Månad: januari 2017

De bygger ditt energisnåla hus – och tar ditt gamla i inbyte

31 januari, 2017

Ett Lyckebohus blir till. Bild: Blomkvist Bygg

I södra utkanten av Lidköping sitter en rejält förkyld Christian Blomkvist och berättar för Optimerabloggen om sin nytänkande modell för trygga byggen: Blomkvist Bygg tar ditt gamla hus i inbyte när de bygger ditt nya.

– Idag kräver ofta banken att du har sålt ditt gamla hus för att få låna till ett nytt. Vi går in och erbjuder oss att köpa huset om inte mäklaren får fart på försäljningen inom en viss tid, berättar Christian. Detta blir en trygghet både för vår kund och banken, och innebär att banken vågar låna ut pengar till det nya bygget, och kunden får komma vidare i sina boendeplaner utan stress.

Christian Blomkvist och Oskar Cederqvist äger Blomkvist Bygg.

Sätter fart på försäljningen

Än så länge har Blomkvist Bygg haft ett tiotal avtal där detta åtagande ingått. Överenskommelsen går i praktiken ut på att Blomkvist Bygg åtar sig att vid trög försäljning köpa loss huset, och vid behov på egen bekostnad göra renoveringar som höjer husets attraktivitet och gör det lättare att sälja. – Det kan handla om att det behövs ett nytt kök eller uppfräschade ytskikt, det vill säga de punkter som visat sig försvåra försäljningen, berättar Christian.

– Vårt bud på huset, som ofta ligger kring 80% av den önskade köpeskillingen, kan dessutom vara just det som ska till för att budgivningen ska ta fart, förklarar han vidare. Hittills har Blomkvists trygghetsskapande erbjudande räckt för att lösa situationen för alla inblandade; de har inte behövt köpa ett enda hus än så länge.

Lyckebohus lyckat koncept

Christian Blomkvist startade Blomkvist bygg 2001, och äger det sedan 2010 ihop med Oskar Cederqvist, som bar med sig många års erfarenhet som hussäljare in i företaget. År 2013 lanserade man konceptet Lyckebohus,  platsbyggda, energieffektiva småhus med hög standard och stor valfrihet för kunden.

Lyckebohus erbjuder totalentreprenad och jobbar med tre olika produkttyper; volymhus för minimerade kostnader till bibehållen kvalitet, individuellt anpassade hus för kunder som ritat huset själv eller  har specifika önskemål, samt fritidshus. Huvudsakligen bygger man i trä, men om kunden önskar stenhus löser man det också.

Köksmiljö ur Lyckebohus showroom. Bild: Blomkvist Bygg

Bygga energieffektivt: mer en kunskapsfråga än en kostnadsfråga

Blomkvist Bygg jobbar med nyproduktion, renoveringar och tillbyggnader även utanför konceptet Lyckebohus, mot såväl privatpersoner som företag. Christian och Oskar har 20 anställda och många järn i elden. För närvarande bygger de fem parhus på området Vattenkannan i Skövde, och har 20 likadana i planeringsstadiet i Mariestad. Båda projekt har en senioranpassad profil, med god tillgänglighet och hög energieffektivitet.

– Att bygga energieffektiva bostäder utan att det kostar nämnvärt extra är något vi tillämpar i alla våra hus, säger Christian. Vi har med oss mycket erfarenheter från bland annat passivhus, och vet att det mer är en fråga om kunnande och teknikval än dyra material för att få ett hus som inte läcker energi i onödan.

Meningsfullt mervärde

Det handlar om att våga lämna bakom sig gamla sanningar om självdrag som en nödvändighet för sunda hus, och istället isolera rätt, sätta in riktigt bra fönster och bygga bort köldbryggor. – Det tjänar ju både de boende och miljön på, så det känns fint att kunna erbjuda, avslutar Christian Blomkvist.

Stäng garageporten med mobilen

27 januari, 2017

hormann-bisecur-gateway-blogg

Nu kan du stänga garageporten från sängen, från jobbet… eller från andra sidan jordklotet om du vill!

