Månad: augusti 2017

Pondus – träskruv för urstarka konstruktioner

29 augusti, 2017

PONDUS drar ihop virket och använder friktionen mellan delarna för att stabilisera konstruktionen.

PONDUS® är ett professionellt system för sammanfogning av många olika träkonstruktioner. Den är utrustad med Powergänga, med två olika gängstigningar, som pressar samman virkesfogen och gör träkonstruktionen urstark.

Snabbare, starkare, snyggare.

PONDUS® egenskaper gör att monteringen går snabbare, blir starkare och snyggare och ersätter tidigare metoder och traditionella träskruvar.

Powergänga, som finns på träskruvarna PONDUS® och FURIOUS®, består av en gänga med olika gängstigningar på skruvens över- och underdel. Det gör att virket dras samman med full kraft och skapar en unik friktion mellan den primära och sekundära regeln.

Skillnader mot traditionella träskruvar är att det är gängan och friktionen mellan träreglarna som tar kraften, och inte skallen, vilket också gör att det inte kan uppstå glapp när trä rör sig i framtiden.

Två skruvar istället för 16!

Om du använder PONDUS® skruvar kan du spara både infästning och tid. Det tar tio sekunder att skruva i två Pondus, istället för 90 sekunder, byggbeslag och upp till 16 träskruvar.

Det blir dessutom ett snyggare resultat då skallen fälls in i träet med Pondus.

Med PONDUS® sparar du massor med tid och infästning.

Tålig och långlivad

PONDUS® är tillverkad i sätthärdat stål 9.8 och har en unik ytbeläggning, KTCO-beläggning, som ger maximal livslängd. KTCO-beläggning är ett krom6-fritt  multibeläggningssystem med högt korrosionsmotstånd. Klarar 1500 h saltspraytest och 15 cykler Kesternich.

Detta motsvarar korrosivitetsklasser upp till och med C4. KTCO-beläggning är testad och godkänd av SP för korrosivitetsklass C4.

Beställ en gratis provkartong

För att du ska kunna testa själv innan du handlar skruv till ett helt projekt kan du beställa en gratis kartong PONDUS® skruvar på Ejots hemsida. Där finns även ett beräkningsverktyg som hjälper dig att beräkna åtgången av PONDUS® till ditt projekt.

 

Källa: Ejot

Nya elsäkerhetslagen – hur påverkar den dig?

25 augusti, 2017

Ansvar, kompetens och kontroll är i fokus i den nya lagstiftningen. Bild: Yung Chang, Unsplash

I juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft, som ersätter de nästan 100 år gamla tidigare bestämmelserna. Ändringarna påverkar inte bara installatörerna själva, utan även byggföretag, konsumenter och andra beställare av elinstallationsarbeten. Vi går igenom i korthet vad du kan behöva känna till.

Bakgrunden till ändringen är att ansvarsförhållandet mellan företag, elinstallatör och yrkesman behövde bli tydligare och anpassas till dagens samhälle. Dessutom behövde konsumenternas ställning stärkas, och Elsäkerhetsverket hade behov av bättre möjligheter att utöva tillsyn.

Skillnaden mellan de nya och gamla reglerna ligger inte så mycket i hur arbetet ska utföras, utan snarare var ansvaret ligger för det utförda arbetets kvalitet och säkerhet.

Tre grundpelare

Det nya regelverkets beståndsdelar kan sägas bygga på tre grund­läggande pelare: ansvar, kompetens och kontroll.

Ansvaret förflyttas från den individuelle installatör som tidigare haft överinseende över yrkesmäns arbete, till företaget dessa arbetar hos. Alla installatörsföretag med behörighet ska registrera sig själva hos Elsäkerhetsverket, där beställare uppmanas att säkerställa att företag de anlitar finns med.

Företaget som utför elinstallationsarbeten måste ha ett egenkontrollprogram, där man tydligt definierar vilka arbeten man utför, vem i företaget som har vilken kompetens och vem som är utsedd till ”elinstallatör för regelefterlevnad” i organisationen.

Ansvaret ligger mer på företaget och mindre på individen med dn nya lagstiftningen. Bild: Elsäkerhetsverket.se

En viktig aspekt av den nya lagstiftningen är att konsumenten numera enkelt kan – och alltid bör – kolla upp att elektrikern hen anlitar finns med i registret. Detta gör man enkelt i tjänsten Kolla Elföretaget.

Har man anlitat en byggfirma till projekt där elarbeten ska utföras, och den firman inte finns i registret bör man kolla om de i sin tur anlitar en underentreprenör för den biten, och säkerställa att detta elföretag finns registrerat.

Försvårar för oseriösa aktörer

Med den nya lagstiftningen hoppas man i branschen att, förutom att förtydliga ansvarsfördelningen, dessutom kunna bli av med oseriösa aktörer.  Detta hoppas man uppnå dels genom registreringskravet och dels genom att Elsäkerhetsverket fått utökad möjlighet att dra tillbaks auktoriseringar för installatörer som visar sig direkt olämpliga.

 

 

 

Allt fler bostäder byggs

21 augusti, 2017

nu byggs allt fler lägenheter

Enligt en rykande färsk rapport från SCB påbörjades det preliminära byggandet av inte mindre än 37 600 nya lägenheter under årets första hälft. Jämfört med föregående år är det en ökning med 22 %. Samtidigt påbörjades ombyggnationer vilket resulterar i ett tillskott av 2 150 lägenheter under första halvåret 2017.

