Månad: januari 2018

Optimera går över till 100% grön el!

30 januari, 2018
Närbild av en glödlampa på en gräsmatta

Foto: Ashes Sitoula, Unsplash

Hållbarhet står högt på agendan för oss och vår koncern Saint-Gobain. Från och med den 1 januari 2018 har alla svenska bolag i koncernen, däribland Optimera Svenska, gått över till 100 % grön el.

Saint-Gobain vill erbjuda de bästa lösningarna för ett hållbart byggande och har satt som mål att minska miljöpåverkan – särskilt när det gäller klimatavtrycket. I synnerhet arbetar Saint-Gobain med att minska sina koldioxidutsläpp med 20% *, och i detta sammanhang är övergången till förnybar el i Norden ett naturligt steg.

”Vi uppskattar att övergången reducerar vår miljöpåverkan med cirka 40 000 ton CO2/år, vilket motsvarar ungefär 40 000 tur och retur-resor Stockholm-New York”, säger Camille Fabre, Sustainability Director Saint-Gobain Norden/Baltikum.

Hållbara byggnader

Övergången till grön el innebär också att Saint-Gobain i Norden nu ännu mer än tidigare kommer att kunna leverera produkter med reducerad koldioxidpåverkan sett ur produkternas livscykel, vilka också bidrar till mer hållbara byggnader som kan certifieras enligt LEED, BREEAM eller Miljöbyggnad.

Att byta till grön el är bara ett av många steg som Saint-Gobain tar för att utveckla mer hållbara lösningar. Bland annat fokuserar koncernens Eco-innovationsstrategi på att förbättra och uppfinna morgondagens lösningar, med minskad miljöpåverkan och ytterligare hållbarhetsfördelar.

*avser indirekt och direkt förbrukad energi under tiden 2010-2025.

Måla panel med oss och få tio års funktionsgaranti!

23 januari, 2018
En villa med träfasad av mellanstruken ytterpanel

Mellanstruken panel håller längre. Bild: Jotun

Dags att montera ytterpanel? Vi är säkra på att du har mycket att vinna på att välja mellanstruken panel till ditt projekt. Så säkra att vi garanterar 10 års funktionsgaranti på panelen, om du slutmålar på rätt sätt och med rätt produkter. 

Mellanstruken ytterpanel är behandlad två gånger i fabrik vilket ger en garanterat jämn applicering. Virket behandlas 3-sidigt i en målningslinje med en perfekt applicering på kanter och fals vilket är viktigt för utseende och hållbarhet. Detta är ställen man ofta missar om man själv utför ytbehandlingen.

Målning i fabrik sker vid en kontrollerad fuktkvot och på färskt virke som inte har utsatts för UV-strålning, fukt eller annan nedsmutsning vilket ger oxidation och påväxt av mögel.

Genom att välja mellanstruken ytterpanel blir tidpunkten för efterbehandlingen mer flexibel. Det räcker att du slutmålar mellanstruken panel inom 24 månader efter påbörjat montage. Dröjer det lång tid innan du kan slutmåla måste fasaden dock alltid tvättas, och därför rekommenderar vi att man alltid slutstryker panelen så snart som möjligt efter montering.

Vårt jobb: grunda, mellanstryka och leverera.

Ytterpanel från Optimera levereras av ledande svenska sågverk som bara använder virke från noggrant utvald råvara i norra Sverige. Ytterpanelen är sorterad enligt SS-EN 1611 i sorteringsklass G4-2 vilket säkerställer att virket håller hög kvalitet både avseende finish och funktion.

Panelen stryks inledningsvis med en alkydgrundfärg. Därefter torkas färgen i en kontrollerad process innan ytterpanelen målas en andra gång. Vid andra målningen används en Svanenmärkt akrylatfärg, och sedan torkas färgen igen.

Om ytterpanelen skall slutmålas med mörkare kulör rekommenderar vi att den mellanstryks i motsvarande kulör som slutstrykningsfärgen.

Ditt jobb: montera och slutmåla.

Vi lämnar 10 års funktionsgaranti på alla våra mellanstrukna paneler som slutstryks med färg från av oss rekommenderade färgleverantörer; Akzo, Teknos, Beckers, Jotun, Alcro och Caparol

Efter att du har monterat panelen gör du den sista strykningen med toppfärg från en av Optimera godkänd färgleverantör. Vi hjälper dig gärna med valet i en av våra butiker, och du kan få brutet vilken NCS-kulör du vill av våra fasadfärger.

