Isolera hållbart med nya iCell

27 december, 2016

iCell har sedan 2011 utvecklat en miljövänlig isoleringsskiva i cellulosa för byggnadsbranschen och nu är iCells isoleringsskiva ”iCell Skiva” redo för marknaden.

Isoleringsskivan, som tillverkas i Älvdalen i Sverige, används som tilläggsisolering eller för nybyggnationer. Den baseras i grunden på samma miljöeffektiva cellulosaisolering som iCell Lösull.

För friska hus

Med iCell Skiva går det utmärkt att bygga diffusionsöppet, tack vare cellulosaullens hygroskopiska egenskaper. Med ångbroms och diffusionsöppet vindskydd/underlagstak så andas byggnaden och blir friskare och sundare.

… och för byggarens arbetsmiljö.

iCell Skiva är lätt att hantera, dammar minimalt och inte minst suverän ur arbetsmiljösynpunkt, inget kli, klåda eller andra irritationer – helt enkelt en fröjd för installatören. Den finns i storlekarna 45 mm till och med 195 mm.

Minimal miljöpåverkan från A till Ö

iCell arbetar för att minimera vår miljöpåverkan i alla avseenden. Från råvara till färdigt isoleringsmaterial behövs mycket mindre energi än vid tillverkning av exempelvis mineralull.

Produktionen sker helt mekaniskt i en torr och kall process med tillsatser som är harmlösa för naturen.  Eftersom grunden i iCells isoleringsskiva är cellulosa tillsätts flamskyddsmedel för brandskydd.

Flamskyddsmedlet som iCell använder är helt fritt från borsyra och borsalter som kan ge negativa effekter på människor och natur, både vid installation och rivning.

Miljöfördelar med iCell cellulosaisolering

  • iCells cellulosa är ett organiskt material – cellulosa från barrträd.
  • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar inom produktionen, genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd, 4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
  • iCell cellulosaisolering kan ta upp och avge fukt och därmed låta huset andas utan behov av diffusionsplast.
  • iCells produktion av cellulosalösull, från råvara till färdig produkt, förbrukar avsevärt mindre energi än isoleringsmaterial av mineraler eller olja.
  • iCells produktionsanläggning använder el från vind och vattenkraft.
  • iCells flamskyddsmedel är fritt från borsalter och borsyra.
  • iCells tillverkning sker mitt i den nordiska marknaden, vilket ger lägre miljöbelastning från transporter.
  • iCells cellulosaisolering är betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt vid installationer.

Läs mer om iCell

Källa: iCell

Kommentera

Kommentarer