Bekvämt hemifrån

Via den intuitiva BiSecur-appen på din smartphone eller surfplatta styr eller kontrollerar du garagets eller infartsportens aktuella position bekvämt från alla platser inom ditt lokala nätverk. Du kan upprätta anslutningen enkelt via WLAN.Allt sköts via din smartphone och Hörmanns mobilapp. För att kunna manövrera din garageport – och din ytterdörr, grind och dina lampor så behöver du den nya BiSecur Gateway-enheten som du kopplar till ditt hemnätverk.

Världen över via internet

Även när du är på väg kan du använda denna bekväma applikation. Efter att du har registrerat din Gateway samt smartphone och surfplatta på internet på www.bisecur-home.com godkänns din individuella
inloggning. Med BiSecur-appen kan du sedan använda alla funktioner på resande fot via internetanslutningen i din smartphone eller surfplatta.

Läs mer om BiSecur Gateway

Källa: Hörmann

Uppskattat steg för jämställdhet i byggbranschen

21 januari, 2017

blaklader-testpiloter-blogg

Hantverksbranschens kvinnor är få, något som också märks på utbudet av yrkeskläder. Blåkläders motto, ”rätt klädd, trygg och snygg, inifrån och ut” gör ingen skillnad på kön. Därför storsatsar nu Svenljungaföretaget på att utveckla sin damkollektion. Till sin hjälp tar man världens skarpaste experter – de yrkesverksamma kvinnorna i branschen. Nu kan du följa testpiloterna på instagram.

Även om stora insatser görs för att attrahera kvinnor till hantverksbranschen så är de i omfattande minoritet. Orsakerna är flera. Men lika förutsättningar för rätt yrkeskläder ska i alla fall vara en självklarhet anser Blåkläder.

– Produktutvecklingen inom arbetskläder för kvinnor är eftersatt. Alla yrkesarbetande skall ha tillgång till kläder som håller måttet när det gäller passform, funktion och kvalitét. Lika förutsättningar ger också rätt signaler till de tjejer som vill utbilda sig till ett yrke inom branschen, säger Peter Mönhage, Sverigechef på Blåkläder.

Både Peab, ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag, och JM som är Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden, poängterar att ökad mångfald är en överlevnadsfråga för hela branschen. JM är ett av de företag som har en målvision att 2030 ha minst 20 procent kvinnliga hantverkare.

– Vi ser att kvinnor ökar i antal på platsledningsnivå, dock inte i önskvärd omfattning på hantverkssidan än. Blåkläders satsning på dam är viktigt. Att kunna erbjuda kvinnor samma förutsättningar som männen är idag en hygienfaktor för att kunna vara en seriös arbetsgivare, säger Mona Backlund, Arbetsmiljöchef Koncern JM.

Även Maria Hernroth, Koncernansvarig Jämställdhet och Mångfald på Peab:

– Det är helt nödvändigt för oss att göra allt vi kan för att inte ”könsmärka” olika roller utan rekrytera av båda könen till alla positioner i företaget. Behovet av en utvecklad linje arbetskläder för kvinnor är stort och vi välkomnar Blåkläders satsning, säger Maria Hernroth, Koncernansvarig Jämställdhet och Mångfald Peab.

Blåkläders drivkraft ligger i utmaningen att utveckla produkter som gör yrkesarbetarens vardag säkrare, enklare och bekvämare. Satsningen på dam innebär flera steg där ett av målen är att kunna erbjuda en bredare kollektion med bättre passform.

– Många kvinnor upplever yrkeskläder som stora och bylsiga. Här behöver vi få dem smidigare och lättare utan att ta bort viktiga certifieringar, som är ett krav för att slutkunden ska kunna arbeta i dem. Detta är en problematik på till exempel varselkläder. En stor utmaning blir alltså att hitta nya, kreativa lösningar, förklarar Rose-Marie Näsström, Produktutvecklare på Blåkläder.

En viktig del i Blåkläders satsning har varit att rekrytera en testpanel som kan utvärdera Blåkläders damsortiment. Därför har man skapat en rekryteringskampanj som syftar till att hitta kvinnliga testpiloter som dagligen spenderar tid i sina arbetskläder. Allt för att nå hela vägen fram när det gäller passform, kvalité och funktion.

