Nyheter

På S:t Hansgården får barnen vara med och bygga

20 juni, 2019

reportage stavrex markskruv s:t hansgården

På S:t Hansgården får alla barn vara med och bestämma vad som ska byggas – till och med vara med och bygga det. Möt Lennart Pranter, bygg- och projektledare som arbetat här i 25 år. Han ger oss en rundtur och berättar om hur han under det senaste halvåret gått över från plint till markskruv.

På initiativ av Optimera Lund anländer vi till S:t Hansgården med uppdraget att skriva ett kortare reportage om hur man i flera projekt gått över från plint till markskruv. När vi välkomnas av en ovanligt engagerad och kunnig bygg- och projektledare inser vi dock att här finns betydligt mer än så att berätta.

Den engagerade bygg- och projektledaren i fråga heter Lennart Pranter. Han har varit här länge nu – närmare bestämt i 25 år. Vid sidan bedriver han en hantverksfirma i egen regi men det är tydligt att han brinner för S:t Hansgården, där han är anställd på halvtid. Ett återkommande tema under rundvisningen är vikten av att barnen ska kunna vara med och bygga och att projekten därför måste få ta tid och vara fria från riskmoment. Projektet med markskruv ska bland annat resultera i en alldeles ny parkour-bana, vilket barnen själva valt.

Men låt oss börja från början.

På Lunds Kommuns hemsida beskrivs S:t Hansgården som ett ”fritidshem med miljöprofil som bedriver öppen verksamhet och lektionsverkasmhet för de kommunala skolorna i Lund”. Man skulle även kunna hävda att S:t Hansgården genom sin verksamhet är närmast unikt i Sverige.

– Alla klasser i Lunds kommun kan ansöka om att hålla lektioner på S:t Hansgården. Här är det praktiska ämnen, alltså praktisk ekologi, praktiska hantverk, praktisk historia, praktisk hälsokunskap. Allt sånt som inte går att göra i ett klassrum kommer de hit för, berättar Lennart och fortsätter. Varje klass får ett par lektioner varje år. Tre till fyra timmar per gång.

– Och så finns det pedagogisk personal som inte bara har pedagogikutbildning, utan handplockats för att de har andra kvaliteter också.

Som exempel nämner Lennart diverse hantverk, historia, arkeologi och utvecklar sedan hur han i sin roll kommer in i bilden.

–  Det är väldigt kompetent personal. Jag är här för att serva dem med material, ritningar, bygglovshandlingar – allt möjligt som kan tänkas behövas. Och faktiskt bygghjälp då de inte är kunniga i hur man spikar, skruvar och sågar. Men de kan mycket väl hantera verktygen om jag sätter dem i deras händer och visar hur de ska göra. Och det gör de gärna.

optimera och stavrex besöker markskruvsprojekt i lund

Om hållbarhet idag är på allas läppar så var man på ST: Hansgården något före sin tid. Lennart förklarar hur de genom åren utgått från en så kallad permakulturplan.

– 1996 gjorde vi en permakulturplan för området. Permakultur handlar om att man inte utnyttjar naturen onödigt mycket. Istället bygger man upp det ekologiska systemet så att det skapar så lite arbete som möjligt, går åt så lite energi som möjligt och att man samtidigt får det man behöver.

Rundvisningen fortsätter och Lennart påminner oss ännu en gång om att vi inte får lov att fotografera barnen. Nästa stopp är uteklassrummet som utformats för att underlätta för lärarna att bedriva praktisk undervisning. Praktisk historia till exempel.

– Om lärarna ska undervisa om exempelvis medeltiden, då växer allting de behöver runt om. Då kan de säga till barnen att, ”Nu ska ni göra soppa, leta reda på de här växterna”. Så får barnen gå runt och leta och smaka sig fram, berättar Lennart och fortsätter.

– Så är det med alla andra praktiska ämnen här också. Varje klassrum är utformat för att stödja en viss typ av undervisning.

Rundturen fortsätter. Lennart berättar om verksamheten med en sådan inlevelse att det knappast går att ta miste på det genuina engagemang han känner inför sin uppgift. Här finns som sig bör massor av djur på gården. Några av de tama minigrisarna strövar fritt innanför grindarna och verkar väl förtrogna med människor. En del av barnen som vistas här hjälper till att sköta djuren även på helger och lov. På så vis får många av dem känna på ansvar för första gången. De kvitterar ut nycklar så att de själva kan komma hit och mata djuren. Det är en del av överenskommelsen med de barn som har kaniner i kaninhotellet.

tam gris på st hansgården

Här är barnen med och gör precis allting. Ingenting anses för svårt eller för komplicerat. På sistone har de, till stor förtjusning, varit med och satt markskruv. Lennart förklarar hur han ser på saken.

