Tre enkla tumregler som kan förebygga byggtvist.

6 februari, 2017

Klagomålen på hantverkstjänster fortsätter att toppa listan hos Konsumentverket.Bland varor är det begagnade bilar som ligger i topp.

Oftast är det bristande kommunikation mellan parterna som varit den felande länken när en konsument klagar på en hantverkstjänst. Men vad är det precis som måste kommuniceras och på vilket sätt? Här listar vi de tre viktigaste punkterna både kunden och hantverkaren gör klokt i att bocka av i varje nytt projekt. 

Under 2016 inkom enligt en artikel i tidningen Byggaren 11.000 klagomål på hantverkstjänster till Konsumentverket, vilket utgör nio procent av totalen.

Oftast rör det sig om att ett projekt tagit längre tid eller blivit dyrare än kunden väntat sig. Detta i sin tur kan vara fullt befogat – ingen vet vad som gömmer sig inuti en vägg förrän väggen rivs – men även med den aspekten inräknad kan missnöje och missförstånd gro som följd. Hur kommer det sig?

Ingenting säger sig självt.

De vanligaste missförstånden uppstår för att man inte gått igenom precis vad som ska göras, vad det kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta. Det låter som självklarheter att gå igenom, men uppenbarligen täcks inte dessa aspekter tillräckligt eftersom de ständigt ger upphov till konflikter.

En annan vanlig miss är att man inte skriver ner dessa tre punkter i ett tydligt avtal. Bara att det inte finns nedtecknat skapar utrymme för missförstånd, glömska och tolkningar.

När det dyker upp oförutsedda omständigheter missar man alltför ofta att stanna upp i arbetet, stämma av kund och hantverkare emellan exakt vilka nya förutsättningar som nu gäller, och slå fast hur kostnader och tidsåtgång kommer att påverkas. Här finns ännu en helt onödig fallgrop som kan förebyggas med ett ordentligt snack i god tid.

Så vad ska man alltså tänka på?

1: Prata igenom alla detaljer

Det är bokstavligt talat omöjligt att vara för tydlig när det gäller ett renoverings- eller byggprojekt. Ta gott om tid på er i första skedet att gå igenom precis vad som behöver göras, gärna redan innan offert. Det tar lite tid men är väl investerad sådan för båda parter.

Rita upp och gå igenom hela processen i detalj. Det finns massor av moment, alternativ och eventualiteter som byggaren känner till av erfarenhet men som uppdragsgivaren kanske inte har klart för sig. Ett bra exempel på vikten av tydlighet i detalj är denna artikel i tidningen Byggaren från december 2016.

Alla dessa moment och alternativ kan innebära beslut, tidsåtgång och kostnader längs vägen som inte ens den mest rutinerade proffsbyggare kan förutse till hundra procent innan arbetet är påbörjat. Se till att båda parter är helt medvetna om marginalerna för vad som, inom rimliga gränser, kan tänkas uppstå under vägen så att ni har en gemensam bild av bästa möjliga förlopp  och samtidigt är beredda på de mindre trevliga överraskningar som kan dyka upp – och hur de ska lösas.

2: Papper på allt

När offerten är godkänd, skriv ett enkelt avtal! Det behöver inte ta lång tid och finns färdiga mallar att ladda ner som förenklar och ger trygghet för båda parter.

Det kan vara just medan ni formulerar alltihop i skrift som det visar sig att ni hade lite olika bild av något, som nu kan redas upp innan det leder till konflikt.När det väl finns svart på vitt är det lättare att gå tillbaks och stämma av om någon blir osäker under projektets gång.

Avtalet bör innehålla tre mycket viktiga komponenter: VAD ska göras, NÄR ska det påbörjas och avslutas, samt PRIS för alltihop. Kom ihåg att även då det uppstår oväntade förändringar längs vägen bör dessa skrivas ned i avtalet – vilket leder fram till den tredje tumregeln:

3: Stäm av när det händer något oförutsett

Det är ofta, åtminstone vad gäller reparationer och renoveringar, först när arbetet är påbörjat som det går att veta den egentliga omfattningen av det.

När ytskikt är nedtagna eller golv uppbrutna kommer det ibland fram omständigheter som påverkar projektet. Reglar sitter på oväntade ställen, skador är mer omfattande än väntat  (som i detta aktuella fall ) och gamla inbyggda ”patentlösningar” som plötsligt friläggs adderar nya frågeställningar.

Även här gäller det att prata igenom precis vad som behöver anpassas, inklusive pris, material och tidsåtgång och skriva ner det som ett tillägg i avtalet.

Hur bra det än är med referenser och rekommendationer, hur proffsig hantverkaren än är och hur insatt kunden än må vara: varje nytt projekt behöver en ordentlig genomgång, ett tydligt avtal och en uttalad plan för det oväntade.

Källor:

Byggaren.se

Konsumentverket.se

omboende.se

Kommentera

Kommentarer