Källa: Blåkläder

Sex saker du vill veta om ROT-avdraget

19 januari, 2017

ROT-avdraget och dess effekter är ett ständigt aktuellt ämne. Det grubblas och sias i alla läger och det är närmast ett heltidsjobb att hänga med i svängarna. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna i ett lagom kaffepaus-format.

1. Hur mycket har ROT-avdragen minskat sedan sänkningen 2016?

Svar: 11,2 miljarder kronor betalades ut för rotavdrag 2016, vilket är en minskning med 8,5 miljarder från året innan, då summan var 19,7 miljarder kronor.

Antalet företag som utförde ROT-arbeten minskade med cirka 6000 under 2016 jämfört med året innan. Antal köpare av rot-arbete minskade med 180 000 personer. (Källa: denna artikel i Byggvärlden)

 

2.Varför sänktes ROT-avdraget?

Svar: För att omfördela resurser, och genom den ökade skatteintäkten (som beräknades uppgå till 5,57 miljarder kronor 2016) kunna använda mer pengar till nyproduktion.

 

3. Jag har egen firma som sysslar med husrenoveringar. Får jag själv eller mina familjemedlemmar anlita mig och använda ROT-avdraget?

Svar: Nej – arbete du utför åt dig själv eller åt en närstående omfattas inte av ROT. Om du har anställda, ej närstående, som utför arbetet är det däremot OK. Ett krav för att få rotavdrag är att köparen har betalat utföraren för utfört arbete. Som enskild näringsidkare kan du inte fakturera dig själv.

Om du anlitar ditt eget bolag (aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, ekonomiska förening) får du inte rot- eller rutavdrag för den del av arbete som utförts av dig själv eller en närstående.

 

4. Vad har ROT med sund konkurrens att göra?

Svar: Att motverka svartarbetet i byggbranschen är enligt många en viktig poäng med ROT-avdraget. Blir det lite billigare att anlita en byggfirma som betalar skatt, väljer fler hushåll att göra det.

Detta i sin tur gör den vita arbetsmarknaden mer attraktiv för byggfirmorna, vilket bidrar till en sund konkurrens i branschen.

 

5. Varför gäller ROT-avdraget bara arbetskostnaden?

Svar: ROT-avdraget är i första hand en sysselsättningsstimulerande åtgärd, första gången insatt år 1993, för att råda bot på den höga arbetslösheten inom byggbranschen.

Av den anledningen är det just arbetskostnaden som subventioneras, inte materialet.

 

6. Skjuter svartjobben i höjden nu när avdraget sänkts?

Svar: Det är ännu för tidigt att bedöma. Bygghandeln fortsatte att öka stadigt under början av 2016 – vilket hade kunnat tyda på att svartjobben tar över – men såg senare under året ut att plana ut.

Om detta hänger ihop med ROT-avdragets sänkning eller amorteringskravet som infördes 2015 – eller båda – är svårt att avgöra.

Källor: Regeringen.se, Byggbranschen i samverkan , Skatteverket.se, Byggvärlden.se

Team Plana Tak förenklar din vardag

13 januari, 2017

Bild: Isola

Nu slipper du som är takentreprenör hantera stora volymer och binda kapital när du jobbar med låglutande tak. Optimera har startat ett samarbete med med Isola, TEAM PLANA TAK, där vi lagerhåller materialet åt dig hos Optimera och levererar ut det precis hur och när du behöver det.

Låglutande tak och ytterbjälklag (terassbjälklag) inklusive underlag för Gröna Tak är produktområden där vi på Optimera och byggmaterialhandeln generellt inte varit aktivt representerade med produkter tidigare.Nu startar vi TEAM PLANA TAK för dig som arbetar med låglutande tak.