–  Vi har en policy att barnen ska få vara med och planera vad som ska byggas här och att de också ska få vara med och bygga. Så jag har ju haft med barnen och kört borrmaskiner som är lika stora som de själva. Då är leendet ända upp till öronen kan jag säga.

här sätter Lennart markskruv

Nästa stopp är den solpanelsdrivna smedjan, en byggnad som barnen också varit med och byggt. Här får de testa på smide i den höga värmen som bildas när sex personer är igång och smider samtidigt. Två barn per städ och ärsa gäller.

Vi fortsätter mot det 250 kvadratmeter stora stallet som barnen förstås också varit delaktiga i. Här finns plats för får, getter och hela 38 burar tillhörande kaninhotellet. Byggnaden är den ekologiska filosofin trogen.

–  Hela nordväggen är en lätt-lerhalmsvägg med lerputs på in- och utsida, äggoljetempera på insidan och kalkslamning i sexton lager på utsidan. Det ska vara så ekologiskt det går, säger Lennart och skrattar.

st hansgården

Vi går in i byggnaden och det visar sig att mycket av materialet har en historia.

–  Materialet här inne är till största delen återvunnet. Teglet kommer från ett hus i Malmö, där Filmstaden står idag. När det revs paxade vi teglet, säger Lennart och berättar vidare.

– Och timret är 350 år gammalt. Det satt i en stor byggnad i Kalmar innan.

Vi går vidare till växthuset som är sammankopplat med stallet vilket ska visa sig fylla en viktig funktion.

–  Den ammoniak som finns i luften i stallet, som annars skulle fläktas ut och förstöra ozonskiktet, går in i ekologiska processer i jorden och blir näring till växterna här. Så vi behöver aldrig gödsla dem. Ett fiffigt sätt att göra ett problem till en tillgång. Det är permakultur, förklarar Lennart.

Vi går ut och rundar hörnet till stallet där ett stort antal redan nedskruvade markskruvar uppenbarar sig.

–  47 stycken satte vi på en dag, jag och en till. Då gjorde jag ett koordinatsystem med fyra stycken måttband. På datorn hade jag alla X- och Y-koordinater som vi följde exakt. Det var väldigt enkelt, berättar Lennart.

marksruvar nedskruvade i marken

Markskruvarna ska bli en parkourbana. Parkour är en träningsform som inkluderar mycket akrobatik och har blivit populär bland barn och unga under senare års tid. Banan ritade Lennart själv och lät sedan en parkourexpert se över och korrigera ritningarna där nödvändigt. Men det stannar inte vid parkour. Lennart och barnen har större planer än så.

–  Hela området här ska bli en plats som lockar till lek och rörelse, säger Lennart och pekar mot en stock längre bort.

– Från stocken där ska det bli en höghöjdsbana där man kan gå på vajrar och stockar som rör sig. Sen högst upp blir det en linbana som går 40 meter där det tar vid andra balansgrejer.

experterna från stavrex delar med sig av sin kunskap

Vi ska precis avrunda reportaget när Lennart kallar in killarna från Stavrex – som också råkar befinna sig här för dagen – till arbetsboden. Han vill visa dem ett nytt projekt och höra om markskruv skulle vara en lämplig lösning även där. Svaret blir lika ärligt som självsäkert: ”Vi har aldrig gjort det förr, men klart att vi löser det”. På Optimera tvivlar vi inte en sekund. Lennarts erfarenhet och engagemang kombinerat med Stavrex kvalitetsprodukter fixar nog det allra mesta.

5 snabba om markskruv

Vi passade förstås på att ställa några snabba frågor om Lennarts syn på markskruv. Så här svarade han.

Vad använde du innan du upptäckte markskruv?

En grävmaskin.

Vad är den största skillnaden mot en grävmaskin?

Det är att jag kan gå in och sätta en skruv, gå därifrån och det syns knappt att någon varit där. Det blir snyggt, rent och väldigt säkert. Inga farliga moment någonstans.

Hur länge har du arbetat med markskruv?

Ett halvår.

Kommer du någonsin att gå tillbaka?

Nej. Det finns ingen anledning heller.

Hur ser relationen till Stavrex ut?

Tja. Än så länge bra. *Skratt*

Handla allt du behöver hos Optimera

Lennarts markskruv kommer från Optimera Lund som också tog initiativet till detta reportage. Besök dem gärna på Skiffervägen 26A. Läs mer om markskruv och alla dess fördelar här.

Optimera ställer sig bakom Färdplan 2045

28 maj, 2019

Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete ställer sig Optimera Svenska AB bakom det nationella initiativet Färdplan 2045 med syftet att minska koldioxidutsläppen inom bygg- och anläggningssektorn. Målet är att Sverige ska ha en bygg och anläggningssektor som är klimatneutral senast år 2045. Idag står svenska bygg- och anläggningssektorn för cirka 40% av den totala klimatbelastningen årligen.

