Öresundsbron utan utsläpp?

19 september, 2017

 

Innovationstävling Öresundsbron Hållbart Bygge

Naturvårdsverket presenterade tidigare i år oroande siffror på svenska utsläpp av växthusgaser under 2016. Rapporten visade att industrins klimatpåverkande utsläpp ökade med fyra procent. Nu lanseras en tävling i syfte att hitta nya och innovativa lösningar för att minska utsläppen från byggande. Två lag har utsetts. Det fiktiva målet: Bygg Öresundsbron med minimal miljöpåverkan.

Förändring med nya lösningar

Målet är att utsläppen av växthusgaser från basmaterialindustrin (t.ex. plast, metall, cement), inom 30 år, ska vara noll. För att uppnå det krävs nya lösningar genom forskning, innovation och samarbete mellan branscherna, menar Eva Dalenstam, som är Naturvårdsverkets samordnare för innovationsarbete.

Tävling inom innovation

Som en del i samarbetet för nya lösningar har Naturvårdsverket inlett en innovationstävling som ska generera idéutveckling över branschgränserna.

Tillsammans med en rad andra myndigheter och nätverket InfraSweden2030 har två lag har formats till tävlingen med representanter från stål- och cementindustrin, anläggnings- och byggbranschen samt universitet och forskningsinstitut. Totalt medverkar 27 myndigheter, företag och organisationer i projektet.

Bygg om Öresundsbron utan utsläpp

Tävlingen, som ska pågå under ett år, går ut på ett fiktivt brobygge 28 år fram i tiden, 2045. Tanken är att de två lagen ska göra upp planerna för nybyggnation av Öresundsbron. Den här gången ska den däremot byggas med material som stål- och betongkonstruktioner, samt maskiner som är fria från växthusgaser och klimatpåverkan.

Begränsad miljöpåverkan i en bebyggd miljö

Eva Dalenstam och Naturvårdsverket menar att byggandet av en ny infrastruktur som tävlingsmål kommer att kunna bidra positivt till flera områden inom konstruktion och tillverkning samtidigt. Men framför allt en begränsad klimatpåverkan i bebyggda miljöer.

Kommentera

Kommentarer