För dig som takentreprenör kan vi tillsammans med Isola erbjuda produkter, tjänster och mervärden som gör att din vardag blir lite enklare. TEAM PLANA TAK innebär flera fördelar för dig som proffskund:

Fördelar som förenklar

Du får, utöver teknisk support och utbildning, även sälj- och marknadsföringssupport. Till detta erbjuder samarbetet många logistikfördelar i dina projekt:

-Tillgång till material från Optimera helt anpassat efter ditt behov; direktleverans till objektet, flera delleveranser, utkörning från oss, material upplyft på taket, hämtning hos oss.
-Du slipper själv köpa stora volymer vid samma tillfälle och binda kapital.
-Du slipper själv lagerlägga materialet och binda kapital i eget lager.
-Du slipper själv hanteringen och transporten av material från ditt lager till arbetsplatsen.
-Du får sammantaget en större flexibilitet och en bättre lönsamhet.

Vill du veta mer? Tala med din säljare på Optimera!

Vi pratar byggmaterial – inte politik

11 januari, 2017

Bild: Pixabay

I Dagens Nyheter den 9/1 var vi utan vår vetskap med i en annons med ett politiskt budskap. Annonsören, Företagarombudsmannen, en del av Den Nya Välfärden, har helt utan tillåtelse nämnt oss som avsändare för budskapet.

Optimera Svenska AB är politiskt oberoende. Att stå som avsändare för en annons med politiskt budskap är helt otänkbart för oss. Vi tar ställning i frågor om val av gipsskruv och miljöcertifierat trä, sen tackar vi för oss.

På sin hemsida beklagar Den nya välfärden att vi kommit med i annonsen. ”Vi har nu gått igenom alla radannonser kan konstatera att några enstaka företag, på grund av den mänskliga faktorn, har kommit med av misstag.”

Vi beklagar det också. Och vi hoppas att våra kunder, medarbetare och samarbetspartners inte har tagit illa vid sig.

Optimera förvärvar XL Bygg Hagby Trä

10 januari, 2017

Nordväst i Täby ligger vårt nya tillskott, före detta XL Bygg Hagby Trä, som är en blomstrande bygghandel för proffs. Enheten kommer att heta Optimera Hagby.

Vår nya familjemedlem har 10 anställda, och kommer att vara till hjälp för proffsbyggare främst i Täby,  Åkersberga/Vallentuna-trakten och Sollentuna. Optimera Hagby kommer därmed att komplettera vår välbesökta enhet Optimera Täby.

Vi välkomnar våra nya kolleger och kunder!

 

 

Utmärkelse för hållbart byggande till koncernchef Pierre André de Chalendar

9 januari, 2017

I oktober 2016 fick Saint-Gobains högsta Koncernchef Pierre-André de Chalendar motta utmärkelsen “David Gottfried Global Green Building Award”  av World Green Building Council. Priset delades ut under den årliga WGBC-kongressen i Stockholm, och tilldelades Pierre-André de Chalendar för hans roll som personlig förkämpe för den globala rörelsen för grönt byggande, och synnerhet för hans innovativa och unika sätt att närma sig en företags-ledd strategi för grönt byggande.

– WorldGBC och den globala rörelsen för grönt byggande inspireras och värdesätter Pierre-André de Chalendars peronliga engagemang för grönt byggande, och hans ledarskap för att styra ett stort internationellt företag mot både vinstdrivande och tillväxt och samtidigt väva in grönt byggande i hela organisationen, säger Terri Wills, CEO vid WGBC.

David Gottfried-priset

David Gottfried Global Green Building Award instiftades 2011, uppkallat efter grundaren av WGBC, och tilldelas personer vars insatser för den globala rörelsen för grönt byggande har visat sig vara unika, innovativa och entreprenörsmässiga.

Green Building Councils världen över

World Green Building Council grundades 2002, och är det ledande internationella nätverket inom hållbart byggande. Med medlemmar i mer än 72 länder är dess målsättning att driva på marknadens övergång till mer hållbara byggnader. WGBC spelade en viktig roll vid COP21 i Paris. I samarbete med UNEP (United National Environment Programme) och franska regeringen lanserade de ”Buildings Day”.

Hög målsättning

Tillsammans med sina nationella råd och 27.000 medlemsföretag har de dessutom förbundit sig att att minska koldioxidutsläppen med 84 gigaton till 2050, för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, rentav 1,5 grader.

