Care Seal – fogskummet för en sundare arbetsmiljö

6 juli, 2017

IsocyanatfriaCare Seal för en bättre arbetsmiljö

Care Seal är ett isocyanatfritt fukthärdande fogskum som har bra vidhäftning mot de flesta byggmaterial. Skummet har i härdat tillstånd en hög andel slutna celler och ger utomordentlig värme- och ljudisolering.

Care Seal har goda termiska och akustiska egenskaper samt ingen krympning eller efterexpansion.

I första hand används Care Seal där krav ställs på ett arbetsmiljöanpassat fogskum. Care Seal fungerar som ett standardskum och kan användas vid fyllning och isolering av hålrum mellan byggnadsdelar. Care Seal används för montering och tätning runt:

//Fönster
// Dörrkarmar
// Vägg/golv
// Rörgenomföringar

Care Seal fungerar utmärkt på underlag som gipsskivor, spånskivor, betong och putsväggar samt målade underlag. Skummet blir yttorrt redan efter 10-12 min – en förbättring som reducerar väntetiden på ditt projekt. Det kan användas vid temperatur ner till +5°C, appliceras med pistol eller medföljande munstycke och finns i 500 ml flaska.

För dig som ofta använder fogskum

Att vanligt fogskum anses innehålla en så kallad härdplast (eller isocyanat) har att göra med den polymer som används i fogskum. Bostik arbetar med polyuretan och SMP-polymer. Det är vanligt att polyuretan innehåller isocyanat, som bör hanteras med viss försiktighet i de fall man brukar produkten ofta i sitt arbete.

Läs alltid säkerhetsdatabladet för den aktuella produkten så att rätt metod och skydd används på arbetsplatsen. Isocyanatfritt fogskum bygger på polymeren SMP och anses därmed vara ett bättre material ur miljöhänsyn och arbetarskydd.

Ingen isocyanat – ingen härdplastutbildning

Medvetna byggproffs och beställare vill alltid begränsa riskerna med kemikalier på bygget och väljer därmed att inte använda produkter med isocyanat. Detta innebär exempelvis att användaren inte behöver genomgå den så kallade härdplastutbildningen och behovet av återkommande hälsokontroll kan minska.

Dock kräver de flesta byggprodukter att visst skydd (ex handskar) alltid används samt att man är försiktig när man hanterar trycksatta behållare med drivgas, vilket är fallet med alla typer av fogskum.

Källa: Bostik

Kommentera

Kommentarer