Månad: oktober 2017

Förenklad kontroll av serietillverkade hus

24 oktober, 2017

 

boverket-serietillverkade-hus

På uppdrag av regeringen släppte Boverket nyligen en rapport som ska leda till förenklad kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus. Rapporten kallas ”En förutsägbar process” och är ett resultat av Boverkets nära samarbete med branscher och myndigheter som rör vid frågan.

Kommunerna tolkar olika

Bakgrunden till rapporten handlar om att byggherrar och tillverkare upplevt att kommuner tolkar byggregler olika. Det har resulterat i att produktion, utveckling och investeringsvilja hämmats. Boverket menar att det största problemet handlar om bristen på förutsägbarhet och har kommit fram till två lösningsförslag som kan göra byggandet smidigare.

Två förslag

De två alternativa lösningarna som föreslås i rapporten ska vara frivilliga och enbart komplettera samt förenkla det aktuella systemet. Förslagen är:

 • certifiering av sakkunniga
 • certifiering av byggprojekteringsföretag.

Granskning från privata aktörer

Förslagen ger byggherren möjlighet att låta certifierade privata aktörer utföra granskningen av projekteringen. De certifierade sakkunniga och byggprojekteringsföretagen kommer dessutom att kunna utföra andra uppgifter som tidigare legat på byggnadsnämnden. Däremot är det fortfarande byggnadsnämnden som måste godta bedömningarna i samband med startbesked enligt PBL.

Förhoppningar om positiva konsekvenser

Genom att överlåta bedömningarna av de tekniska egenskapskraven inför startbesked från kommuner till byggbranschen hoppas Boverket att processerna kommer att gå smidigare. Det ska i sin tur ge positiva ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser som ger vinning till såväl privat som offentlig sektor.

Förslagen skickas på remiss

I ett pressmeddelande säger Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson att förslagen är omfattande och skulle innebära en stor förändring. Han menar även att man, genom att utöka förutsägbarheten, kortar ner planprocessen. Förslagen kommer nu att skickas på remiss innan regeringen tar beslut.

 

Källa: regeringen.se

Tävling: Bli årets schysstaste byggare! Bjud din kund på dörrar för 15.000:- och få själv ett presentkort värt 15.000:-!

23 oktober, 2017
Tävling: vinn dörrar till din kund och presentkort till dig själv

Bli årets schysstaste byggare – vinn dörrar till din kund för 15.000:- och ett presentkort till dig själv på 15.000:- hos Optimera!

Är du proffsbyggare och har en privatkund som förtjänar lite extra omtanke i höst? Tävla om Swedoor-dörrar till din kund för upp till 15.000:- och ett presentkort till dig själv på 15.000:- hos Optimera!

Kanske är din kund drabbad av något kostsamt bakslag i renoveringen, som slog hål i budgeten? Eller har din kund just fått fasaden renoverad och en ny ytterdörr vore kronan på verket? Firar ni femtioårsjubileum som byggare och kund, är ovanligt bra på att kommunicera med varandra eller har din kund kanske ställt upp för dig i en tuff situation?

Berätta varför du vill ge just din kund sprillans nya Swedoor-dörrar för 15.000:- (inkl. moms) och förgyll hösten för er båda!

Du bygger, vi betalar

För att kunna delta i tävlingen ska du vara professionell hantverkare, och nominera en privatkund som du – om ditt bidrag vinner – sedan själv utför arbetet hos utan kostnad. Din insats belönas med ett presentkort hos Optimera på 15.000:-, både som en klapp på axeln och kompensation för din arbetstid, materialkostnader etc i samband med dörrjobbet.

Tävla så här

Gilla Optimeras Facebooksida och förklara i tävlingsinläggets kommentarsfält (på Facebook) varför just din kund ska vinna dörrar från Swedoor för upp till 15.000:- . Berätta gärna om projektet där dörren/-arna ska användas, och tagga kunden om du vill – men tänk på att ju mer detaljer du uppger desto viktigare att först stämma av med din kund att det är OK att du berättar om det på Facebook.

