Du och det digitaliserade bygget

19 december, 2017
Två virtual reality glasögon upphängda på en grov trävägg

Virtuell verklighet – snart på ett bygge nära dig.

Byggbranschen sjuder av digitaliseringens möjligheter. Lösningar som för bara några år sedan lät som rena fantasier ligger redan inom räckhåll. 

I mångt och mycket finner man de digitala utvecklingsmöjligheterna för byggare inom planering, kommunikation och administration. De flesta byggare har nog idag en app för körjournalen, fixar offerthantering på datorn och utför en hel del planerings- och ritningsarbete digitalt. Men även ute på byggena kommer allt fler hjälpmedel att bli digitaliserade inom en snar framtid.

IOT: låt gipset beställa sig själv

IOT – Internet of Things – kallas utvecklingen att allt fler produkter är försedda med datorer och sensorer, och uppkopplade mot internet. Det kan handla om allt från aktivitetsarmband till kylskåp som själv beställer mjölk när sista paketet plockats ut. Uppkopplingen gör att de flesta prylar försedda med minsta datachip framöver kommer att kunna styras varifrån som helst, och skicka statusrapporter av allehanda slag.

Till exempel kan det för dig som bygger röra sig om att maskiner eller fordon rapporterar i god tid att de kommer att behöva repareras, få nytt bränsle, eller var de befinner sig på en större arbetsplats så personalen slipper lägga tid på att leta.

Med IOT kan även avrop av material till en byggarbetsplats i framtiden ske helt automatiserat, då sensorer märker av hur mycket av ett material som använts och skickar en beställning till leverantören i rätt tid.

Automatisk rapportering om byggnadens status:  BIM

I byggvärlden är BIM ett exempel där Internet of Things redan kommit till användning. BIM – Building Information Modeling – innebär att man i byggnaden placerar sensorer som skickar signaler om t.ex hur konstruktionen reagerat på ett jordskalv, om något påverkats av klimatet, eller ifall ett takmaterial presterar sämre ur ett energiperspektiv efter en viss tid.

Läs mer om IOT i byggbranschen i denna artikel av The Balance (engelska).

Augmented Reality: kliv in i 3D-ritningen

I Lund bygger Skanska European Spallation Source (ESS),  där man under byggets gång testar nya digitala lösningar både vid armering och montage. AR, augmented reality (”förstärkt verklighet”) används här inbyggt i glasögon som visar 3D-ritningen av bygget, medan du går runt i det.

Man märker upp en plats på det fysiska bygget med en särskild kod, som glasögonen identifierar och kopplar ihop med samma plats i 3d-ritningen. På så sätt går det att se var till exempel armeringsjärnen ska placeras. När byggnadsarbetaren vrider på huvudet ligger de virtuella armeringsjärnen kvar på rätt plats.

För rörläggaren hjälper AR honom att se den exakta positionen för varje rör han ska dra. Det han ser i glasögonen är direkt hämtat från CAD-programmet, tillsammans med verkligheten som den ser ut på arbetsplatsen. Glasögonen skärmar alltså inte av honom från omvärlden, utan förstärker verkligheten med ritningsinformationen.

– I och med att man nästan alltid måste avbryta det man håller på att göra för att kolla på ritningen tappar man tid och fokus, säger Martin Hörestrand som är ESS-projektets koordinator för byggnadsinformationsmodellering, på Skanskas hemsida.

Läs mer om testerna på ESS hos skanska.se

En kvinna med VR-glasögon ser sig omkring

Med VR-visning får kunden en bra bild av bygget redan innan det påbörjats. Foto: by Paul Bence via Unsplash

Virtual reality visar din vision

Både arkitekt, byggare och husköpare kan ha stor glädje av VR – virtual reality. Med denna teknik använder man också ofta särskilda glasögon, men i motsats till AR visar dessa en helt virtuell miljö och simulerar att man befinner sig i den.

Tekniken är allt mer populär vid visningar av kommande nybyggen, och underlättar när kunden ska fatta beslut som kan vara svåra att ta ställning till med bara en pappersritning att utgå från.

Digitala modeller sparar tid, papper och missar

Om det som ska byggas ritas upp i en digital modell i stället för på papper blir det lättare att upptäcka om olika installationer krockar med varandra. Och sådana kollisioner som upptäcks under projekteringen i stället för när bygget pågår blir betydligt billigare att åtgärda.

En annan fördel är att modellen kan laddas med olika typer av information, till exempel tidplaner, kostnadskalkyler, hållbarhetsaspekter och energianalyser. Då kan datorn räkna ut hur utfallet förändras om en detalj justeras.

Läs mer om digitala modeller på nyteknik.se

3D-printning sparar material, tid och ryggar

Möjligheterna med att 3D-printa byggnader helt eller delvis är något som utforskas ivrigt i alla världens hörn. Att till exempel printa färdiga element av betong, i form av fackverk med armering, kan spara upp till 60% material, om än den betong som används för detta innehåller högre andel cement än vid gjutning. De printade elementen blir lättare att hantera på grund av sin låga vikt, vilket minskar risken för förslitningsskador och olyckor.

3D-printning kan även föra med sig andra fördelar som mindre mängd spillmaterial, färre eller enklare transporter, stora tidsvinster och mindre miljöpåverkan på grund av den effektiviserade produktionen. Att den arkitektoniska kreativiteten dessutom ges helt nya möjligheter är en riktigt spännande aspekt som kommer att resultera i måna fantasieggande byggnader.

Så man blir inte utbytt av en robot nu då?

Skulle inte tro det. Äkta hantverk kan bara utföras av människor och är ett värde som vi inte kommer att låta gå förlorat så lätt. Visst kommer sannolikt delar av byggarens uppgifter att förändras i takt med att viss produktion sker på annat sätt, men det finns ingen anledning till oro.

Dels tar det lång tid att utveckla de metoder som på sikt kommer att minska behovet av viss arbetskraft på byggena. Innan vi når dit ska vi dessutom först passera punkten då det finns tillräckligt med folk därute – och dit är det långt i dagens Sverige. Med EUs högsta byggpriser, skriande bostadsbrist och ont om arbetskraft till byggena kan digitaliseringen kanske rentav tjäna som en välkommen avlastning och effektivisering för en del byggare.

Dels kan förändringarna som ny teknik medför göra att du som bygger kan färdigställa fler projekt på kortare tid utan att slita ut dig själv. Och vem vill inte få mer gjort, löpa minskad skaderisk och hantera utrustning i sci-fi klass som grädde på moset?

 

 

Källor: Skanska, Ny Teknik, Cementa, The Balance

Kommentera

Kommentarer