Förra året startades ett gemensamt branschinitiativ där man tagit fram en ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor” men det övergripande målet att tillsammans halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 och uppnå klimatneutralitet 2045. Idag samlar färdplanen över 100 företag, organisationer och kommuner.

Färdplaner

Nu lanseras också den första lokala tillpassningen av nationella färdplanen och det sker i Malmö.  LFM30, Lokal Färdplan Malmö 2030, är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativet är aktörsdriven och stöttas av Sveriges Byggindustrier, Fossilfritt Sverige och Malmö stad. Detta stöttas även av Informationscentrum för hållbart byggande.

För att uppnå dessa ambitiösa mål har därför branschen tagit initiativ till en testbädd i Malmö och lanserat: LFM30 ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030”. Vi på Optimera ställer oss bakom detta initiativ och åtar oss därför att implementera det övergripande målet om klimatneutralitet i Malmö till år 2030.

Fokusområden

Arbetet bedrivs inom sex strategiska fokusområden som är gemensamma för hela värdekedjan i byggsektorn:

 • Affärsmodeller, incitament och samverkan
 • Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
 • Design, process och klimatkalkyl
 • Klimatneutrala byggmaterial
 • Förvaltning, drift och underhåll
 • Klimatneutral byggarbetsplats och transporter

De aktörer som väljer att skriva på den lokala färdplanen delar uppfattningen om att Malmö ska gå från ord till handling och bli en förebild inom klimatneutralt byggande. Genom deklarationen förbinder man sig också att visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. För att lyckas krävs såväl stora som små insatser och en bred representation från de aktörer som planerar, bygger, beställer och förvaltar framtidens Malmö.

 

Läs mer

Vill du veta mer om Färdplanen och vad den innebär så hittar du mer information här

Läs om vilka företag som anslutit sig till färdplansarbetet

Lär dig mer om LFM30

 

Veckans verktyg – fakta om handsågen

17 maj, 2019

I vår serie Veckans Verktyg kommer vi att presentera snabba fakta om olika verktyg, här kommer du att få lära dig om kuriosa, historia, användningsområden och en hel del annat. 

Vem uppfann egentligen sågen?

Det råder delade meningar om vem eller vilka som egentligen uppfann sågen. Kineserna påstår att en uppfinnare vid namn Lu Ban var först cirka 500 f Kr. Det finns dock bevis på att egyptierna använde sågar av koppar cirka 2500 år tidigare.

De allra första sågarna

Redan på stenåldern tillverkades sågliknande verktyg, vilka var mycket primitiva och mest troligt gjorda av djurkäkar. Arkeologer har gjort fynd från Cro-Magnon människan, som levde för cirka 40 000 – 50 000 år sedan. Dessa fynd visar att även tandad flinta användes för att såga i trä eller ben.

Sågklingans utveckling

Samtidigt som användandet av olika metaller så har även sågklingan utvecklats. De moderna sågar som används idag utvecklades först när sågtänderna började tillverkas i material somt tillät skränkning och fick en v-liknande form. Ungefär samtidigt fick sågen handtag.

Olika typer av sågar

Enligt Wikipedia så finns det 16 olika typer av handsågar, bland annat Bågsåg, Japansåg och Timmersvans.

Spela en sång på din såg

Det är vanligtvis en fogsvans som används när sågen utnyttjas som ett musikinstrument. Böj bladet som en S-kurva och stryk en stråke eller hammare på den yttre släta sidan. När du böjer sågen uppåt så får du en högre tonhöjd och neråt får du en lägre.

Säljer tusentals sågar varje år

Under 2018 så såldes ungefär 2002 sågar av Optimeras eget märke Novipro, du hittar dem här

Effektivare byggplatslogistik med Lean Works

16 maj, 2019

Logistik har i alla år inneburit en utmaning för aktörer inom byggbranschen. På Optimera försöker vi ständigt hitta lösningar som underlättar för våra kunder och tar nu ytterligare ett steg genom det spännande konceptet Lean Works. Vi tog ett samtal med en av våra logistikexperter, Thomas Johansson, för att ta reda på mer om vad det innebär.

Kortfattat. Hur ser trenderna ut inom byggplatslogistik?

– Jag ser en tydlig trend hos kunder kring hållbarhet och produktivitet. Man vill öka produktiviteten och utmanar oss i leverantörsledet i vad vi kan göra, säger Thomas och fortsätter:

– Det är en trend som vi inte märkt lika mycket av tidigare, utan som har ökat under senaste året. Det har pratats om det i 20 år, men nu känner vi att det är mer allvar, att man är beredd att göra någonting.

