Det finns många exempel på stabila och imponerande byggnadskonstruktioner runtom i världen. Pyramiderna, Golden Gate-bron och Empire State Building för att nämna några. Sedan har vi ett antal byggen som blivit berömda av helt andra skäl. Vi tar en titt på tre projekt som fallerade.

Lutande tornet i Pisa (Pisa, Italien)

En lista som denna vore inte komplett utan att det Lutande Tornet Pisa fanns representerat. Arbetet påbörjades år 1173 och slutfördes först 1372, drygt 200 år senare. Efter så lång tid hade man kunnat hoppas på ett mer lyckat slutresultat, men med tanke på vilken turistattraktion det kommit att bli var ett lutande torn kanske inte så dumt i alla fall.

Därför lutar tornet i Pisa

Redan en bit in i bygget märkte man att tornet lutade. Den vattenrika, leriga marken fastslogs snabbt vara orsaken och trots idoga försök att räta upp tornet igen förblev det – som vi alla känner till – lutande.

Sagrada Família (Barcelona, Spanien)

Liksom det lutande tornet I Pisa är Sagrada Família en populär turistattraktion och kan i det avseendet anses ha varit ett lyckat projekt. Faktum är dock att kyrkan ännu inte är färdig, trots att bygget påbörjades av arkitekten Antoni Gaudí 1883.

Därför är Sagrada Família inte färdigbyggd

Ekonomiska skäl är huvudorsaken till att Sagrada Família ännu inte färdigställts. Finansieringen av bygget är nämligen helt och hållet beroende av privata donationer samt intäkterna från inträdesavgiften då turister besöker byggnaden. Därtill bidrar kyrkans mycket komplexa arkitektoniska struktur till den nu 130 år utdragna processen.

Walt Disney Concert Hall (Los Angeles, USA)

Frank Gehry är en arkitekt berömd för sina storslagna byggnader i udda former och material. Han tog dock priset då konserthallen han byggt i centrala Los Angeles började skjuta ljusstrålar som bländade bilister, brände fotgängare och orsakade skyhöga elräkningar för grannarna som tvingades skruva upp sin luftkonditionering till följd av den påtagligt ökade temperaturen.

På vissa hot-spots kunde det bli upp till 60 grader varmt, vilket kan orsaka brännskador hos en människa.

Så skapades ljusstrålarna

Fasaden på Walt Disney Consert Hall består till stor del av rostfritt stål, vilket skapade skarpa reflektioner från solljuset (som det ju finns gott om i Los Angeles). När problemet uppdagades slipade man ner ytan och de farliga ljusstrålarna upphörde.

Kommentera

Kommentarer