Barn är inte till salu – Optimera stödjer Musikhjälpen 2017

24 november, 2017

Varje minut säljs fyra barn in i sexhandeln världen över. På grund av det stora tabut kring frågan kan handeln fortgå i det fördolda. Genom att sprida kunskap om barnsexhandeln och se barnen bakom siffrorna kan vi bidra till en förändring.

Det är förbjudet att köpa, sälja eller delta i handel av människor. Ändå har människohandeln blivit en av världens största organiserade brottsliga verksamheter, där barns kroppar är en efterfrågad handelsvara. Sexhandeln med barn är en växande kriminell miljardindustri, där mörkertalen är enorma.

Att se barnen bakom siffrorna

– Musikhjälpen kommer i år att ta upp ett mycket svårt och tungt ämne, men genom att sprida kunskap om barnsexhandeln och se barnen bakom siffrorna kan vi bidra till en förändring, säger Per Byman, generalsekreterare för Radiohjälpen.

– Pengarna vi kommer samla in i december kan till exempel användas till att sprida information i förebyggande syfte, skapa säkra zoner för barn så att de inte hamnar i riskområden för att säljas och rehabilitering av de som lyckats ta sig ur sexhandeln.

Extra riskfyllda platser

På vissa platser löper barn en större risk att bli utsatta än på andra platser,  till exempel i spåren av ett krig eller en naturkatastrof. Sexhandel med barn existerar över hela världen men vissa länder är hårdare drabbade.

I Nepal är problematiken med barnäktenskap stor, där nepalesiska flickor gifts bort i tidig ålder för att försörja familjen. En del nepalesiska barn förs även över gränsen till Indien för att säljas som sexslavar.

I spåren av naturkatastrofer och fattigdom har Filippinerna blivit epicenter för livestreamat övergreppsmaterial som produceras och sprids med hjälp av internet.

I Ghana har den ökade turismen gjort landet till ett av Afrikas mest populära resmål för resande förövare.

Bulgarien är ett av Europas mest utsatta länder för sexuell människohandel och romska barn är särskilt sårbara.

Vad kan Musikhjälpen göra?

Bidrag från Musikhjälpen kan gå till projekt som arbetar preventivt med att utbilda barn och unga i sina rättigheter, så kallade barnambassadörer, som sedan kan sprida kunskapen vidare till andra barn.

De insamlade pengarna kan gå till rehabilitering av barn som lyckats ta sig ur sexhandeln; till exempel till praktiska saker som ett kit med kläder och hygienartiklar efter att ett barn blivit räddat, eller till en medicinsk undersökning och psykologhjälp. Organisationer jobbar också med att lära ut varningssignaler till föräldrar i riskzonen

Optimeras engagemang för Musikhjälpen

”Optimera lyser upp för Musikhjälpen” är vårt engagemang för Musikhjälpen 2017, och går ut på att vi under perioden 1-17/12 2017 skänker 25:- för varje såld NOVIPRO LED-belysning (pris: 75:- inkl moms) till Musikhjälpen.

Du kan också bidra genom att skänka en gåva i vår digitala bössa ”Optimera för Musikhjälpen 2017”. Du kan betala med Swish eller direkt med mobilen.

Vad räcker pengarna till?

  • Runt 100 kronor kan räcka till en timmes psykologhjälp i samband med en räddningsinsats.
  • Runt 150 kronor kan räcka till en månads skolgång för att åter komma in i samhället. •
  • Runt 500 kronor kan räcka till ett kit med kläder, hygienartiklar och en medicinsk undersökning efter att ett barn räddats från sexhandeln.
  • Runt 1000 kronor kan räcka till att utbilda barnambassadörer som lär sig om sina rättigheter för att sedan kunna sprida kunskapen vidare.
  • Runt 2000 kronor kan räcka till en internet- och telefonhotline som allmänheten kan använda för att rapportera misstänkt barnsexhandel.

 

Källor: Musikhjälpen, ECPAT International, ECPAT Sverige, FN (UNICEF, UNODC, ILO), Rädda Barnen

Läs mer om Musikhjälpen och årets tema.

 

Kommentera

Kommentarer