Månad: juli 2017

Care Seal – fogskummet för en sundare arbetsmiljö

6 juli, 2017

IsocyanatfriaCare Seal för en bättre arbetsmiljö

Care Seal är ett isocyanatfritt fukthärdande fogskum som har bra vidhäftning mot de flesta byggmaterial. Skummet har i härdat tillstånd en hög andel slutna celler och ger utomordentlig värme- och ljudisolering.

Care Seal har goda termiska och akustiska egenskaper samt ingen krympning eller efterexpansion.

I första hand används Care Seal där krav ställs på ett arbetsmiljöanpassat fogskum. Care Seal fungerar som ett standardskum och kan användas vid fyllning och isolering av hålrum mellan byggnadsdelar. Care Seal används för montering och tätning runt:

//Fönster
// Dörrkarmar
// Vägg/golv
// Rörgenomföringar

Care Seal fungerar utmärkt på underlag som gipsskivor, spånskivor, betong och putsväggar samt målade underlag. Skummet blir yttorrt redan efter 10-12 min – en förbättring som reducerar väntetiden på ditt projekt. Det kan användas vid temperatur ner till +5°C, appliceras med pistol eller medföljande munstycke och finns i 500 ml flaska.

För dig som ofta använder fogskum

Att vanligt fogskum anses innehålla en så kallad härdplast (eller isocyanat) har att göra med den polymer som används i fogskum. Bostik arbetar med polyuretan och SMP-polymer. Det är vanligt att polyuretan innehåller isocyanat, som bör hanteras med viss försiktighet i de fall man brukar produkten ofta i sitt arbete.

Läs alltid säkerhetsdatabladet för den aktuella produkten så att rätt metod och skydd används på arbetsplatsen. Isocyanatfritt fogskum bygger på polymeren SMP och anses därmed vara ett bättre material ur miljöhänsyn och arbetarskydd.

Ingen isocyanat – ingen härdplastutbildning

Medvetna byggproffs och beställare vill alltid begränsa riskerna med kemikalier på bygget och väljer därmed att inte använda produkter med isocyanat. Detta innebär exempelvis att användaren inte behöver genomgå den så kallade härdplastutbildningen och behovet av återkommande hälsokontroll kan minska.

Dock kräver de flesta byggprodukter att visst skydd (ex handskar) alltid används samt att man är försiktig när man hanterar trycksatta behållare med drivgas, vilket är fallet med alla typer av fogskum.

Källa: Bostik

Lathund för miljöcertifieringar av byggnader

Bild: Shutterstock

Vare sig du är huvudentreprenör, underentreprenör eller beställare är det allt viktigare att ha koll på vilka krav och möjligheter som gäller för att byggprojektet ska kunna kallas hållbart. Här listar vi de viktigaste certifieringssystemen, så slipper du bläddra igenom halva internet nästa gång frågan kommer upp.

Certifieringssystem för byggnader

The LEED, Green Building Rating System, är det mest spridda bedömningssystemet i världen. Det är anpassat för alla typer av byggnader och kan användas för ny- och ombyggnationer eller befintliga byggnader.

Den version av LEED som oftast används för kommersiella fastigheter, bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design. Sweden Green Building Council arbetar med anpassningar av LEED till svenska förhållanden. Tillsvidare gäller att certifieringsprocessen måste gå via U.S. Green Building Council, vilket innebär att amerikanska referenser och metoder används.

LEED V4 I november 2013 lanserades en ny version av LEED, kallad LEED v4. Den nya versionen skiljer sig från den föregående (2009) med två helt nya kapitel och nya krav på materialområdet såsom utökat producentansvar och krav på EPD:er.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ett av de äldsta miljöklassningssystemen och har använts för att certifiera drygt 115 000 byggnader, varav huvuddelen finns i Storbritannien och Europa.

Olika utvärderingsverktyg och manualer för olika typer av byggnader kan användas för såväl nybyggnader, ombyggnader och befintliga byggnader. Byggnadernas miljöprestanda bedöms inom ett antal områden med minimikrav på projektledningen, byggnadens energianvändning, inomhusklimat såsom ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön.

BREEAM är utvecklat och administrerat av BRE som tidigare var ett statligt institut men som nu ägs av en sammanslutning av branschaktörer i Storbritannien.

