Månad: september 2017

Öresundsbron utan utsläpp?

19 september, 2017

 

Innovationstävling Öresundsbron Hållbart Bygge

Naturvårdsverket presenterade tidigare i år oroande siffror på svenska utsläpp av växthusgaser under 2016. Rapporten visade att industrins klimatpåverkande utsläpp ökade med fyra procent. Nu lanseras en tävling i syfte att hitta nya och innovativa lösningar för att minska utsläppen från byggande. Två lag har utsetts. Det fiktiva målet: Bygg Öresundsbron med minimal miljöpåverkan.

Förändring med nya lösningar

Målet är att utsläppen av växthusgaser från basmaterialindustrin (t.ex. plast, metall, cement), inom 30 år, ska vara noll. För att uppnå det krävs nya lösningar genom forskning, innovation och samarbete mellan branscherna, menar Eva Dalenstam, som är Naturvårdsverkets samordnare för innovationsarbete.

Tävling inom innovation

Som en del i samarbetet för nya lösningar har Naturvårdsverket inlett en innovationstävling som ska generera idéutveckling över branschgränserna.

Tillsammans med en rad andra myndigheter och nätverket InfraSweden2030 har två lag har formats till tävlingen med representanter från stål- och cementindustrin, anläggnings- och byggbranschen samt universitet och forskningsinstitut. Totalt medverkar 27 myndigheter, företag och organisationer i projektet.

Bygg om Öresundsbron utan utsläpp

Tävlingen, som ska pågå under ett år, går ut på ett fiktivt brobygge 28 år fram i tiden, 2045. Tanken är att de två lagen ska göra upp planerna för nybyggnation av Öresundsbron. Den här gången ska den däremot byggas med material som stål- och betongkonstruktioner, samt maskiner som är fria från växthusgaser och klimatpåverkan.

Begränsad miljöpåverkan i en bebyggd miljö

Eva Dalenstam och Naturvårdsverket menar att byggandet av en ny infrastruktur som tävlingsmål kommer att kunna bidra positivt till flera områden inom konstruktion och tillverkning samtidigt. Men framför allt en begränsad klimatpåverkan i bebyggda miljöer.

21 000 nya studentbostäder

9 september, 2017
Nya studentbostäder ska byggas i Sverige
I slutet på augusti presenterade regeringen en storsatsning på nya bostäder till studenter. Genom samverkan med Akademiska Hus kommer 28 000 nya bostäder att byggas fram till år 2026, varav 21 000 är studentbostäder. Det meddelade ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson tillsammans med bostadsminister Peter Eriksson.

Byggstart 2017

Redan i år beräknas det preliminära bygget av 6 200 studentbostäder att
påbörjas runt om i landet och inom fyra år räknas 11 000 vara färdigbyggda.
Därefter planeras det att byggas ytterligare 10 000 studentbostäder under
nästkommande fem år, fram till år 2026.

Komma ifatt behovet

Bostadsbristen har varit ett stort hinder för svenska lärosätens utveckling. Men
med en fortsatt ihållande byggsatsning på studentbostäder kommer efterfrågan
att vara i balans i de flesta studentstäder i framtiden. Att bygga för studenter
kommer även att påverka samhällsekonomin positivt, menar Helene Hellmark
Knutsson.

Lärosäten utökas

Uppdraget kommer att delas med det statligt ägda Akademiska Hus som kommer
att stå för ungefär hälften av alla bostäder. Dessutom har de planer på att bidra
med mark för ytterligare 7000 vanliga bostäder under projekttiden. Akademiska
Hus markreserver för de nya studentbostäderna finns belägna i Uppsala,
Göteborg, Umeå och Linköping. Men bostadsbygget kommer inte att enbart
begränsas till de här städerna, utan kommer att spridas ut över landets övriga
studentstäder, som Lund och Örebro.

Ny app mäter armens arbetsbelastning

3 september, 2017
app mäter armens arbetsbelastning

Bild: Pixabay och ErgoArmMeter

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i samråd med Karolinska Institutet har tagit fram en app som mäter belastningen på överarmen under arbetet. Det är en del i forskningsprojekt som undersöker relationen mellan belastning och arbetsskador.

Hur appen fungerar

Mobiltelefonen fästs på överarmen med exempelvis ett vanligt löparmband som håller den på plats.

Appen, som kallas ErgoArmMeter mäter hur högt och ofta man lyfter armen under arbetet. Det gör den genom att utnyttja mobiltelefonens gyromätare efter att mobilen fästs på armen. Därefter samlar den in datan från arbetspasset och visar användaren hur stor belastningen på överarmen varit.

Hanterverkare i riskzonen

Förlängd belastning av överarmarna har länkats till förslitningsskador och problem med nacke och skuldror, vilket i sin tur kan leda till sjukskrivning och utdragen rehabilitering. Hantverkare och byggarbetare ligger särskilt i riskzonen för skador då de utför arbeten på olika höjd.

Bidrar till forskning

Datan som samlas in via appen kommer att gå till forskning om bland annat riskbedömning av arbete och utformning av bättre ergonomiskt formade arbetsställningar och metoder.

Appen är gratis och finns än så länge enbart att hämta på Appstore i iPhone.