Slutstryk inom två år.
Panelen skall slutstrykas inom två år efter montering. Eventuella kapytor eller skador ned till bart trä skall omedelbart grundas samt förseglas med slutstrykningsprodukt.

Rent, torrt och rätt temperatur
Målningen ska ske på rent, fast och målningstorrt virke. Invänta tjänlig väderlek och måla absolut inte vid temperaturer under + 5 grader. Normal utemålningssäsong är april – oktober i södra Sverige och maj – september i norra Sverige. Vid behov (mer än 4 veckor efter montering) tvättas fasaden innan behandling med JAPE Målningstvätt. Vid eventuell påväxt av svartmögel eller alger skall ytan efter tvättning påföras JAPE Prickfri innan målning.

Färgmängd och antal strykningar
På sågad panel skall en fyllig strykning påföras, och på hyvlad panel skall två fylliga strykningar av vald produkt appliceras. För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att påföra rätt mängd färg. Läs därför noggrant på färgtillverkarens instruktioner. Särskilt viktigt är det att applicera rätt mängd färg på kanter och hyvlade underlag.

Ta hand om din panel
För att bevara den målade panelen rekommenderas årlig underhållstvätt. Eventuella mekaniska skador på panelen måste du åtgärda direkt, och växter och träd skall inte ha direkt kontakt med husfasaden.

Villkor för garantin

För att 10 års garanti ska gälla har vi några villkor som ska uppfyllas.

 • Konstruktionen av fasaden skall vara utformad enligt Hus AMA 08, samt SP:s handbok av träfasader.
 • Panelen ska ha genomgått samtliga steg i ytbehandlingsprocessen.
 • Eventuella kapytor eller skador ned till bart trä skall omedelbart grundas samt förseglas med slutstrykningsprodukten.
 • Slutstrykningen skall göras med slutstrykningsfärg från leverantörer rekommenderade av Optimera.
 • Panelen ska inspekteras av husägaren en gång om året och tvättas minst en gång var tredje år under hela
  garantitiden. Detta ska styrkas med dokumentation och bilder.
 • Garantin gäller 10 år från inköpsdatum på kvitto.
 • Garantin gäller bara vid uppvisat kvitto samt inköp av panel och färg vid samma tillfälle.
 • Panelen ska monteras på läkt med luftspalt enligt gällande riktlinjer för byggnadskonstruktioner (Hus AMA).
 • Monteringen av panelen samt slutstrykning skall vara fackmannamässigt utförd. Monterad panel betraktas som av
  kunden godkänd panel.
 • Vid reklamation skall fasaden besiktigas av godkänd besiktningsman.
 • Hantera panelen varsamt för att inte skada den målade ytan.
 • Innan montering – förvara panelen på en torr plats med god ventilation.
 • Vid spikning – se till att spikhuvudet slås ner i höjd med panelen och inte tränger för djupt ner i virket då detta skadar målningen och träytan, vilket förkortar panelens livslängd.
 • Fasaden skall vara fackmannamässigt byggd.
 • Garantin omfattar endast den köpta varan, ej arbetskostnader eller andra kringkostnader.

Hur mycket sparar du på mellanstruken panel?

Får du panelen levererad mellanstruken sparar det dig tid på arbetsplatsen. Med den förlängda livstiden panelen har då den målats på fabrik, dröjer det dessutom mycket längre innan arbetet måste göras om vilket är en viktig ekonomisk faktor. Ska det inte anlitas målare till samtliga strykningar finns där ytterligare kronor att spara. Se nedan hur mellanstruket kan gynna ditt projekt rent ekonomiskt, som byggare eller husägare.

En tabell över de besparingar man gör med mellanstruket virke

 

Hårdare krav för installation av braskaminer

18 januari, 2018

Hårdare krav för installation av kaminer

Har du koll på de skärpta reglerna för installation av fastbränslepannor och rumsvärmare? En vedeldad kamin är självklar i många svenska bostäder Men från och med juli i år kommer kraven att tillämpas på bygglov, vilket innebär att enbart energieffektiva braskaminer får installeras i fortsättningen.

Kort om de nya reglerna

De nya reglerna för lägsta tillåtna verkningsgrad och kolmonoxidutsläpp för fastbränslepannor kom redan förra året. Men effekten av de nya reglerna aktualiseras inte förrän den 1 juli i år, då de kommer att ingå i bygglov och ansökningar som skickas till kommunens byggnadsnämnd.