Tävlingsvillkor:

 • Motiveringen ska vara unik, positiv, respektfull och sanningsenlig.
 • Sista dag att delta i tävlingen är den 12 november 2017. Vinnare utses av Optimeras jury och kontaktas via Facebook messenger under vecka 46.
 • Anställda hos Optimera eller deras närstående får inte delta i tävlingen.
 • Du som åtar dig att montera dörren/-arna ska kunna styrka att du är professionell byggare.
 • Du som byggare får inte själv vara ägare eller delägare till den fastighet där dörren/-arna monteras.
 • Dörrarna ska monteras hos den utvalda kunden senast under mars 2018.
 • Du som byggare och din utvalda kund accepterar genom deltagande i tävlingen att Optimera följer upp och publicerar material om dörrprojektet i våra kanaler när arbetet är utfört.
 • Dörren/-arna beställs hos valfri Optimeraanläggning senast den 20 december 2017 av vinnande byggare.
 • Dörrarna hämtas av byggaren hos den valda Optimeraanläggningen. Då överlämnas även presentkortet.
 • Vinnare ansvarar själva för eventuell vinstskatt.
 • Dokumentation för utfört arbete ansvarar byggare och kund för.
 • Tävlingen är inte arrangerad av, sponsrad av eller på annat sätt knuten till Facebook.

 

Upp till tre vinnare – ta chansen!

Om vi får in riktigt många bra bidrag utser vi så många som tre vinnare – tre privatkunder får alltså dörrar för upp till 15.000:- (inkl moms) vardera, och deras tre byggare får presentkort om 15.000:- vardera.

Lycka till!

Testa appen Fönstra i höst och få både bluetooth-högtalare och presentkort hos Ticketmaster!

18 oktober, 2017
Prova Fönstra i höst och få bluetooth-högtalare och presentkort på Ticketmaster

Prova Fönstra i höst och få bluetooth-högtalare och presentkort på Ticketmaster

Appen Fönstra togs fram för att förenkla vardagen för alla fönstersnickare och på så vis ge fler och bättre affärer – ett löfte som infriats med råge. För att uppmuntra ännu fler snickare att prova denna superapp har vi just nu ett dubbelerbjudande som heter duga!

Fönstra används av snickare för att snabbt få en korrekt offert av sin bygghandlare på fönster från SP Fönster och Traryd Fönster. Snickare som använder appen uppger att de får fler uppdrag på grund av att de snabbare kan ge sin kund offert.

I appen lägger du som snickare enkelt in vilka fönster som behövs, tillbehör och eventuell arbetskostnad i appen. Fönstra kopplas till din bygghandlare som svarar dig med en personlig eller en automatisk offert. Nästa steg är att lägga beställningen – direkt i Fönstra. Smidigare kan det knappast bli.

Testa Fönstra nu så får du…

 1. En bluetooth-högtalare när du laddar ned appen (gäller till och med den 31 december 2017 eller så långt lagret räcker). Din högtalare kommer att levereras med post efter att du och Optimera har kopplats ihop i Fönstra.
 2. Presentkort hos Ticketmaster när du lägger ordrar i Fönstra (gäller t.o.m den 15 december 2017). Exempel: Ordrar på totalt över 80 000 kronor ger presentkort 750 kronor.

All information om hur Fönstra fungerar hittar du på Svenska Fönsters hemsida. Där finns även en film med snickare Magnus Österberg och bygghandlare Erik Lindström som berättar om sina erfarenheter med Fönstra.

Vinter is Coming – Dags att tilläggsisolera

Den långa och kalla vintern är på väg med stormsteg. Då är det hög tid att förbereda ytterväggarnas försvar. Genom tilläggsisolering stärks husets energieffektivitet ordentligt. Värmeläckaget begränsas och kan på sikt spara villaägaren en rejäl slant med minskade uppvärmningskostnader.

Isolering ut- eller inifrån?

Tilläggsisoleringen fungerar bäst utifrån och sätts med fördel upp i samband med fastighetsrenovering. Men det finns flera anledningar till att överväga isolering inifrån istället, som att rådande årstid inte är lämplig för renovering utomhus, eller att fasaden inte ska täckas över av estetiska skäl.

Kontrollera fasaden

En tilläggsisolering inifrån minskar värmeläckaget men kan påverka fasadens torktid efter regn. Innan man sätter upp isoleringen är det viktig att först kontrollera skicket på fasaden och se till att den håller tätt mot väderpåverkan som slagregn. Samtliga sprickor och frostskador behöver åtgärdas. Om det finns en luftspalt bör den vara välventilerad.

Påbörja arbetet

När ytterväggen är säkrad kan isoleringsarbetet inifrån påbörjas genom att rensa bort snickerier, träpaneler eller gipsväggar och elinstallationer. Läs mer om det praktiska arbetet med tilläggsisolering här.

Tänk även på att den totala tjockleken av isolering efter tilläggsisolering rekommenderas att vara mellan 200-300 mm i ytterväggen.