Saint-Gobain är medlem i mer än 35 Green Building Councils världen över.

”Är du en riktig träskalle?” Här är svaren!

4 januari, 2017

I vårt test ”Är du en riktig träskalle?” fick du möjlighet att sätta dina träkunskaper på prov. Här nedan följer svaren på alla frågor ur testet, kompletterat med korta fakta för dig som vill veta mer.

( Har du inte gjort testet innan eller vill pröva igen? Gör testet här! )

Fråga: Vilket av dessa tre träslag är vanligast i Sverige?

 • Björk
 • Bok
 • RÄTT SVAR: Tall
Det svenska skogsbeståndet fördelat på träslag i procent. Bild: Svenskt trä

Det svenska skogsbeståndet fördelat på träslag i procent. Bild: Svenskt trä

Fördelningen av träslag är inte densamma i hela landet. Tallen föredrar torra och magra marker medan granen prioriterar friska, fuktiga och bördiga marker. Därför dominerar tallskog i norra Sverige och på Gotland, medan granskog är vanligast i södra delen av landet.

Fråga: Hur lång är tillväxtcykeln från planta till fullvuxet träd i Mellansverige?

 • RÄTT SVAR: 50 år
 • 80-100 år
 • 150-200 år

Efter kalavverkning kan tidsspannet från nyplantering till slutavverkning av tallskog variera från 60 år i södra Sverige upp till 150 år i de nordligaste delarna av landet.

Fråga: Hur stor är avverkningen i förhållande till tillväxten i Sverige?

 • RÄTT SVAR: Mindre
 • Större
 • Lika stor

På mindre än hundra år har Sveriges skogstillgångar fördubblats. Eftersom avverkningen är mindre än tillväxten fortsätter skogsvolymen att öka. 70 procent av Sveriges yta (landareal) täcks av skog, främst barrskog. Det är endast allra längst i söder som lövskog dominerar.

Tillväxten i södra Sverige ökar mer än i norra Sverige främst på grund av att växtsäsongen är längre och varmare i söder.

Av den skog som avverkas i Sverige går ungefär 45 procent till sågverken, 45 procent till massaindustrin och 10 procent blir brännved, stolpar med mera. Träfibrer finns i en mängd produkter som man vanligtvis inte förknippar med trä, som till exempel disktrasor, kläder, bränsle, medicin med flera.

Tabell: Tillväxten i Sverige är större än avverkningen. Bild. Svenskt Trä

Bild: Svenskt trä

 

Fråga: Kan en fuktkvot vara större än 100 %?

 • Fuktkvot kan vara 100 % men inte större
 • RÄTT SVAR: Fuktkvot kan vara större än 100 %
 • Fuktkvot är alltid mindre än 100%

Fuktkvot definieras som kvoten av vattnets massa i fuktigt material och massan av det uttorkade materialet.Kvoten brukar anges i %.

Det nysågade virkets fuktkvot varierar mellan 30 och 160 %. För att detta virke ska kunna lagras utan kvalitetsförluster torkas det till målfuktkvot 16 %. Otorkat virke angrips förr eller senare av mikrobiell påväxt, till exempel blånad, mögel eller röta.

Fråga: Varför torkas merparten av produktionen i sågverk?

 • RÄTT SVAR: Det minskar risken för blånad och röta
 • Det minskar vikten hos det sågade virket vid transporter
 • Det minskar risken för träallergi hos de anställda i senare förädlingsled

I Sverige finns för närvarande cirka 140 sågverk som producerar över 10 000 kubikmeter, m3, sågad vara per år. Produktionen koncentreras till allt färre företag med en specialisering av de enskilda sågverken på träslag och produktgrupp.

 

Blånad och mögel på virke. Bild: Svenskt Trä

Blånad och mögel på virke. Bild: Svenskt Trä

Fråga: Av en stock blir ca 55 % sågade varor. Vilket av nedan är en bidragande orsak?

