4 skäl att låta hantverkaren köpa materialet

1 november, 2016

bloggbild-optimera-slap-lagreDe flesta som går ut och äter på restaurang har inte med sig en matkasse från snabbköpet till kocken att använda. Vi räknar med att kocken själv bäst kan välja sina råvaror och vi betalar gärna för den expertisen – det är liksom hela poängen. På samma sätt är det med hantverkare. De kan sina grejer och det är värt att ta vara på den kunskapen – av fler skäl än de flesta känner till.

1. Reklamationsrätt och garantier – tre eller tio år?
Om kunden låter hantverkaren köpa materialet i samband med projektet omfattas alltihop – både materialet och arbetet – av Konsumenttjänstlagen, vilket ger kunden 10 års reklamationsrätt på båda delar. Det är i sammanhanget viktigt att tänka på att detta rör sig om material till fasta installationer, alltså inte vitvaror, fristående garderober etc.

Om kunden däremot handlar materialet själv gäller endast Konsumentköplagens 3 års reklamationsrätt för materialet. Om hantverkaren handlar materialet och lämnar garanti på arbetet omfattar denna garanti också materialet.

2. Bara en part att reklamera till.
Oavsett om hantverkaren handlar på ett eller flera olika ställen, har kunden bara en part att reklamera hos om något skulle gå fel.

Har kunden handlat själv kan det blir flera parter att reklamera till, och dessutom mycket svårare att fastställa om ansvaret för ett uppkommet fel ligger hos en leverantör av material eller hos hantverkaren som använt det.

3. ”Fackmannamässigt utförande” omfattar även materialval.
Försäkringsbolagen – både kundens och hantverkarens – kräver att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört för att gå in och ersätta eventuella skador. I begreppet fackmannamässigt utförande ingår valet av material.

Handlar hantverkaren själv materialet och något går fel är det hantverkarens egen försäkring som täcker detta och kunden är fri från ansvar och kostnader som kan uppstå på grund av felet.

4. Fackmannamässigt materialval ingår i priset
En professionell hantverkare är enligt Konsumenttjänstlagens § 4 skyldig att samråda med och ta tillvara kundens intressen genom att välja bra material. Vilket jobb kunden än har beställt så köper hen alltså inte bara själva jobbet utan även kompetensen att bedöma det använda materialets lämplighet.

Enligt Konsumenttjänstlagens § 6 måste hantverkaren till och med avråda kunden från att använda material som hen inte själv är helt säker på är lämpligt, standardenligt etc. Har kunden otur kan detta innebära att material hen handlat inte kommer till användning för att hantverkaren inte kan ställa sig bakom det.

Ger hantverkaren med sig och använder material hen är tveksam till står kunden i värsta fall med en dyr nota för att undermåligt material orsakat kostsamma fel.

Mer information i ämnet hittar du på Konsumentverkets upplysningssajt www.hallakonsument.se

Spara

Spara

Spara

Kommentera

Kommentarer