Har du koll på nära nollbygget?

9 mars, 2017

Sverige ska halvera energianvändningen i bebyggelsen till år 2050, och år 2021 ska alla nybyggen vara ”nära noll energibyggnader”. Vad innebär detta i realiteten för dig som bygger? Vi reder ut begreppen och listar konkreta tips inför kommande lågenergibyggen.

Vilka olika typer av lågenergihus finns det?

Gemensamt för alla lågenergibyggen är att man genom ett tätare klimatskal ser till att minska på värmeförlusterna. Detta ger minskat behov av att köpa energi för att värma upp byggnaden, och man tar istället vara på värme från människor, hushållsapparater med mera.

Viktigt är därmed att täta ordentligt så att inte fuktig utandningsluft läcker ut i konstruktionen och orsakar fuktskador.

Lågenergihus byggs i några olika varianter:

Passivhus

En byggnad som har så låga värmeförluster vid dimensionerande utetemperatur, att den värme som då behövs kan bäras in med den luft som krävs för hygienbehovet.

Nollenergihus

Uppfyller kraven för passivhus, plus att det inte använder mer energi under året än vad det själv tillför.

Minienergihus

Baseras på samma metodik som för passivhus, men är kravmässigt enklare att klara.

Plusenergihus

Tillför byggnaden mer energi än den använder under året. Detta är dock inget definierat begrepp och bör undvikas.

Vallda Heberg, ett av de största lyckade bostadsområdena med passivhus, byggda av NCC. Bild: NCC

Vad är då ett nära nollenergihus?

Enligt ett EU-direktiv ska alla nybyggen år 2021 vara så kallade nära noll energihus, som alltså är en variant av lågenergihus. Ett nära nollenergihus definieras i direktivet som:

”En byggnad som har mycket hög energiprestanda […] Nära nollmängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten.”

Vad ligger bakom direktivet om nära noll?

Tanken med direktivet är att driva på utvecklingen mot lägre energiförbrukning hos byggnader, och man är beredd på att det kommer att innebära vissa ökade kostnader i byggskedet.

Man hoppas dock på att kostnaderna tas igen på sikt eftersom direktivet stimulerar till nya tekniska lösningar som dels sparar energi i långa loppet och dels har andra positiva samhällsekonomiska effekter.

Var kan jag läsa på om detaljerna för nära nollkraven?

Boverket har presenterat förslag till föreskrifter för nära nollenergibyggnader i Sverige. Läs dem här:

BFS 2017-xx BBR avsn 9 BBR-A.PDFBFS 2017-xx BBR avsn 9 BBR-A.PDF
BFS 2017-xx BBR avsn 9 BBR-B.PDFBFS 2017-xx BBR avsn 9 BBR-B.PDF

Vilka blir utmaningarna på nära nollbygget?

Att bygga lågenergihus medför vissa moment som skiljer sig från traditionella byggen.  Såväl arkitekter som byggare och beställare behöver känna till skillnaderna och planera efter dem. Här följer några viktiga punkter att ta höjd för:

Realistisk tidsuppfattning vid projektering.

Räkna in tid för längre uttorkning, extra provtryckningar och noggrant tätningsarbete redan från början.

Pålitliga leveranser.

Då det är mer noga att de olika momentens utförs i en viss ordning när man bygger lågenergibyggnader, är det extra viktigt att alla leveranser håller utsatt tid.

Dubbelkolla kompatibiliteten.

Säkra att kombinationer av produkter från olika leverantörer passar ihop i realiteten.

Planera för skarvfritt.

Måttbeställning av t.ex isolering kan bidra till att ni undviker onödiga skarvar som ska tätas

Planera för mer tätning.

Vid t. ex rördragningar är det viktigt att redan vid projekteringen ta hänsyn till det extra utrymme som krävs för tätningarna

Kompromissa inte med kvaliteten.

Med de ökade kraven på täthet är det extra viktigt att nödvändiga produkter håller god kvalitet; tätningsplast måste tåla hantering, infästning måste ha rejäla dimensioner etc.

Tänk ett varv extra vid fönstren.

Fönsterinsättningar kan kompliceras av tunga fönster som är svåra att hantera, och av att kraven på minimerade köldbryggor skapar svårigheter att ha rejäla infästningspunkter.

Få med alla på båten.

Se till att alla aktörer är införstådda med kraven, får löpande uppdateringar och har nödvändiga kunskaper för att göra sin bit rätt.

Håll ett öga på logistiken.

Bristen på närproducerade produkter för lågenergibyggnader kan skapa långa miljöbelastande transporter. Samordna och planera beställningar och transporter ordentligt för att minimera detta.

Källor:

Sveriges Centrum för Nollenergihus

Energimyndigheten

Läs Energimyndighetens beskrivning av vad som utmärker ett lågenergihus.

SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Regeringens hemsida

Boverket

Kommentera

Kommentarer