Nya elsäkerhetslagen – hur påverkar den dig?

25 augusti, 2017

Ansvar, kompetens och kontroll är i fokus i den nya lagstiftningen. Bild: Yung Chang, Unsplash

I juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft, som ersätter de nästan 100 år gamla tidigare bestämmelserna. Ändringarna påverkar inte bara installatörerna själva, utan även byggföretag, konsumenter och andra beställare av elinstallationsarbeten. Vi går igenom i korthet vad du kan behöva känna till.

Bakgrunden till ändringen är att ansvarsförhållandet mellan företag, elinstallatör och yrkesman behövde bli tydligare och anpassas till dagens samhälle. Dessutom behövde konsumenternas ställning stärkas, och Elsäkerhetsverket hade behov av bättre möjligheter att utöva tillsyn.

Skillnaden mellan de nya och gamla reglerna ligger inte så mycket i hur arbetet ska utföras, utan snarare var ansvaret ligger för det utförda arbetets kvalitet och säkerhet.

Tre grundpelare

Det nya regelverkets beståndsdelar kan sägas bygga på tre grund­läggande pelare: ansvar, kompetens och kontroll.

Ansvaret förflyttas från den individuelle installatör som tidigare haft överinseende över yrkesmäns arbete, till företaget dessa arbetar hos. Alla installatörsföretag med behörighet ska registrera sig själva hos Elsäkerhetsverket, där beställare uppmanas att säkerställa att företag de anlitar finns med.

Företaget som utför elinstallationsarbeten måste ha ett egenkontrollprogram, där man tydligt definierar vilka arbeten man utför, vem i företaget som har vilken kompetens och vem som är utsedd till ”elinstallatör för regelefterlevnad” i organisationen.

Ansvaret ligger mer på företaget och mindre på individen med dn nya lagstiftningen. Bild: Elsäkerhetsverket.se

En viktig aspekt av den nya lagstiftningen är att konsumenten numera enkelt kan – och alltid bör – kolla upp att elektrikern hen anlitar finns med i registret. Detta gör man enkelt i tjänsten Kolla Elföretaget.

Har man anlitat en byggfirma till projekt där elarbeten ska utföras, och den firman inte finns i registret bör man kolla om de i sin tur anlitar en underentreprenör för den biten, och säkerställa att detta elföretag finns registrerat.

Försvårar för oseriösa aktörer

Med den nya lagstiftningen hoppas man i branschen att, förutom att förtydliga ansvarsfördelningen, dessutom kunna bli av med oseriösa aktörer.  Detta hoppas man uppnå dels genom registreringskravet och dels genom att Elsäkerhetsverket fått utökad möjlighet att dra tillbaks auktoriseringar för installatörer som visar sig direkt olämpliga.

 

 

 

Kommentera

Kommentarer