Grönt är lönt – kom igång med hållbarhetsarbetet

1 juni, 2017

Bild: Unsplash

Att hållbarhetsarbete bidrar till företags lönsamhet finns det många belägg för. Enligt vår kundenkät från januari i år är också hållbarhet en viktig fråga för våra proffskunder. Men tiden räcker inte alltid till. Här tittar vi på byggarens drivkrafter och möjligheter, och avrundar med konkreta tips som vi hoppas kan korta din väg till ett effektivt och konkurrenskraftigt hållbarhetsarbete.

Svenska byggare vill jobba hållbart – men tid och resurser sviker

Enligt en rapport från Företagarna 2015 tycker 86 procent av småföretagarna att det är viktigt för företag att ta samhällsansvar och arbeta hållbart. Mer än hälften har redan ett hållbarhetsarbete och flertalet av dessa har sett positiva effekter på kundnöjdhet, marknadsföring, medarbetarengagemang och lönsamhet (länk till rapporten finns sist i inlägget).

Detta ser ut att stämma bra överens med våra kunders ambitioner på området. Optimera genomförde i januari 2017 en enkät bland proffskunder i ämnet hållbart byggande. Syftet var att kartlägga hur hållbarhetsfrågan upplevs bland våra kunder; dels för att förbättra vårt eget hållbarhetsarbete och dels för att se hur vi i vår roll kan möta upp i hållbarhetsfrågan i branschen på bästa sätt.

Deltagandet i enkäten var stort och resultatet visar på att Optimeras proffskunder vill arbeta hållbart – och i mångt och mycket redan gör det.

Svenska byggare ställer sig positiva till att återbruka begagnat byggmaterial.

95% av byggarna återvinner

Ett tydligt exempel är hanteringen av bygg- och rivningsavfall. Av de 724 proffsbyggare som deltog i enkäten lämnar 95% byggavfall till återvinning/återbruk i någon mån och  67% har använt återbrukat material för kunds räkning. Man ställer sig mycket positiv till återbruk, och tillämpar det gärna om man själv som fackperson bedömer att materialet är i fullgott skick.

På frågan om vad som vore det största incitamentet för att hantera spill och återbruksmaterial ännu mer hållbart var det vanligaste svaret ”Tidsbesparande tjänster, till exempel hämtning och hjälp att sälja materialet”. Högre krav från samhället eller kunderna hamnade längre ner på listan över ”morötter” för dessa ansträngningar.

Engagemang oavsett bransch

Att kundtryck och regelverk är underordnade de logistiska utmaningarna tyder på att byggarna känner ett eget engagemang för att jobba hållbart, men tiden och resurserna räcker inte alltid till.

42% av enkätdeltagarna svarade Ja på frågan ”Har ditt företag / det företag du arbetar på några konkreta riktlinjer för miljö, klimat eller hållbarhet som ni aktivt arbetar med?” Siffran stämmer  bra överens med Vismas Affärsbarometer som visar att fyra av tio småföretagare har en nertecknad miljöpolicy.

Våra kunder är alltså i lika hög utsträckning som företagare i andra branscher redan igång med detta arbete, men det är också fortfarande många som behöver hjälp på traven.

Enligt Optimeras färska kundenkät vill byggare gärna prioritera hållbarhetsarbetet, men tiden och resurserna räcker inte alltid till. Bild: Unsplash

Tidsbesparande stöd finns

Att viljan finns men tiden är knapp för mindre företag har inte gått de styrande förbi. Regeringen har utsett en nationell miljömålssamordnare för näringslivet, Annika Helker Lundström, som har till uppgift att träffa företag, deras nätverk och organisationer för att bistå i miljömålsarbetet.

– Företagen är överlag mer positiva till miljömålssystemet än jag trodde när jag tillträdde mitt uppdrag, berättar hon på sajten miljömål.se. Annika Helker Lundström har nu tagit fram lathundar för att komma igång med miljöarbetet, och mallar för att redovisa det.

– Det är viktigt att tydligare synliggöra näringslivets miljöarbete, fortsätter hon. Näringslivet är motorn i ekonomin och det är där lösningar och innovationer för hållbara produkter, varor och tjänster kommer fram.

Små förändringar med stor effekt

Så var ska nu du som har en mindre byggfirma börja? Det finns naturligtvis mycket du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling i branschen.

