Hårdare krav för installation av braskaminer

18 januari, 2018

Hårdare krav för installation av kaminer

Har du koll på de skärpta reglerna för installation av fastbränslepannor och rumsvärmare? En vedeldad kamin är självklar i många svenska bostäder Men från och med juli i år kommer kraven att tillämpas på bygglov, vilket innebär att enbart energieffektiva braskaminer får installeras i fortsättningen.

Kort om de nya reglerna

De nya reglerna för lägsta tillåtna verkningsgrad och kolmonoxidutsläpp för fastbränslepannor kom redan förra året. Men effekten av de nya reglerna aktualiseras inte förrän den 1 juli i år, då de kommer att ingå i bygglov och ansökningar som skickas till kommunens byggnadsnämnd.

I klarhet innebär de nya ändringarna att:

  • Alla installationer och byten av värmeutrustning ska anmälas till kommunens byggnadsnämnd.
  • Utrustning som installeras ska uppfylla de nya kraven på lägsta tillåtna verkningsgrad.
  • Den som installerar värmeutrustningen ansvarar för att kraven uppfylls.

Uppnå ekodesigndirektivet till 2022

Genom att skärpa reglerna vill regeringen kunna uppnå EUs ekodesigndirektiv för rumsvärmare och fastbränslepannor. Genom direktivet vill EU göra fastighetsuppvärmningen effektivare och mer miljövänlig. Direktivets krav börjar gälla redan i år för rumsvärmare som är el-, gas- eller oljedrivna, medan kravet för fastbränsle gäller först från 2022. Dessutom måste alla nya rumsvärmare energimärkas från och med den 1 januari 2018.

Påverkar miljö och hälsa

I Sverige finns fler än 1,7 miljoner vedeldade eldstäder, varav en stor del är braskaminer. Den småskaliga eldningen i hushållen är en av de främsta utsläppskällorna av sot, partiklar och kolväten i bostadsmiljön. Eldningen utgör därför stor miljöpåverkan och kan bidra till ökad ohälsa hos personer med astma eller luftrörsproblem.

Stor minskning av utsläpp

Energimyndigheten vill fasa ut de gamla braskaminerna, då nya modeller anses vara effektivare, vilket markant kommer att minska både vedförbrukning och utsläpp. De räknar med att de nya kraven minskar utsläppen mellan 50 – 85 % samt sänker vedförbrukningen med 20 %.

Svenska Brasvärmeföreningen positiva

Ordföranden för Svenska Brasvärmeföreningen, Hans Wikström, är positiv och tror att vedförbrukningen med de nya energimärkta braskaminerna kommer att minska med 50 %, vilket är bra för både miljö och plånbok.

Skrotningspremie utreds

För att fasa ut gamla vedpannor ser regeringen och Boverket över möjligheterna med skrotningspremie. Det gör de efter att ha tittat på Norge som redan har lagar mot installation av äldre rumsvärmare. Skrotningspremien i kombination med de hårda reglerna har resulterat i att Norge inte längre har en andrahandsmarknad av gamla pannor och kaminer. Istället har man exporterat dem till bland annat Sverige.

Källor:  Boverket, riksdagen, regeringen, Svenska Brasvärmeföreningen

Kommentera

Kommentarer