Blockera radonet en gång för alla – med tapet!

29 juni, 2017

Bild: T-emballage

T Emballage Radontapet kan skryta med 100 % täthet. Det effektivaste sättet att stänga in gasen från blåbetong.

Radon kan ha en eller flera källor. För att välja rätt saneringsåtgärder måste du veta varifrån radonet kommer. I vissa fall räcker det med en liten åtgärd för att sänka radonhalten. Ibland behöver du kombinera flera olika åtgärder.

T-Emballages radontapet är 100 % tät, och avsedd att ta hand om radongasen i blåbetong men för att räkna ut den totala effekten måste mätningar göras eftersom en annan källa till problemen kan vara markradon. Samtidigt är det viktigt att ventilera utrymmen där radonmängden är hög.

Trygghet i fem skikt

T-Emballages radontapet är provad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Radontapeten är producerad i fem skikt för optimal diffusionstäthet. Tapetsering med Radontapet förhindrar radonstrålning från väggar av blåbetong. Lätt att använda och ger omedelbar effekt. Allt hänger ihop med det totala inre klimatskalet.

Rikt- och gränsvärden för radon i inomhusluft är max 200 bq/m3 i både befintliga bostäder, lokaler och nya byggnader. Är det blåbetong i källarväggarna så är det viktigt att känna till möjligheterna.

Direkt på blåbetongväggen

Gamla tapeter bör avlägsnas i mesta möjliga mån för att inte försämra spärreffekten. Radontapeten monteras sedan direkt på väggen av blåbetong. Var noga med att läsa monteringsanvisningen innan tapetsering.

Det behövs inte någon speciell utbildning för att sätta T Emballage radontapet.

Källa: T-Emballage

Läs mer om produkten här

Kommentera

Kommentarer