I klarhet innebär de nya ändringarna att:

 • Alla installationer och byten av värmeutrustning ska anmälas till kommunens byggnadsnämnd.
 • Utrustning som installeras ska uppfylla de nya kraven på lägsta tillåtna verkningsgrad.
 • Den som installerar värmeutrustningen ansvarar för att kraven uppfylls.

Uppnå ekodesigndirektivet till 2022

Genom att skärpa reglerna vill regeringen kunna uppnå EUs ekodesigndirektiv för rumsvärmare och fastbränslepannor. Genom direktivet vill EU göra fastighetsuppvärmningen effektivare och mer miljövänlig. Direktivets krav börjar gälla redan i år för rumsvärmare som är el-, gas- eller oljedrivna, medan kravet för fastbränsle gäller först från 2022. Dessutom måste alla nya rumsvärmare energimärkas från och med den 1 januari 2018.

Påverkar miljö och hälsa

I Sverige finns fler än 1,7 miljoner vedeldade eldstäder, varav en stor del är braskaminer. Den småskaliga eldningen i hushållen är en av de främsta utsläppskällorna av sot, partiklar och kolväten i bostadsmiljön. Eldningen utgör därför stor miljöpåverkan och kan bidra till ökad ohälsa hos personer med astma eller luftrörsproblem.

Stor minskning av utsläpp

Energimyndigheten vill fasa ut de gamla braskaminerna, då nya modeller anses vara effektivare, vilket markant kommer att minska både vedförbrukning och utsläpp. De räknar med att de nya kraven minskar utsläppen mellan 50 – 85 % samt sänker vedförbrukningen med 20 %.

Svenska Brasvärmeföreningen positiva

Ordföranden för Svenska Brasvärmeföreningen, Hans Wikström, är positiv och tror att vedförbrukningen med de nya energimärkta braskaminerna kommer att minska med 50 %, vilket är bra för både miljö och plånbok.

Skrotningspremie utreds

För att fasa ut gamla vedpannor ser regeringen och Boverket över möjligheterna med skrotningspremie. Det gör de efter att ha tittat på Norge som redan har lagar mot installation av äldre rumsvärmare. Skrotningspremien i kombination med de hårda reglerna har resulterat i att Norge inte längre har en andrahandsmarknad av gamla pannor och kaminer. Istället har man exporterat dem till bland annat Sverige.

Källor:  Boverket, riksdagen, regeringen, Svenska Brasvärmeföreningen

Nu ska attefallshusen bli större

12 januari, 2018

Ny lag ska göra attefallshusen större

En händelse som är värd att hålla ögonen öppna för under det kommande året är regeringens beslut om utökade bygglovsbefriade komplementbostadshus, eller s.k. ”attefallshus”. Beslutet ska tas i april och förväntas göra husen mer attraktiva att bygga.

Svagt intresse efter reformen

Reformen med bygglovsfria komplementbostadshus genomfördes av alliansregeringen för snart fyra år sedan. Förhoppningen var att kunna minska bostadsbristen genom att göra det smidigare för byggnation av mindre bostäder på villatomter. Men intresset har visat sig vara svagt och endast 2000 ansökningar skickades in under 2015 och 2016, vilket var betydligt lägre än förhoppningarna.

Utökad bostadsyta = fler bostäder

Regeringen och bostadsminister Peter Eriksson tror att det svaga intresset för attefallshusen beror på storleken och vill utöka bostadsytan från 25 kvm till 30. Bostadsministerns förhoppning är att ökningen ska resultera i 10 000-tals nya attefallshus runt om i landet, som ska kunna husera exempelvis studenter och unga vuxna i behov av enkla bostäder.

Boverket genomför utredning

Bostadsministern har gett Boverket i uppdrag att genomföra en utredning om möjligheterna för utökning av attefallshusen. Boverket har fram till den 30 april 2018 på sig att slutredovisa utredningen och därefter kan beslut fattas av regeringen. Vid ett godkännande kommer de större attefallshusen bli verklighet till nästa årsskifte.

Inte en friggebod

Attefallshusen ska inte blandas ihop med den lilla friggeboden på maximalt 15 kvm som funnits i snart 40 år. Den är också bygglovsbefriad men inte tillåten som bostad, utan endast som komplementbyggnad.

