Den perfekta monteringsskruven för Habitoskivan

9 februari, 2017

Hårdgipsskivan Habito har revolutionerande infästningsstyrka.

Gyprocs hårdgipsskiva Habito uppvisar fantastisk infästningsstyrka, och lämpar sig perfekt för väggar där det ska monteras tunga saker. Nu har Gyproc i samarbete med Ergofast lanserat skruven Ergofast GTX, som ger ännu bättre resultat och mycket smidigare montering än vanlig hårdgipsskruv.

Gyproc Habito 12,5 mm har en sammansättning som möjliggör infästningar direkt i skivan med vanlig träskruv och tar därmed över funktionen hos kombinationen av en träskiva och en standardgipsskiva i en färdig vägg.

Habitosystemet har dessutom bättre egenskaper avseende ljud och brand än traditionella lättbyggnadssystem, vilket innebär att många väggar klarar sig med enlagslösningar. Habito ersätter kombinationen gips/plyfa och i de fall två gipsskivor behövs läggs ErgoLite till konstruktionen.

Skruv med unik design

Ergofast GTX ger snabbare, snyggare och effektivare montering av hårdgips, tack vare en unik design av skruvens spets, gänga och skalle. Den nya skruven ger ett säkert och perfekt resultat utan pappersfnas vid infästning av Gyproc Habito i trä- eller stålregel, och sparar arbetstid genom att minska behovet av efterarbete vid montering av hårdgipsskivor.

I ett pilotprojekt i en bostadsrättsförening har man använt måttbeställda Habitoskivor plus ErgoLite och Ergofast GTX med mycket goda resultat. Under projektets gång – där man tack vare Habitosystemet halverade kostnaderna för transporter och spill – övergick man till nya Ergofast GTX från vanlig hårdgipsskruv.

Ergofast GTX: enklare montering och snyggare resultat. Bild: Gyproc

– Historiskt sett har det alltid varit problem med att skruva hårdgips. Det har antingen blivit en krater runt skruvskallen eller pappersfnas runt skallen. Det ser inte snyggt ut och har krävt efterarbete, främst för målarna.

För att hitta en lösning på problemet har Gyproc länge arbetat för att ta fram en ny hårdgipsskruv. Med GTX kan vi presentera en revolutionerande skruv som eliminerar hårdgipsproblematiken en gång för alla, berättar Thomas Viktorsson på Gyproc.

Daniel Demirian, tekniskt ansvarig hos Castella Entreprenad som var entreprenör för pilotprojektet berättar: – Vi började montera med vanlig hårdgipsskruv och bytte efter drygt två trapphus till den nya skruven. Skillnaden mellan dem är lika stor som mellan natt och dag. Med den nya skruven blir resultatet detsamma som när man skruvar standardgips, säger Daniel, som kallar GTX för ”en smart skruv”.

Källa: Gyproc

Läs mer om Habito och Ergofast GTX

Kommentera

Kommentarer