En villa med träfasad av mellanstruken ytterpanel

Mellanstruken panel håller längre. Bild: Jotun

Dags att montera ytterpanel? Vi är säkra på att du har mycket att vinna på att välja mellanstruken panel till ditt projekt. Så säkra att vi garanterar 10 års funktionsgaranti på panelen, om du slutmålar på rätt sätt och med rätt produkter. 

Mellanstruken ytterpanel är behandlad två gånger i fabrik vilket ger en garanterat jämn applicering. Virket behandlas 3-sidigt i en målningslinje med en perfekt applicering på kanter och fals vilket är viktigt för utseende och hållbarhet. Detta är ställen man ofta missar om man själv utför ytbehandlingen.

Målning i fabrik sker vid en kontrollerad fuktkvot och på färskt virke som inte har utsatts för UV-strålning, fukt eller annan nedsmutsning vilket ger oxidation och påväxt av mögel.

Genom att välja mellanstruken ytterpanel blir tidpunkten för efterbehandlingen mer flexibel. Det räcker att du slutmålar mellanstruken panel inom 24 månader efter påbörjat montage. Dröjer det lång tid innan du kan slutmåla måste fasaden dock alltid tvättas, och därför rekommenderar vi att man alltid slutstryker panelen så snart som möjligt efter montering.

Vårt jobb: grunda, mellanstryka och leverera.

Ytterpanel från Optimera levereras av ledande svenska sågverk som bara använder virke från noggrant utvald råvara i norra Sverige. Ytterpanelen är sorterad enligt SS-EN 1611 i sorteringsklass G4-2 vilket säkerställer att virket håller hög kvalitet både avseende finish och funktion.

Panelen stryks inledningsvis med en alkydgrundfärg. Därefter torkas färgen i en kontrollerad process innan ytterpanelen målas en andra gång. Vid andra målningen används en Svanenmärkt akrylatfärg, och sedan torkas färgen igen.

Om ytterpanelen skall slutmålas med mörkare kulör rekommenderar vi att den mellanstryks i motsvarande kulör som slutstrykningsfärgen.

Ditt jobb: montera och slutmåla.

Vi lämnar 10 års funktionsgaranti på alla våra mellanstrukna paneler som slutstryks med färg från av oss rekommenderade färgleverantörer; Akzo, Teknos, Beckers, Jotun, Alcro och Caparol

Efter att du har monterat panelen gör du den sista strykningen med toppfärg från en av Optimera godkänd färgleverantör. Vi hjälper dig gärna med valet i en av våra butiker, och du kan få brutet vilken NCS-kulör du vill av våra fasadfärger.

Slutstryk inom två år.
Panelen skall slutstrykas inom två år efter montering. Eventuella kapytor eller skador ned till bart trä skall omedelbart grundas samt förseglas med slutstrykningsprodukt.

Rent, torrt och rätt temperatur
Målningen ska ske på rent, fast och målningstorrt virke. Invänta tjänlig väderlek och måla absolut inte vid temperaturer under + 5 grader. Normal utemålningssäsong är april – oktober i södra Sverige och maj – september i norra Sverige. Vid behov (mer än 4 veckor efter montering) tvättas fasaden innan behandling med JAPE Målningstvätt. Vid eventuell påväxt av svartmögel eller alger skall ytan efter tvättning påföras JAPE Prickfri innan målning.

Färgmängd och antal strykningar
På sågad panel skall en fyllig strykning påföras, och på hyvlad panel skall två fylliga strykningar av vald produkt appliceras. För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att påföra rätt mängd färg. Läs därför noggrant på färgtillverkarens instruktioner. Särskilt viktigt är det att applicera rätt mängd färg på kanter och hyvlade underlag.

Ta hand om din panel
För att bevara den målade panelen rekommenderas årlig underhållstvätt. Eventuella mekaniska skador på panelen måste du åtgärda direkt, och växter och träd skall inte ha direkt kontakt med husfasaden.

Villkor för garantin

För att 10 års garanti ska gälla har vi några villkor som ska uppfyllas.

 • Konstruktionen av fasaden skall vara utformad enligt Hus AMA 08, samt SP:s handbok av träfasader.
 • Panelen ska ha genomgått samtliga steg i ytbehandlingsprocessen.
 • Eventuella kapytor eller skador ned till bart trä skall omedelbart grundas samt förseglas med slutstrykningsprodukten.
 • Slutstrykningen skall göras med slutstrykningsfärg från leverantörer rekommenderade av Optimera.
 • Panelen ska inspekteras av husägaren en gång om året och tvättas minst en gång var tredje år under hela
  garantitiden. Detta ska styrkas med dokumentation och bilder.
 • Garantin gäller 10 år från inköpsdatum på kvitto.
 • Garantin gäller bara vid uppvisat kvitto samt inköp av panel och färg vid samma tillfälle.
 • Panelen ska monteras på läkt med luftspalt enligt gällande riktlinjer för byggnadskonstruktioner (Hus AMA).
 • Monteringen av panelen samt slutstrykning skall vara fackmannamässigt utförd. Monterad panel betraktas som av
  kunden godkänd panel.
 • Vid reklamation skall fasaden besiktigas av godkänd besiktningsman.
 • Hantera panelen varsamt för att inte skada den målade ytan.
 • Innan montering – förvara panelen på en torr plats med god ventilation.
 • Vid spikning – se till att spikhuvudet slås ner i höjd med panelen och inte tränger för djupt ner i virket då detta skadar målningen och träytan, vilket förkortar panelens livslängd.
 • Fasaden skall vara fackmannamässigt byggd.
 • Garantin omfattar endast den köpta varan, ej arbetskostnader eller andra kringkostnader.

Hur mycket sparar du på mellanstruken panel?

Får du panelen levererad mellanstruken sparar det dig tid på arbetsplatsen. Med den förlängda livstiden panelen har då den målats på fabrik, dröjer det dessutom mycket längre innan arbetet måste göras om vilket är en viktig ekonomisk faktor. Ska det inte anlitas målare till samtliga strykningar finns där ytterligare kronor att spara. Se nedan hur mellanstruket kan gynna ditt projekt rent ekonomiskt, som byggare eller husägare.

En tabell över de besparingar man gör med mellanstruket virke

 

Kommentera

Kommentarer