Ny lag ska göra attefallshusen större

En händelse som är värd att hålla ögonen öppna för under det kommande året är regeringens beslut om utökade bygglovsbefriade komplementbostadshus, eller s.k. ”attefallshus”. Beslutet ska tas i april och förväntas göra husen mer attraktiva att bygga.

Svagt intresse efter reformen

Reformen med bygglovsfria komplementbostadshus genomfördes av alliansregeringen för snart fyra år sedan. Förhoppningen var att kunna minska bostadsbristen genom att göra det smidigare för byggnation av mindre bostäder på villatomter. Men intresset har visat sig vara svagt och endast 2000 ansökningar skickades in under 2015 och 2016, vilket var betydligt lägre än förhoppningarna.

Utökad bostadsyta = fler bostäder

Regeringen och bostadsminister Peter Eriksson tror att det svaga intresset för attefallshusen beror på storleken och vill utöka bostadsytan från 25 kvm till 30. Bostadsministerns förhoppning är att ökningen ska resultera i 10 000-tals nya attefallshus runt om i landet, som ska kunna husera exempelvis studenter och unga vuxna i behov av enkla bostäder.

Boverket genomför utredning

Bostadsministern har gett Boverket i uppdrag att genomföra en utredning om möjligheterna för utökning av attefallshusen. Boverket har fram till den 30 april 2018 på sig att slutredovisa utredningen och därefter kan beslut fattas av regeringen. Vid ett godkännande kommer de större attefallshusen bli verklighet till nästa årsskifte.

Inte en friggebod

Attefallshusen ska inte blandas ihop med den lilla friggeboden på maximalt 15 kvm som funnits i snart 40 år. Den är också bygglovsbefriad men inte tillåten som bostad, utan endast som komplementbyggnad.

Snabbfakta om attefallshus

  • Den som har ett en- eller tvåbostadshus får uppföra ett attefallshus på maximalt 25 kvm som självständig bostad, gästhus eller förråd.
  • Husen är bygglovsbefriade men anmälan om byggnation måste lämnas till kommunens byggnadsnämnd.
  • Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet.
  • Högsta tillåtna höjd till taknock är 4 meter.
  • Om man uppför ett attefallshus närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste berörda grannar ge sitt medgivande.
  • Tillstånd för uppförande krävs inom strandskyddsområde (100 meter från hav, sjö och vattendrag), samt nära järnvägsområde och allmän väg.
  • Namnet kommer från förre bostadsministern Stefan Attefall (KD) som var med och tog fram bostadsreformen.
  • Reformen om bygglovsbefriade attefallshus beslutades den 2 juli 2014 av den dåvarande regeringen.
  • Beslut om utökad storlek till 30 kvm kommer att tas av den sittande regeringen i år.

Källor:

Boverket
Regeringen

Kommentera

Kommentarer