Tre goda anledningar

Med isoleringen kommer flera andra fördelar förutom att behålla värmen inomhus. Här kommer tre anledningar som kan vara bra att tänka på.

Bra miljöval

Att tilläggsisolera väggen har inte bara ekonomiska fördelar genom sänkta värmekostnader, det är även ett bra miljöval eftersom det samtidigt minskar värmeförbrukningen. Dessutom är glasullsisoleringen från ISOVER tillverkad av garanterat 70 % återvunnet glas.

Minskat buller

Medan värmeläckaget begränsas från fastigheten så dämpas även oljud till den. Om huset ligger nära en tungt trafikerad väg eller utsätts för annat buller kommer ljudmiljön att förbättras inomhus med tilläggsisolering.

Förbättrat brandmotstånd

Eftersom isoleringen är tillverkad av obrännbar glasull förbättrar det även fastighetskonstruktionens brandmotstånd och bidrar till ett tryggare boende då ljus, el-artiklar och spis oftare står tända och påslagna under den mörkare och kallare årstiden.

Isolera innan det är för sent?

Nåja, så dramatiskt är det väl inte, men det är bättre att arbeta proaktivt innan vintern kommer. Annars kan man behöva sitta som nattvakt hela vintern och hålla spisen igång för att man inte isolerat ordentligt mot kylan. Att isolera är alltid en god investering, oavsett årstid.

Viktigt att tänka på

 • När du tilläggsisolerar invändigt hamnar ytterväggen i ett kallare klimat som kan medföra att den lättare kan utsättas för fuktproblem.
 • På lättbetonghus, gamla tegelfasader och putsade trähus finns det viss risk för isbildning om isoleringen invändigt är tjockare än 45 mm.
 • För mer värdefull info: http://www.isover.se/renovera-och-tillaggsisolera-huset-inifran-i-host

Utmaningen: återanvänd 5,6 miljoner ton byggavfall. Varje år.

11 oktober, 2017

Pressen ökar att ta hand om byggavfall på ett hållbart sätt.

Av de åtta miljoner ton byggavfall som produceras i Sverige varje år ska 70% återvinnas eller återanvändas vid år 2020, enligt ett direktiv från EU. Hur då, undrar du? Bra fråga, tycker i princip alla.

Byggsektorn står för den näst största strömmen av avfall i landet, efter gruvnäringen. Även den största andelen giftigt avfall, så mycket som uppemot 40% (Källa: IVL), kommer från byggsektorn. Det är ingen liten utmaning att hantera om vi ska klara av de mål för hållbar utveckling som satts både internationellt och nationellt.

Återvinna byggavfall

Hälften av allt material vi utvinner ur jorden idag används till byggmaterial, och en mycket liten del av detta återvinns eller återanvänds efter att byggnadens liv är till ända.

Idag används ungefär hälften av allt mineraliskt byggavfall till ballast; fyllnadsmaterial vid vägbyggen och liknande. Men mycket av detta material hade kunnat återvinnas och bli till exempelvis helt ny, fullt funktionell betong – teoretiskt sett.

Att ta tillvara material från byggen och rivningar är inte enkelt. Dels rör det sig ofta om blandat material av mer eller mindre okänt ursprung, och dels är det såklart en enorm uppgift att hantera och sortera sådana mängder. Och vart ska det ta vägen efter sortering?

Forskning och framsteg

2011-2014 genomfördes ett omfattande EU-subventionerat internationellt projekt, IRCOW (“Innovative strategies for high-grade material recovery from construction and demolition of waste”), där bland annat IVL (Svenska miljöinstitutet) deltog.

Här tog man tag i frågan genom att sätta teorin på prov i praktiken och kom fram till att det både går att utvinna prima material ur gammal betong, och att använda detta i nya betongblandningar för olika ändamål.Visst går det.

Utmaningen är att hitta på system för att göra det storskaligt nog för att få ekonomi i det, och att säkerställa att man utför det hela på ett sätt som inte i sig utgör en onödig belastning på miljön.

Teori blir verklighet

I Sverige pågår i skrivande stund projektet Constructivate, ett samarbete mellan Chalmers och flera organisationer inom byggbranschen. Constructivate är ett av flera delprojekt i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Closing the Loop, som finansieras av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning).

I projektet, som syftar till att generera kunskap och lösningar för hållbar återvinning av bygg- och rivningsavfall, arbetar man bland annat med att kartlägga vilka material som kan återanvändas på vilka sätt, kommande trender inom byggmaterialval, utmaningar inom logistik och hantering med mera.

