande skydd i utsatta lägen. Träolja påstruket med pensel ger bara ett ytligt och kortvarigt skydd eftersom det inte förmår att tränga in i virket.

Hur vet jag att virket är rätt impregnerat?  

NTR-märket säkerställer att virket är rätt impregnerat. Det är tre viktiga villkor som är uppfyllda i och med att virket är NTR-klassat:

  1. Godkänt träskyddsmedel ur miljö- och rötskyddssynpunkt
  2. Rätt utförd tryckimpregneringsprocess
  3. Opartisk kontroll av ovanstående punkter

Måste NTR-impregnerat virke underhållas?

Nej. NTR-impregneringen är en garanti för att tryckimpregneringen är rätt utförd och en garanti för ett långvarigt skydd mot främst röta. Vill man behålla det fräscha utseendet, kan man bestryka det med träolja. Det hjälper även virket att motstå vissa formförändringar, som t.ex sprickbildning, i utsatta lägen som altaner, bryggor m.m.

Kan man åtgärda missfärgad och smutsig trall?

Ja. Är träet smutsigt eller missfärgat, tvätta med rengöringsmedel för trä.

Kan man måla NTR-impregnerat trä?

Ja. NTR-impregnerat trä kan ytbehandlas som vanligt trä när det är ordentligt torrt (ytfuktkvot 16 %). Såväl täckande som laserande färg kan användas. Är träet smutsigt eller missfärgat tvätta först med rengöringsmedel för trä och låt torka till 16 % ytfuktkvot.

Vad gör man med spill som kapbitar och spån?      

Avfall från allt impregnerat trä ska hanteras enligt din kommuns anvisningar.

Hur fungerar Rötskyddsgrantin?

Garantin ersätter belopp upp till 100 000 kr och omfattar rötangrepp. För att garantin ska gälla måste användarinstruktionerna avseende NTR A och AB ha tillämpats. Garantin omfattar bara konsumentanvändning och lämnas av medlemsföretagen i Svenska Träskydds-föreningen.

Ladda ner trallguiden utan kostnad

Ladda ner vår 24 sidor långa trallguide. I den samlar vi massor av information för dig som planerar att anlägga trädäck.

LADDA NER TRALLGUIDEN UTAN KOSTNAD

Kommentera

Kommentarer