Skaffa miljövänlig jobbil, vårda och förvara dina verktyg rätt, handla material och verktyg av hög kvalitet för att minska spill, spara energi på olika sätt, lämna ännu mer till återvinning och kräva schyssta villkor i tillverkningsledet. Lyfta hållbarhetsfrågan med dina kunder och föreslå gröna produktval.

Alla kan gör något för att främja en hållbar utveckling. Bild: Unsplash

Men för att säkra att du lägger din dyrbara tid på effektivast möjliga insatser, är det klokt att först och främst ta fram en plan, inklusive uppföljningsdokumentation. Det gör det dessutom möjligt för dig att påvisa ditt engagemang på ett förtroendeingivande sätt, i sammanhang där det kan spela stor roll för ditt företag.

Att skapa en egen miljöpolicy och sätta tydliga, enkla mål för den egna verksamhet är faktiskt gjort på några timmar om man bara vet hur man ska göra.

Så, nog snackat!

Här nedan går vi igenom de fyra steg du behöver ta för att enkelt komma igång med hållbarhetsarbetet för ditt eget företag.

Steg 1: Läs på grundläggande fakta.

För att ha koll på vad just du kan göra är det bra att ha en bakgrund till hållbarhetstänket. För att få ett grepp om vilka utmaningar, mål och krav som är relevanta internationellt och i Sverige, kan du läsa igenom detta blogginlägg på fem minuter. Här tittar vi snabbt på hållbarheten som begrepp och hur det helt sakligt hänger ihop med din verksamhet i praktiken.

De 16 svenska miljökvalitetsmålen

Steg 2: Slå fast var ni står idag.

Ditt företags miljöpåverkan och utmaningar kan du faktiskt kartlägga med ganska enkla medel. Verksamt.se har samlat en hel del info och länkar till praktiska redskap för dig som vill börja jobba mer hållbart. Till exempel kan du ta del av Svenskt Näringslivs hjälpreda, Klimatkompassen, där du kan beräkna ditt företags utsläpp, se vilka konkreta besparingar ni kan göra, med mera.

CSR-kompassen hjälper dig dra upp riktlinjer för socialt ansvar

För den sociala aspekten av hållbarhet finns också vägledning att få, som till exempel CSR-kompassen (CSR=Corporate Social  Responsibility) där du steg för steg sätter upp en bra rutin för att ta – och visa att du tar – socialt ansvar. För att kunna ställa krav på sina leverantörer behöver man såklart som företagare själv ha uppförandekoden på plats, och koll på hur man själv kan dra sitt strå till stacken.

Steg 3: Gör upp en egen plan.

När nuläget är kartlagt är det dags att sätta mål. Annika Helker Lundström, som vi nämnde ovan, har tagit fram denna eminenta lathund för tjänsteföretag som vill börja jobba strukturerat med miljöarbete utöver gällande lagstiftning. Här får du bra tips och konkret vägledning.

Med hjälp av lathunden kan du se precis vilka steg ditt företag kan ta, sätta mål i olika nivåer, få klarhet i vilka kopplingar dessa har till de nationella miljökvalitetsmålen och hur du enkelt redovisar precis vad som gjorts.

 

Lathunden för strukturerat miljöarbete får dig på rätt spår direkt. Bild: Miljömål.se

Steg 4: Följ upp – och visa fram era framsteg!

Att kunna visa fram att ditt företag har konkreta riktlinjer och mål inom hållbarhet inger förtroende och är en allt starkare konkurrensfördel. Även detta finns det färdiga verktyg för, som gör det enkelt för dig att visa företagets engagemang.

Genom att fylla i en så kallad Communication on Progress kan du visa på företagets hemsida eller i årsredovisningen precis vad ni har gjort för att jobba mot miljökvalitetsmålen. Man kan också få uppgifterna publicerade på miljömål.se/näringslivet.

 

Communication on Progress. Bild: Miljömål.se

Klara, färdiga, gört!

Sådärja. Detta är faktiskt allt du behöver veta för att komma igång med ett meningsfullt hållbarhetsarbete, som i sin tur kan bidra till en positiv utveckling för både planeten och ditt eget företag. Hoppas vi har sparat dig några timmars nattsurfande på diverse myndighets- och infosajter, och att det hela känns lite mer inom räckhåll.

Lycka till!

Källor: Miljömål.se, Verksamt.se , Klimatkompassen.se

Läs om lönsamhet och hållbarhet i denna rapport från Företagarna

FNs hemsida om de globala målen för hållbar utveckling

Kommentera

Kommentarer