Johan Felix, som är projektledare för Constructivate, säger ”Vår vision med projektet är att det ska utmynna i färdiga och konkreta lösningar, testade i verkliga situationer och redo för implementering.”

Att sortera avfall är en av de stora utmaningarna. Bild: Mistra Closing the loop

Säkra kvaliteten

En utmaning för återvinning är att det idag inte finns något klassificeringssystem för byggavfallet, vilket det gör för till exempel metallavfall.

För att kunna klassificera och certifiera materialet behöver man dels kunna avgöra vad precis det består av, ha metoder för att separera materialet, bygga upp en logistik kring denna så kallade ”omvända försörjningskedja”, och i varje steg kunna kvalitetssäkra materialet hela vägen tillbaks till användning i nästa byggprocess.

RISE (Research Institutes of Sweden) som har som en av sina uppgifter att kvalitetssäkra och testa olika produkter och lösningar innan de implementeras i näringsliv och samhälle, arbetar tillsammans med en handfull aktörer inom bygg och avfallshantering med att testa just detta.

Under 2017 genomför man, som första steg i ett större projekt, en förstudie av möjligheter och utmaningar för att säkra kvaliteten på gipsspill från byggen.

Vad återvinns idag?

Än så länge är återvunnet byggmaterial alltså inte vanligt i någon större skala. Ett exempel där man har lyckats att sätta det i system är Gyprocs gipsskivor, som innehåller 25% återvunnet material. I golvbranschen har man kommit relativt långt, med både nytänk och återvinning.

Rockwool och Paroc, som tillverkar mineralullsisolering, arbetar aktivt sedan flera år tillbaks med att återvinna spill till sina egna produkter. Så visst finns det exempel.

Men det finns fortfarande mycket kvar att göra i byggbranschen innan återvinningen nått den kritiska massa som kan göra att vi alltmer tippar över mot den eftersträvansvärda cirkulära ekonomin, där byggmaterial inte längre går från vagga till grav utan från vagga till vagga igen.

Återbruk på frammarsch

Det har länge funnits ett intresse för byggnadsvård, där såväl privatpersoner som byggare renoverar gamla byggnader med varsam hand för att bevara deras ursprungliga karaktär och stil. Inom byggnadsvård återbrukas en del material, främst vackra gamla snickerier, tegel och takpannor.

Men på senare år har återbruket även börjat dyka upp allt mer som en rationell och hållbar lösning för att ta vara på begagnade byggvaror, från exempelvis kontorsbyggnader. Företaget Kompanjonen i Stockholm har funnits sedan 2005 och under åren sålt vidare tusentals ton byggmaterial.

Kompanjonen arbetar även med återbruksinventeringar och lagerhållning, och har en webshop där lagersaldot uppdateras i realtid med bilder och priser.  Leveranser görs inom hela Sverige och Norden och kunderna är 90% proffskunder.

Per Håkansson på Kompanjonen spår en ljus framtid för begagnat. Bild: Kompanjonen

Per Håkansson, ägare och initiativtagare till Kompanjonen säger ”Just nu har vi stort fokus på att hitta affärsmodeller och lösningar för att kunna leverera på industriell nivå, något vi hoppas göra verklighet av inom fem-sex år. Vi deltar bland annat i ett Vinnova-projekt som leds av IVL, med flertalet stora aktörer inom byggsektorn, där vi testar och utvärderar olika metoder.”

Hållbara visioner

Sammanfattningsvis får man konstatera att det puttrar av aktivitet i alla led för att ta fram modeller, lösningar och innovationer för en mer hållbar hantering av begagnat och förbrukat byggmaterial. Med de ökande kraven på att nya byggen ges kompletta innehållsförteckningar, just med tanke på framtida rivning, kommer dessutom spårbarheten hos begagnat byggmaterial att bli allt bättre med tiden. Det är en spännande utveckling att följa.

Läs också: Här får byggvarorna nytt liv – ett besök på Malmö Återbyggdepå

 

 

 

 

Äntligen här! Hultafors nya bebis mäter 240 cm och alla mår bra

Hultafors nya tumstock på 240 cm

Ett efterlängtat mellanbarn

Ibland dyker det upp en innovation som är så rätt att man nästan undrar varför ingen tänkt på detta förut. Så är det med nya 240 cm Hultafors tumstock (okej, meterstock, vi vet). Den nya tumstocken är anpassad till nuvarande byggstandarder och utvecklad för att ytterligare förenkla hantverkarens arbetsdag. Klockrent!