BREEAM-SE lanserades i april 2013. Skillnaderna är förutom svensk text direkta hänvisningar till svensk lagstiftning, svensk praxis och svenska förordningar. Samt anvisningar för områden som fukt, farliga ämnen och radon.

Sweden Green Building Council står bakom anpassningen av BREEAM till svenska förhållanden samt ansvariga för hanteringen av certifieringssystemet i Sverige.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Certifiering enligt Miljöbyggnad är ett system för svenska förhållanden som kan användas för att certifiera såväl nya som befintliga byggnader – oavsett storlek. Här bedöms energi, inomhusmiljö och material.

Svanen

Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och:

 • har låg energianvändning
 • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggvaror, material och kemiska produkter
 • säkrar en god innemiljö och låga emissioner
 • har en kvalitetssäkrad byggprocess.

Miljöcertifieringar av byggnader.

Källor:
Saint-Gobain

Svanen

 

 

Byggbranschen skriker efter arbetskraft

4 juli, 2017

Nyligen släppte Arbetsförmedlingen en rapport över framtidsutsikterna inom runt 200 yrken. Siffrorna visar att byggbranschen utgör ett av de områden där efterfrågan på arbetskraft spås vara som allra störst.

Det ser ljust ut för personer som önskar sig en framtid inom bygg – åtminstone om man ska tro på den rapport som Arbetsförmedlingen lanserade i slutet av juni. Rapporten delger prognoser för olika yrkesområden under 2017 och första halvåret 2018.

Bygg och anläggning i topp

De fem hetaste yrkesområdena enligt rapporten är:

 • Bygg och anläggning
 • Pedagogiskt arbete
 • Data/IT
 • Hälso- och sjukvård

Bygg och anläggning är alltså med och toppar listan över yrken där det råder brist på arbetskraft och möjligheten att få jobb är stor.

Möjligheter på gymnasie- och högskolenivå

Inom byggbranschen finns det för tillfället ett stort behov av personer med olika utbildningsnivå. Dock krävs i regel avslutade gymnasiestudier för att ha en chans på jobben.

Efterfrågade bygg- och hantverksyrken på högskolenivå:

 • Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning, elektro-, maskinteknik
 • Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

Efterfrågade bygg- och hantverksyrken på övriga utbildningsnivåer:

 • VVS-montörer
 • Installations- och serviceelektriker
 • Byggnads- och ventilationstekniker
 • Murare
 • Betongarbetare

Märker ni som arbetar i branschen av denna utveckling? Hur ser det ut hos er? Kommentera gärna med egna erfarenheter.

Källa: Arbetsförmedlingen

Efter cyberattacken: en uppdatering.

3 juli, 2017

Nu är vi helt färdiga med återställandet av vårt IT-system efter cyberattacken! Klubb Optimisten var det sista att åter få i drift och allt ska nu fungera som vanligt.

Tisdag den 27/6 drabbades Optimera med systerbolag av en cyberattack, så kallat ransomware, som drabbat många bolag internationellt. För att begränsa skadan beslöts snabbt att isolera våra system helt medan vi säkrar systemen igen. Detta har tagit sin tid, men det mesta är alltså nu igång igen.

OBS! Alla mail mellan 27 juni 13:25 och 7 juli 12:30 har inte tagits emot. Sändarna behöver skicka om dessa. Mail mellan 7 juli 12:30 och 9 juli 16:00 kommer antagligen att komma fram, lite beroende på avsändarens mailserver.

System som drabbades, men nu är helt återställda:

 • E-handel – förutom e-postfunktioner som orderbekräftelse och återställning av lösenord. Handla går fint!
 • Inköp i butik – med något begränsad funktion då vi förlitar oss på en äldre version av affärssystemet.
 • Hemsida
 • Telefoni. Centralt växelnummer: 040 692 37 00.
 • Proffsklubben – med viss begränsning där denna är kopplad till vårt affärssystem.
 • Blogg och sociala media
 • E-post
 • Klubb Optimisten. Vissa uppdateringar av saldon och transaktioner kan dröja ytterligare någon dag men funktionaliteten är helt återställd.

 

Än en gång, varmt tack till er som fått vänta eller påverkats av vår nedsatta servicemöjlighet, för ert tålamod och förståelse!