Störst ökning i flerbostadshus

Inte helt oväntat står flerbostadshus för den största ökningen med drygt 30 000 nya lägenheter, vilket innebär 24 procents ökning jämfört med motsvarande period 2016. Men även småhusen utökar med 13 procent fler lägenheter mot förra året, vilket motsvarar ca 7150 bostäder.

Storstadsområdena växer

Områdena kring Stockholm, Göteborg och Malmö står för hälften av alla nya bostadsprojekt och visar på att våra svenska storstäder fortfarande växer så att det knakar.

Ökad efterfrågan av arbetskraft

I ett tidigare blogginlägg lyfte vi fram en rapport från Arbetsförmedlingen som visade på att bygg- och anläggningsyrken är bland de hetaste på arbetsmarknaden. Den stora satsningen på nybyggandet av bostäder är sannolikt en av anledningarna till att byggbranschen nu skriker efter arbetskraft.

Må det grönaste bygget vinna!

18 augusti, 2017
SKF Solution Factory, en av vinnarna av Sweden Green Building Awards 2016

SKF Solution Factory, en av vinnarna av Sweden Green Building Awards 2016. Bild: SKF

Den 1 september är sista dagen att nominera till Sweden Green Building Awards 2017. Vet du något bygge som kvalar in?

Sveriges mest framstående priser för hållbart samhällsbyggande kommer i år att delas ut vid en galamiddag på Nalen i Stockholm den 23 november. Utmärkelsen delas ut av Sweden Green Building Council, som är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

Medlemmarna i SGBC är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande, och målet är att tillsammans utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar, skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Flera priskategorier

Priserna i Sweden Green Building Awards delas ut i följande kategorier:

– Årets Miljöbyggnad
– Årets BREEAM-byggnad
– Årets LEED-byggnad
– Årets GreenBuilding
– Utmärkelsen för hållbar infrastruktur
– Priset för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling
– Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling
– Stockholms stads forum för hållbara fastigheters pris ”Två blir mer”

Bland de nominerade kommer jurygrupper utse tre finalister och en vinnare per kategori. Samtliga finalister kommer att ges möjlighet att presentera sina projekt med presentationer och rollups i en utställning i anslutning till galan. Utställningskostnad för finalister är 5 000 SEK exklusive moms.

Vinnarna kommer offentliggöras på galan den 23 november.

Så nominerar du

För att nominera ett projekt eller en person, kan du ladda ner och fylla i nomineringsdokumentet för rätt kategori och maila detta sedan till info@sgbc.se. Samtliga nomineringar måste ha inkommit senast den 1 september 2017.

Förra årets vinnare

År 2016 var det dessa bidrag som tog hem utmärkelser:

 • Priset för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling: Åse Togerö, Senior Green Development Manager på Skanska Sverige
 • Årets BREEAM-byggnad: Gränbystaden Hus 6, Atrium Ljungberg
 • ”Två blir mer”- priset: SISAB, med programmen Framtidens förskola och Energiagenterna
 • Årets Miljöbyggnad: Getakärr 6:16, Regionfastigheter i Halland
 • Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur: Projekt Knutpunkt Gamlestaden spårskede 4, Skanska Sverige och Trafikkontoret i Göteborg
 • Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling: Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun
 • Årets LEED-byggnad: SKF Solution Factory, SKF

Källa: Sweden Green Building Council

Målet: Noll olyckor på Sveriges byggarbetsplatser

15 augusti, 2017

håll nollan-noll olyckor

I mars i år bildades organisationen ”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen”, vars projekt ”Håll Nollan” syftar till att få ner antalet olyckor på landets byggarbetsplatser. Under sommaren anordnades ett seminarium i Almedalen, där bland annat nollvisionsmålet diskuterades.

Under parollen Håll Nollan hölls, i samband med Almedalsveckan, ett seminarium där branschmänniskor och politiker bjudits in för att tala om säkerheten på Sveriges byggarbetsplatser. Ett viktigt ämne som dessutom spås bli än mer relevant i takt med att efterfrågan på byggtjänster stadigt ökar.

Regering, byggbransch och beställare på plats

Från regeringen fanns arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på plats. Byggbranschen representerades av bland annat Gunnar Hagman (VD Skanska) och Henrik Landelius (VD NCC), som bägge är involverade i projektet. Engagemang märktes även från beställarsidan, med närvaro från både Jernhusen och Trafikverket.

Hyllas av arbetsmarknadsministern

Ylva Johansson hyllade Håll Nollan och framhöll vikten av att hela branschen samarbetar för att skapa en nollvision för olyckor, något både Hagman och Landelius kunde skriva under på. Nollvisionen tas också på allvar från regeringens sida och utgör ett av tre fokusområden i regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

Hoppas att fler ansluter sig

Enligt Håll Nollan var deltagandet i Almedalen ”ett viktigt steg för att etablera initiativet i branschen och möjligheten till att skapa intresse för fler företag att ansluta sig till en av de viktigaste utmaningar som vi i byggbranschen nu står inför.”

Målet: Noll olyckor

Håll Nollans vision är – som namnet antyder – att ingen ska skada sig på anslutna företags och organisationers byggarbetsplatser. För att nå sitt mål arbetar de inom fyra huvudområden:

 • Ledarskap och kultur
 • Kunskap och kompetens
 • Gemensamma arbetssätt och standarder
 • Kravställare som beställare

Läs mer om Håll Nollan.

Källa: hållnollan.se