Efterlängtat mellanbarn

Hultafors produktchef Per Eriksson säger: ”Många av våra kunder har önskat en längre men fortfarande lätthanterlig tumstock anpassad till gipsplattor i fullstorlek och standardtakhöjd. Det finns redan flera 3-meters stockar tillgängliga, men många hantverkare tycker att dessa är för stora och klumpiga att använda på ett effektivt sätt. Vi lanserar därför en 240 cm lång version i slank format.”

Välkänd kvalitet, nytänkande funktion

Nykomlingen bär syskonens kännetecknande röda ändar och är tillverkad av glasbjörk med leder av svenskt stål, precis som de. Det nya är helt enkelt att man anpassat nya tillskottet efter gällande byggnormer och gjort den mer hanteringsvänlig för byggare.

”Vårt syfte är att underlätta hantverkarens arbetsdag”, säger Per Eriksson. ”Om du ska göra en mätning på 240 cm behöver du inte en skrymmande 3-meters stock. Med vår nya tumstock kan du ta mått i fullängd och  fortfarande arbeta smidigt och effektivt. ”

Vi gratulerar den lyckliga familjen!

Optimera i Skövde bygger ut

5 oktober, 2017

Jimmy Lundbergs framtidstro är välgrundad

För att möta den fortsatta ökningen av nya och befintliga kunder bygger Optimera i Skövde ut sin enhet rejält. Butiken blir nästan dubbelt så stor, sortimentet utökas och logistiken får extra utrymme.

I Skövde byggs det för fullt – både bland våra kunder och hos oss själva. Den existerande butiken på Optimera i Skövde, som nu är på 1250 m2, byggs ut med ytterligare 1100 m2  butiksyta. Lagret byggs ut med 400 m2, och i anslutning till detta byggs skärmtak på 920 m2. Gårdsplanen utökas dessutom med hela 5000 m2.

Med detta räknar man med att kunna vässa logistiken för att följa det ökande trycket på enheten, samtidigt som de större ytorna innebär att man kan utöka sortimentet på både bredden och djupet.

Mer varmlager och smartare hantering

Dessutom innebär det att lister och snickerier hädanefter kan lagras i värme, plus att man kommer att kunna lägga skåpsstommar och luckor på lager. På enheten har man även planerat in en ankomsthall för transitorder där man smidigt kan hantera dörrar, fönster, kök och liknande som ska direkt vidare till kund.

Jimmy Lundberg, Enhetschef på Optimera i Skövde säger: ”Optimera som bolag har visionen att vi ska vara Sveriges bästa bygghandel för proffs, och med denna ombyggnad känner vi att vi verkligen kan erbjuda detta för Skövdes proffsbyggare. ”

Jimmy Lundberg räknar med att inflyttning i de nya lokalerna kommer att ske under det första kvartalet av 2018.

Skadliga vibrationer granskas

3 oktober, 2017

Dåliga vibrationer risk för byggare.

Under slutet av oktober i år kommer fackförbundet Byggnads ha sin årliga arbetsmiljövecka. Temat detta år kommer att handla om personalskadorna som orsakas till följd av felaktig användning av vibrerande verktyg och maskiner.

Permanenta skador

Till skillnad från melodifestivallåten är det inte alltid positivt att få vibrationer, tvärtom kan det i värsta fall ge permanenta skador. Vibrationsskador kan vara allt från färgförändringar i huden, till svåra muskel- och nervskador. Symptomen brukar vanligtvis vara känselbortfall, domningar och smärta.

Vanligaste arbetssjukdomen

Enligt statistik från AFA Försäkring är skada till följd av vibrationer i särklass vanligaste orsaken till arbetssjukdom på byggarbetsplatser. ”Så mycket som hälften av alla arbetssjukdomar i byggsektorn är orsakade av vibrationer”, säger Byggnads miljöombudsman Ulf Kvarnström till tidningen Byggnadsarbetaren.

Misstänker att reglerna inte följs

Trots att det finns hårda regler för att förhindra skadorna, skadas allt fler varje år. Dessutom är det allt yngre som drabbas. Det kan bero på att regler inte följs misstänker Byggnads.

Sprida information på arbetsplatserna

Byggnads har 3400 skyddsombud ute på arbetsplatserna runt om i landet. De kommer att genomföra en gemensam granskning av vibrationsskador och ta reda på hur de vibrerande verktygen används. Med hjälp av checklistor kommer de att kontinuerligt följa upp hanteringen och rapportera in till fackförbundet.

Bättre hantering och mindre skador

Enligt Ulf Kvarnström är målet med granskningen att förbättra hanteringen av verktygen och upplysa om riskerna. Genom det hoppas man att kunna minska skadorna.