Värsta byggboven: Otydligheten.

10 november, 2016

kundrelation-fb-blogg

Vem i hela världen kan man lita på?

De vanligaste klagomålen till Konsumentverket rör hantverksjobb. På TV förfäras vi av fräcka fuskbyggare och förstörda husdrömmar. Hur vet konsumenten vilken hantverkare som går att lita på egentligen?

Vi som i bygghandeln dagligen träffar både hantverkare och deras kunder vet såklart att det finns de aktörer som inte är seriösa. Men vi vet också att den starkt övervägande majoriteten av våra hantverkare är hårt arbetande hederliga människor.

Muntligt är silver, svart på vitt är guld

De allra flesta fall där en konsument reklamerar ett hantverksjobb handlar inte ens om att hantverkaren varit oärlig, inkompetent eller slarvig. Det absolut vanligaste är att parterna inte kommunicerat ordentligt.

Vi tror gärna att vi har samma bild av hur ett projekt ska genomföras och nöjer oss med en muntlig överenskommelse. Men det outtalade lämnar utrymme för missförstånd. Har överenskommelsen dessutom varit muntlig är det nästintill omöjligt att styrka vad som sagts.

Förvänta det oväntade

Har ni inte gått igenom hela åtagandet ordentligt är det stor risk att något tar längre tid, kostar mer pengar eller på annat sätt avviker från köparens förväntningar. Det kan också tillkomma moment under arbetets gång, som varit omöjliga att förutse även för byggaren. Detta bäddar också för tvister helt i onödan.

Detta bör ert avtal innehålla:

 • Omfattning – vad exakt ska göras?
 • Utförande – hur ska det göras
 • Pris – hur mycket ska det kosta, inklusive moms?
 • När och hur ska betalning ske?
 • Tid – när ska arbetet påbörjas, när ska det avslutas?
 • Ändringar och tillägg – skriv in dem i avtalet efterhand!
 • Vem står för material, el, resor och städning?

Inget att dölja? Visa det!

Som hantverkare kan du ge kundrelationen en extra positiv start genom att erbjuda din nya kund uppgifter som visar att du är av rätta virket, till exempel:

 • Referenser – uppmuntra din kund att kontakta andra som anlitat dig
 • Visa att du har F-skattesedel
 • Behövs någon särskild behörighet för jobbet, visa att du har den
 • Påvisa att du har relevanta försäkringar
 • Uppmuntra din kund att höra av sig till Skatteverket för att få bekräftat att du inte har betalningsanmärkningar eller skulder

Mallat och klart

Konsumentverket har tagit fram en mall för skriftligt avtal som är utmärkt att utgå från vid renoveringar och reparationer. Ladda ner det här och se fram emot ett bekymmersfritt samarbete!

Läs även mer på:

www.omboende.se

www.hallakonsument.se

www.konsumentverket.se

 

Kommentera

Kommentarer