Snabbfakta om attefallshus

 • Den som har ett en- eller tvåbostadshus får uppföra ett attefallshus på maximalt 25 kvm som självständig bostad, gästhus eller förråd.
 • Husen är bygglovsbefriade men anmälan om byggnation måste lämnas till kommunens byggnadsnämnd.
 • Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet.
 • Högsta tillåtna höjd till taknock är 4 meter.
 • Om man uppför ett attefallshus närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste berörda grannar ge sitt medgivande.
 • Tillstånd för uppförande krävs inom strandskyddsområde (100 meter från hav, sjö och vattendrag), samt nära järnvägsområde och allmän väg.
 • Namnet kommer från förre bostadsministern Stefan Attefall (KD) som var med och tog fram bostadsreformen.
 • Reformen om bygglovsbefriade attefallshus beslutades den 2 juli 2014 av den dåvarande regeringen.
 • Beslut om utökad storlek till 30 kvm kommer att tas av den sittande regeringen i år.

Källor:

Boverket
Regeringen

Vinterspecial: Så håller du dig varm på bygget

2 januari, 2018

Hantera kyla som byggare

Arbetar du utomhus eller i kalla miljöer? Då finns det risk för köldskador som kan ge bestående men om du inte skyddar dig korrekt. Vi går igenom vad köldskador innebär och ger några enkla tips på hur du håller dig varm i vinter.

Likheter mellan köldskador och vibrationsskador

Kärl- och nervskador orsakade av vibrationsverktyg är i princip identiska med köldskador. Det konstaterades i en studie från den yrkes- och miljömedicinska enheten vid Umeå universitet.

Smärta av kalla objekt

Det kan vara svårt att avgöra om personal har drabbats av vibrationsskador eller köldskador eftersom symtomen har stora likheter. Främst handlar det om överkänslighet mot kyla. Det innebär att man upplever smärta i kontakt med kalla objekt. Exempelvis när man plockar fram mat ur frysen, eller rör vid ett metallräcke i minusgrader.

Varningssignaler för köldskador

Köldskador, eller förfrysningsskador sker när hudens temperatur sjunker under 0°C. Blir den kallare än -6°C fryser cellerna sönder, vilket kan orsaka permanenta skador. För att undvika förfrysning bör man se upp för följande varningssignaler:

 • Stickningar, domningar och stelhet
 • Huden blir blek, får vita fläckar, eller blåaktigt marmormönster
 • Huden blir hård och får en vaxartad hinna

Rätt hantering av nedkylda kroppsdelar

Om du drabbats av kraftig nedkylning kan du minimera skadorna genom att göra följande:

 1. Värm upp det drabbade området försiktigt genom värmande hudkontakt, eller i ljummet vatten tills blekheten försvunnit och huden rodnat
 2. Torka huden torr efter att huden fått tillbaka färgen
 3. Håll kroppsdelen upprätt och öka blodcirkulationen
 4. Kontakta vården om du tror att du fått en djup köldskada

Det här ska du undvika

Använd inte uppvärmda föremål mot kroppsdelen. Eftersom cellerna är känsliga när de är frusna ska du inte massera eller gnugga på det kölddrabbade området, då du riskerar att göra mer skada än nytta.

Påbörja inte uppvärmning om kroppsdelen riskerar att bli nedkyld igen. Då är det bättre att hålla den nedkyld tills huden kan värmas under längre tid.

Raka dig på kvällen

Ren och torr hud står emot kyla bäst, men du bör inte tvätta eller raka ansiktet på morgonen innan du ger dig ut. Det är bättre att duscha och tvätta ansiktet på kvällen, så att det naturliga och skyddande fettlagret på huden hinner återbildas under natten.

Vinden påverkar

Temperaturen på termometern stämmer inte överens med temperaturen i vinden. Även vid svag blåst blir det snabbt kallt och kan vara en köldfaktor som ofta glöms bort. Hos SMHI ser ni exempel på hur mycket vindstyrkan påverkar kylan.

Inga tydliga regler på arbetsplatser

I Sverige finns det inga tydliga regler för hur kallt det får vara på arbetsplatsen. Generellt brukar man tala om att arbete utomhus upphör vid – 20°C, men Arbetsmiljöverket menar att fasta regler för arbete i kyla kan skapa fler nackdelar än fördelar. Istället ligger ansvaret på skyddsombud och arbetsgivare att agera om det finns uppenbar fara för hälsan.

Det här krävs av arbetsgivaren

Enligt byggavtalet ska arbetsgivaren förse arbetstagare med arbetskläder. Det avser arbetsbyxor, snickarblus, ofodrad jacka och vinterjacka.

