Nya studentbostäder ska byggas i Sverige
I slutet på augusti presenterade regeringen en storsatsning på nya bostäder till studenter. Genom samverkan med Akademiska Hus kommer 28 000 nya bostäder att byggas fram till år 2026, varav 21 000 är studentbostäder. Det meddelade ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson tillsammans med bostadsminister Peter Eriksson.

Byggstart 2017

Redan i år beräknas det preliminära bygget av 6 200 studentbostäder att
påbörjas runt om i landet och inom fyra år räknas 11 000 vara färdigbyggda.
Därefter planeras det att byggas ytterligare 10 000 studentbostäder under
nästkommande fem år, fram till år 2026.

Komma ifatt behovet

Bostadsbristen har varit ett stort hinder för svenska lärosätens utveckling. Men
med en fortsatt ihållande byggsatsning på studentbostäder kommer efterfrågan
att vara i balans i de flesta studentstäder i framtiden. Att bygga för studenter
kommer även att påverka samhällsekonomin positivt, menar Helene Hellmark
Knutsson.

Lärosäten utökas

Uppdraget kommer att delas med det statligt ägda Akademiska Hus som kommer
att stå för ungefär hälften av alla bostäder. Dessutom har de planer på att bidra
med mark för ytterligare 7000 vanliga bostäder under projekttiden. Akademiska
Hus markreserver för de nya studentbostäderna finns belägna i Uppsala,
Göteborg, Umeå och Linköping. Men bostadsbygget kommer inte att enbart
begränsas till de här städerna, utan kommer att spridas ut över landets övriga
studentstäder, som Lund och Örebro.

Kommentera

Kommentarer