Månad: mars 2017

Varför ökar arbetsplatsolyckorna?

22 mars, 2017

Byggare i Sverige skadar sig allt mer på jobbet. Var skaderiskerna ligger framgår i ny forskning från Luleå Tekniska Universitet, men vad som är svårare att reda ut är varför olyckorna ökar?

Enligt en färsk rapport från AFA Försäkring ökar olycksfallen på byggarbetsplatserna. Bland träbyggnadsarbetare har antalet allvarliga olyckor ökat från 1 008 till 1 778 under åren  2010 – 2015. De vanligaste skadorna uppstår, inte helt oväntat, vid användande av knivar och sågar, och vid fall.

Underlag för förbättrande åtgärder

Magnus Stenberg vid Luleå Tekniska Universitet berättar i denna artikel för Byggindustrin.se att han under de senaste fyra åren har kartlagt de bakomliggande omständigheterna kring allvarligare olycksfall på byggarbetsplatser, i syfte att ta fram ett underlag för förbättrande åtgärder i branschen. Med ”allvarligare” avses olyckor som resulterat i minst en månads sjukskrivning eller invaliditet.

Stress, ålder och svag säkerhetskultur

Vilka som är de kritiska orsaksfaktorerna har framkommit tydligt. Ålder är en av dem; de allra yngsta råkar ut för relativt många olyckor, sannolikt på grund av oerfarenhet och sämre riskbedömning. De äldre av byggarna har större problem med fallskador, dels för att koordination och balans inte längre är på topp, dels för att kroppen inte klarar just fall lika bra i lite högre åldrar.

Stress är en annan viktig faktor, liksom bristfällig säkerhetskultur. Arbetsplatser med sämre samordning och planering har märkbart högre andel olyckor, och det finns dessutom ett samband mellan löneform och olycksstatistik; de med ackordslöner är mer drabbade.

Fler som jobbar, fler som anmäler

Enligt Magnus Stenberg ökar olyckorna dramatiskt när de ovan nämnda faktorerna samverkar med varandra. Men han menar också att den högre sysselsättningsgraden påverkar siffrorna, samt att allt fler väljer att anmäla när de råkar ut för olyckor. Om detta räcker som förklaring till ökningen eller om riskfaktorerna också ökar är svårare att bedöma.

Läs också: Fem produktval för friska byggare

Källor:

Byggindustrin

AFA Försäkring

 

 

 

 

 

 

Har du koll på nära nollbygget?

9 mars, 2017

Sverige ska halvera energianvändningen i bebyggelsen till år 2050, och år 2021 ska alla nybyggen vara ”nära noll energibyggnader”. Vad innebär detta i realiteten för dig som bygger? Vi reder ut begreppen och listar konkreta tips inför kommande lågenergibyggen.

Vilka olika typer av lågenergihus finns det?

Gemensamt för alla lågenergibyggen är att man genom ett tätare klimatskal ser till att minska på värmeförlusterna. Detta ger minskat behov av att köpa energi för att värma upp byggnaden, och man tar istället vara på värme från människor, hushållsapparater med mera.

Viktigt är därmed att täta ordentligt så att inte fuktig utandningsluft läcker ut i konstruktionen och orsakar fuktskador.

Lågenergihus byggs i några olika varianter:

Passivhus

En byggnad som har så låga värmeförluster vid dimensionerande utetemperatur, att den värme som då behövs kan bäras in med den luft som krävs för hygienbehovet.

Nollenergihus

Uppfyller kraven för passivhus, plus att det inte använder mer energi under året än vad det själv tillför.

Minienergihus

Baseras på samma metodik som för passivhus, men är kravmässigt enklare att klara.

Plusenergihus

Tillför byggnaden mer energi än den använder under året. Detta är dock inget definierat begrepp och bör undvikas.

Vallda Heberg, ett av de största lyckade bostadsområdena med passivhus, byggda av NCC. Bild: NCC

Vad är då ett nära nollenergihus?

Enligt ett EU-direktiv ska alla nybyggen år 2021 vara så kallade nära noll energihus, som alltså är en variant av lågenergihus. Ett nära nollenergihus definieras i direktivet som:

”En byggnad som har mycket hög energiprestanda […] Nära nollmängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten.”

Vad ligger bakom direktivet om nära noll?

Tanken med direktivet är att driva på utvecklingen mot lägre energiförbrukning hos byggnader, och man är beredd på att det kommer att innebära vissa ökade kostnader i byggskedet.

Man hoppas dock på att kostnaderna tas igen på sikt eftersom direktivet stimulerar till nya tekniska lösningar som dels sparar energi i långa loppet och dels har andra positiva samhällsekonomiska effekter.