I Arbetsmiljölagen står följande: Kap 2, § 7. Kan betryggande skydd mot hälsa eller olycksfall icke nås något på annat sätt, skall personlig skyddsutrustning användas. Denna skall tillhandahållas genom arbetsgivarens omsorg.

Om du som anställd fryser, eller känner att dina skyddskläder inte är tillräckliga bör du vända dig till närmaste chef eller skyddsombud.

Klä dig rätt

Eftersom arbetsgivaren enbart ansvarar för det yttre klädlagret och skorna, är det viktigt för dig som anställd att se till att du är rätt klädd för att kunna hantera kylan.

Lager på lager

Tunna, löst sittande lager värmer bättre än ett tjockt. Anpassa dina lager efter temperatur och arbete så att du inte blir svettig och blöt vid ansträngande arbete. Vi går igenom lager för lager vad du kan tänka på:

Innerlagret: Det innersta lagret av underkläder och långkalsonger har som uppgift att värma samt transportera bort fukten från huden. Därför bör du välja underkläder av syntet eller ull som kan ”andas”. Bomull är inte att rekommendera då det drar åt sig fukt och torkar långsamt.

Mellanlagret: Byxor, skjorta, tröja har uppgiften att värma samt föra fukten från kroppen vidare. Här rekommenderas kläder av syntet, fleece eller ull. Kläderna bör ha öppningsalternativ i form av dragkedja eller knappar för att kunna ventilera om du blir för varm. Tänk även på att fleece är lättantändligt och bör inte bäras i närheten av heta arbeten.

Ytterlagret: Yttersta lagret som ska skydda mot väder och vind ska arbetsgivaren tillhandahålla. Det handlar om överdragsbyxor, arbetsskor/stövlar och jacka. Tåliga kläder av material som andas, t.ex. en kombination av bomull och syntet rekommenderas.

Mössa

Mamma hade rätt. Mössa är alltid viktigt att bära utomhus vid kyla. Däremot handlar det inte om att värmen läcker ut ur hjässan, utan om att huvudet inte kan dra ihop kärlen för att behålla värme lika bra som de stora muskelgrupperna på resten av kroppen kan. Därför är det mössa på som gäller!

Strumpor

Även om du har fodrade arbetsskor är det viktigt att tänka på rejäla strumpor som skyddar fötter och tår mot kölden. Ta även med ett torrt ombyte om du blir blöt i skorna under arbetsdagen.

Håll dig torr

Blöt hud kyls ner betydligt fortare än torr. Ha därför med dig torra ombytesplagg om det finns risk för att du blir blöt under passet.

Drick varmt

Dricker du kalla drycker kyler du ner kroppen som då måste kämpa för att värma upp dig inombords. Drick därför varm eller ljummen (rumstempererad) vätska när du vistas i kyla.

Gå in och värm dig

Självklart är det bästa sättet att undvika kylan att vara inomhus i värme. Gå därför inomhus, eller i personalboden och värm upp dig så ofta du kan.

Källor: 1177.se,  tidningen Arbetsliv, SMHI

Optimera förvärvar Bygg-Ole i Uppsala

Optimera förvärvar Bygg-Ole i Uppsala

Bygg-Ole Uppsala blir Optimera

Den 1 januari blev Bygg-Ole i Uppsala Optimera. ”Vi är mycket glada över att vi fått möjligheten att överta Bygg-Ole i Uppsala”, säger Optimeras VD Magnus Detterholm. ”Uppsala är en ort som vi sedan länge planerat att etablera oss på”.

”Optimeras ambition är att ha en god geografisk täckning och med detta förvärv tar vi ett kliv norrut längs Uppland och Upplandskusten. Vi kommer att erbjuda alla medarbetare anställning och har för avsikt att driva verksamheten vidare med samma inriktning som tidigare, dvs mot proffsen”.

Mats Hedlund, VD på Bygg-Ole: ”Vi har fortsatt ambitionen att växa i linje med vår nyligen presenterade strategi 2020, men väljer att koncentrera oss på Stockholmsmarknaden och effektivisering och samordning av våra kvarvarande 4 anläggningar. Vi är övertygade om att denna lösning blir bra, både för våra kunder och för våra medarbetare”.

Bygg-Ole är ett familjeföretag och delägare i XL-Bygg med verksamhet på Värmdö, Nacka, i Saltsjö-Boo och Märsta. Idag uppgår årsomsättningen till drygt 700 miljoner och företaget har drygt 200 anställda.