Målet: Noll olyckor på Sveriges byggarbetsplatser

15 augusti, 2017

håll nollan-noll olyckor

I mars i år bildades organisationen ”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen”, vars projekt ”Håll Nollan” syftar till att få ner antalet olyckor på landets byggarbetsplatser. Under sommaren anordnades ett seminarium i Almedalen, där bland annat nollvisionsmålet diskuterades.

Under parollen Håll Nollan hölls, i samband med Almedalsveckan, ett seminarium där branschmänniskor och politiker bjudits in för att tala om säkerheten på Sveriges byggarbetsplatser. Ett viktigt ämne som dessutom spås bli än mer relevant i takt med att efterfrågan på byggtjänster stadigt ökar.

Regering, byggbransch och beställare på plats

Från regeringen fanns arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på plats. Byggbranschen representerades av bland annat Gunnar Hagman (VD Skanska) och Henrik Landelius (VD NCC), som bägge är involverade i projektet. Engagemang märktes även från beställarsidan, med närvaro från både Jernhusen och Trafikverket.

Hyllas av arbetsmarknadsministern

Ylva Johansson hyllade Håll Nollan och framhöll vikten av att hela branschen samarbetar för att skapa en nollvision för olyckor, något både Hagman och Landelius kunde skriva under på. Nollvisionen tas också på allvar från regeringens sida och utgör ett av tre fokusområden i regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

Hoppas att fler ansluter sig

Enligt Håll Nollan var deltagandet i Almedalen ”ett viktigt steg för att etablera initiativet i branschen och möjligheten till att skapa intresse för fler företag att ansluta sig till en av de viktigaste utmaningar som vi i byggbranschen nu står inför.”

Målet: Noll olyckor

Håll Nollans vision är – som namnet antyder – att ingen ska skada sig på anslutna företags och organisationers byggarbetsplatser. För att nå sitt mål arbetar de inom fyra huvudområden:

  • Ledarskap och kultur
  • Kunskap och kompetens
  • Gemensamma arbetssätt och standarder
  • Kravställare som beställare

Läs mer om Håll Nollan.

Källa: hållnollan.se

Kommentera

Kommentarer