Var kan jag läsa på om detaljerna för nära nollkraven?

Boverket har presenterat förslag till föreskrifter för nära nollenergibyggnader i Sverige. Läs dem här:

BFS 2017-xx BBR avsn 9 BBR-A.PDFBFS 2017-xx BBR avsn 9 BBR-A.PDF
BFS 2017-xx BBR avsn 9 BBR-B.PDFBFS 2017-xx BBR avsn 9 BBR-B.PDF

Vilka blir utmaningarna på nära nollbygget?

Att bygga lågenergihus medför vissa moment som skiljer sig från traditionella byggen.  Såväl arkitekter som byggare och beställare behöver känna till skillnaderna och planera efter dem. Här följer några viktiga punkter att ta höjd för:

Realistisk tidsuppfattning vid projektering.

Räkna in tid för längre uttorkning, extra provtryckningar och noggrant tätningsarbete redan från början.

Pålitliga leveranser.

Då det är mer noga att de olika momentens utförs i en viss ordning när man bygger lågenergibyggnader, är det extra viktigt att alla leveranser håller utsatt tid.

Dubbelkolla kompatibiliteten.

Säkra att kombinationer av produkter från olika leverantörer passar ihop i realiteten.

Planera för skarvfritt.

Måttbeställning av t.ex isolering kan bidra till att ni undviker onödiga skarvar som ska tätas

Planera för mer tätning.

Vid t. ex rördragningar är det viktigt att redan vid projekteringen ta hänsyn till det extra utrymme som krävs för tätningarna

Kompromissa inte med kvaliteten.

Med de ökade kraven på täthet är det extra viktigt att nödvändiga produkter håller god kvalitet; tätningsplast måste tåla hantering, infästning måste ha rejäla dimensioner etc.

Tänk ett varv extra vid fönstren.

Fönsterinsättningar kan kompliceras av tunga fönster som är svåra att hantera, och av att kraven på minimerade köldbryggor skapar svårigheter att ha rejäla infästningspunkter.

Få med alla på båten.

Se till att alla aktörer är införstådda med kraven, får löpande uppdateringar och har nödvändiga kunskaper för att göra sin bit rätt.

Håll ett öga på logistiken.

Bristen på närproducerade produkter för lågenergibyggnader kan skapa långa miljöbelastande transporter. Samordna och planera beställningar och transporter ordentligt för att minimera detta.

Källor:

Sveriges Centrum för Nollenergihus

Energimyndigheten

Läs Energimyndighetens beskrivning av vad som utmärker ett lågenergihus.

SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Regeringens hemsida

Boverket

Krossa glastak på internationella kvinnodagen? Vi har utrustningen!

7 mars, 2017

 

Vissa projekt är tuffare än andra och kräver såväl precision som expertis och råstyrka. För dig som har till exempel glastakskrossning på schemat har vi därför laddat upp med kompromisslösa doningar – både för grovarbetets påfrestningar och den omfattande avfallshanteringen.

 

Knoster KS i glasfiber från Hultafors.

 

Knoster KS i glasfiber från Hultafors. Slägga tillverkad i blästrat och klarlackat smide, med härdade fyrkantiga slag i båda ändar. Pris inkl.moms: 979:-

Skyddshjälm IRIS II

Skyddshjälm IRIS II med inbyggt visir. ABS plast, ventilation, 6-punkts inrede. Rattjustering och svettband. Slits för fastsättning av hörselkåpor. Plan front. Visir av polykarbonat. Egna glasögon kan bäras under visiret. Visiret fälls upp i hjälmen när det inte används. Regnränna, levereras utan hakband. 864:- inklusive moms.

Peltor Radiokåpa med MP3-ingång

Hörselkåpa Peltor. Den extra breda och vadderade hjässbygeln fördelar vikten. Tvåpunktsupphängningen bidrar till lågt tryck vid långtidsanvändning. Kabel för anslutning av MP3-spelare medföljer. Batterilivslängd ca 200 timmar. Under mars månad får du denna för 499:- ink. moms, ordinariepris är 809:- ink. moms. Proffsklubbsmedlemmar får dessutom 1000 poäng vid köp under mars månad.

Arbetshandske Kraftig från NOVIPro

Arbetshandske Kraftig, NOVIpro. Med innerhand i grått syntetläder. För arbeten med nötande och glidande material. 148:- inklusive moms.

Grovsäck 10-pack

Grovsäck i tålig svart plast. 10- pack. Rymmer 125 L. 49:- ink. moms.