 • Den flis som erhålls vid sågningen är värdefullare än det sågade virket.
 • RÄTT SVAR: Stockarna är koniska och sågade varor jämnbreda

Den vanligaste metoden för att såga barrträ är blocksågning med efterföljande delningssågning. De utsågade virkesstyckena (plank och bräder) får ett rektangulärt tvärsnitt, förutom de yttersta bräderna som får en viss andel vankant, det vill säga att kanten är avrundad i stället för skarp.

Virke från den inre delen av stocken kallas centrumutbyte, medan virke från de yttre delarna kallas sidobräder. Det förekommer att virket närmast märgen sågas ut som en så kallad märgfångare.

Illustration över blocksågning. Bild: Svenskt Trä

Bild: Svenskt Trä

Fråga: Vad menas med finsågad yta?

 • Ytan är sågad med fintandad klinga eller band – direkt ur stocken.
 • RÄTT SVAR: Ytan är sågad ur torkat virke med fintandad klinga eller bandsåg
 • Ytan är sågad med finare utrustning

Ytan på trä kan framställas för att möta olika tekniska och utseendemässiga krav. Sågade ytor, så kallat originalsågat virke, erhålls direkt i sågverksprocessen när stocken är rå, det vill säga otorkad. Beroende på sågteknik erhåller ytorna olika utseende.

Finsågade eller torrsågade ytor har finare ytstruktur än originalsågade ytor framtagna ur otorkat virke. Finsågade ytor förekommer främst på utvändiga panelbräder. Hyvlade ytor kan vara av olika kvalitet beroende på antalet stål och rotationshastigheten på hyveln.

Dimensionshyvlad yta respektive finsågad yta. Bild: Svenskt Trä

Dimensionshyvlad yta respektive finsågad yta. Bild: Svenskt Trä

Fråga: Vid användning inom byggsektorn värderas gran och furu lika med några undantag. Vilket av nedan är ett sådant undantag?

 • Endast furu används i invändiga väggpaneler.
 • RÄTT SVAR: Endast gran brukar användas i utvändiga paneler
 • Endast gran används i tryckimpregnerat virke träskyddsklass NTR/B

Till utvändiga panelbräder används kluvna torkade centrumutbyten av gran. Virkeskvaliteten bör vara sort G4-2 eller bättre.

Genom sina specifika egenskaper har varje träslag sina typiska användningsområden. Gran är det träslag man i första hand använder som konstruktionsvirke. Till snickerier, lister och invändiga paneler används vanligen virke från furu men även gran kan användas. Lövträ, till exempel ek och bok, används i golvbeläggningar och i möbler.

Sörgårdsskolan i Skillingaryd, nominerad till Träpriset år 2008. Bild: Svenskt Trä

Sörgårdsskolan i Skillingaryd, nominerad till Träpriset år 2008. Bild: Svenskt Trä

Fråga: Vad menas med dimensionshyvlat virke?

 • Det är hyvlat i dimensioner beställda av kunden
 • RÄTT SVAR: Det är hyvlat på fyra sidor för att erhålla ett visst tvärsnitt
 • Det är hyvlat för att få rundade kanter

Virke dimensionhyvlas för att erhålla ett visst tvärsnittsmått och plana ytor, typiskt för byggvirke. Det planhyvlas för att erhålla släta ytor, typiskt för invändiga paneler, lister och golv. Bäst resultat erhålls på furu.

Fråga: Vilken är den starkaste produkten tillverkad av svenskt granvirke?

 • Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30
 • RÄTT SVAR: Fanérträ
 • Rundvirke
 • Limträ i hållfasthetsklass GL30

Fanérträ tillverkas industriellt i form av element med rektangulärt tvärsnitt. Elementen används huvudsakligen som balkar eller skivor i bärande system. De är uppbyggda av ett stort antal sammanlimmade fanérskikt av furu eller gran.

För att öka styvhet och bärförmåga orienteras fanérskiktens riktning olika beroende på om materialet ska användas som balk eller skiva. Skivan har korslagda fanér och balkens fanér ligger i dess längdriktning.

Okej, nu har du stenkoll – gör testet igen?

Vill du veta mer om trä så besök gärna Svenskt Trä, som på sin hemsida har massor med information och publikationer om detta fantastiska material.

Fakta och bilder: Svenskt Trä.