Knauf Nail It – ny sammanfogning för yttervägg

15 december, 2016

nail-it-knauf-blogg

Slintande skruvar, obekväm arbetsställning och tungt arbete vid montage av ytterväggsprofiler. Snart ett minne blott? Arbetet med ytterväggsstål är på väg att förändras. Nu lanserar Knauf ett nytt innovativt system.

Stålreglar används allt oftare som bärande konstruktionselement i yttervägg. Skälen till den ökande användningen är flera. Reglarna är raka, levereras i färdiga längder, tar inte upp fukt och möglar eller brinner inte. Det vanligaste sättet att sammanfoga stålprofiler är fortfarande med självborrande skruv, vilket ofta är ett tidsödande och tungt arbete för montören.Framförallt blir arbetsställningen ansträngande vid golv och tak, eftersom reglarna fogas samman med skenor som utgör syll och hammarband.

Fokus på effektivisering

Genom sin systematiska forskning har Knauf utvecklat ett helt nytt system som eliminerar tidigare problem vid skruvning och ger en bättre lastförflyttning från regelverk till bjälklag. Knauf har medvetet riktat sin forskning och teknikutveckling mot en effektivisering i arbetet med ytterväggsprofiler. Målet har varit att förbättra arbetsmiljö, förenkla sammanfogning och minska tidsåtgång vid montage.

Forskningen på området har pågått i flera år och resultatet är tydligt. En ny sammanfogningsmetod är välkommen. – Vi såg tidigt potentialen i att spika istället för att skruva. Produktutvecklingen har pågått länge och nu kan vi äntligen visa upp vårt patenterade system, berättar Robert Bjerhag, produktchef stål, Knauf. Nail It System är alltså framtaget för att lösa problematiken vid sammanfogning av stålprofiler. Utgångspunkten är att ballistisk spik ersätter den traditionella självborrande skruven.

Testmontörer entusiastiska

Den patenterade systemlösningen har utvecklats genom omfattande provserier i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Resultaten har sedan testats i fältmiljö på arbetsplatser, för att säkerställa bästa utformning och funktion. Enkelheten i att spika istället för att skruva ger många fördelar. – De fördelar som spikningen ger kommer att revolutionera vår bransch.

Tester i riktig miljö har gett en fingervisning om hur bra metoden fungerar. Framförallt montörerna är mycket positiva i sina omdömen, fortsätter Robert Bjerhag. Systemlösningen bygger alltså på ett antal stålprodukter för yttervägg som monteras genom ballistisk spikning med luftdriven spikpistol. Regelverkets sammansättning i kombination med ett beslag som placeras i reglarnas ändar, förändrar lastangreppet på infästningarna till en knäcklast mot infästningens kropp.

Nail Bracket är nyckeln

De dynamiska lasterna tas upp av regelverket och utövar därför inte lastpåverkan på spikens fäste. Förutom den nya montagemetoden är det unika med systemet framförallt dess nyckelprodukt, Nail Bracket. En smart multiprodukt som kombinerar funktionen hos ändavstyvare och tryckfördelningsplåtar som transfererar lasten i en och samma produkt. Utformningen gör att endast en produkt behöver användas istället för flera.

Beslaget fördelar ned lasten i bjälklaget vilket gör att godstjockleken i skenor kan reduceras. Beslaget monteras enkelt tillsammans med stålregel och kan även användas för infästning av skena till regel över och under öppningar. Nail Bracket finns också i en justerbar variant (adjustable) för användning vid snedtak och vindstag där beslagets bottenplatta kan justeras till önskad vinkel.

Speciell spik

I systemet ingår också en bandad spik, Nail Impact, i härdat stål med en helixräfflad kropp som ger en rotation då spiken penetrerar materialet. I dagarna lanseras Nail It System på marknaden. Under tiden fortsätter systemet att utvecklas och fler produktlanseringar är på gång. Tanken är förstås att erbjuda en effektiv helhet av produkter för ytterväggsstål. – Vi nöjer oss inte här utan fortsätter förstås att driva produktutvecklingen framåt, avslutar Robert.

Fördelar med nya Nail It System:

/ Upp till 4 gånger snabbare montage

/ Bättre arbetsmiljö

/ Bättre lastupptagning

/ Reducerad godstjocklek

/ Lägre pris

/ Lägre vikt

/ Enklare hantering

/ Bättre ergonomi

Läs mer om Nail It System

Källa: Knauf

Kommentera

Kommentarer