– Hur kan vi då stötta på ett bättre sätt? Vi kan med en bättre gemensam planering och ökat informationsutbyte leverera än mer ”Just-In-Time” och dessutom direkt till monteringsplatsen och på det sättet avsevärt öka byggarens produktiva tid.

Vad innebär Lean Works?

– Lean Works är en samling av tjänster för att öka byggarens produktiva tid. I huvudsak består det av delar som vi redan erbjuder. Det som är unikt är att vi nu har bakat ihop det i ett koncept som vi säljer som en helhet. Vissa av tjänsterna kan vi tumma på – men andra tummar vi inte på, för då är det inte Lean Works.

Hur hjälper Lean Works byggarna?

– Det allra viktigaste är att vi som leverantör har en flödesplanerare som utifrån kundens input planerar flödet av varor hela vägen till monteringsplatsen på bygget. På rätt våningsplan, i rätt rum framför rätt vägg. Byggarbetarna ska bygga – inte hämta, leta och bära varor.

Hur har det kunnat se ut tidigare?

– Vi försöker komma åt problemet med att vi historiskt levererat stora partier med god framförhållning på grund av osäkra ledtider och ibland bristande planering på bygget. Den stora volymen innebär att man behöver flytta runt produkterna för att komma åt rätt material, ibland flera gånger om. Då skadas inte sällan materialet och det kanske även ligger ute och regnar sönder. Att flytta runt varor tillför inget värde. Bäst är att hela tiden försöka minimera antalet gånger vi tar i produkterna. Sloganen ”hämta, leta, vänta” är så tråkig att höra och den ska absolut inte behövas på en byggarbetsplats som nyttjar vårt koncept Lean Works.

Hur skiljer sig leveranserna med Lean Works?

– Vi använder ”just in time”-leveranser och levererar tätare inpå, just för att det inte ska stå massor av material på bygget och stoppa upp produktionen.

Det finns en hållbarhetsaspekt också. Berätta mer.

– En stor andel av Sveriges tunga fordon är på väg till eller från en byggarbetsplats. Det finns studier som säger att nära på 30 % av Sveriges tunga fordon nyttjas för byggmaterial – en herrans massa transportbelastning. Kan vi då samla materialet via Optimeras Bygglogistikcenter och få ner antalet tunga fordon som besöker byggarbetsplatserna så kan vi minska antalet totala mil och därmed även miljöbelastningen.

– Det påverkar även närområdet där vi kan få bort många av dagens tunga transporter. Vi kan tidsstyra det mer och komma med ett fåtal välfyllda bilar istället för många halvfulla. En jättevinst i citymiljö när du slipper köra in med alla tunga fordon.

– Dessutom kan vi minska spillet genom att minska skadorna och därigenom få ner materialåtgången, vilket också innebär en miljövinst.

thomas - expert på byggplatslogistik

Thomas Johansson | Optimeras expert på byggplatslogistik

Optimera arbetar löpande med att underlätta logistiken för våra kunder. Vilken utveckling vill du se inom logistik? Kommentera gärna och diskutera i sociala medier.

Optimera ny huvudsponsor till Skidskytteförbundet

14 maj, 2019

Efter en briljant skidskyttesäsong har både landslagschef och huvudtränare bytts ut, en ny Generalsekreterare är på väg in och förändringarna sker i högt tempo. Det passar därför bra att vi nu kan presentera en ny huvudsponsor till Svenska Skidskytteförbundet, nämligen Optimera Bygghandel.

– Vi är oerhört stolta över att kunna presentera Optimera som ny Huvudsponsor till Skidskytteförbundet, berättar Generalsekreteraren på Skidskytteförbundet, Ingemar Arwidson. Optimera är precis som vi i en stark tillväxtfas och vi har flera gemensamma projekt och satsningar att se framemot, tillsammans för visionen ”Sverige – Världsledande i Skidskytte”.

Kundevent

I fredags höll Optimera ett stort kundevent och presenterade då även sitt samarbete med Svenska Skidskytteförbundet för sina kunder och medarbetare. På plats fanns möjlighet att testa skidskytte och träffa stjärnorna Linn Persson och Emma Nilsson från landslaget.

Under eventet träffade vi personal från Optimera, bland annat Henrik (till vänster) och Fredrik (till höger). Varken Henrik eller Fredrik kunde släppa taget om de elektroniska skidskyttegevären innan de fått 5 träff var. Optimeras personal är väldigt nöjda med samarbetet och menar att det är otroligt stort och alla är väldigt positiva.

– Optimera har aldrig riktigt synts i media förut och det känns riktigt mäktigt att när vi väljer att göra det så gör vi det i en sån otroligt häftig sport som skidskytte, säger Henrik

Första stora sponsoravtalet

Det är alltså första gången som Optimera går in i ett stort sponsoravtal och väljer då att slå på stort med ett huvudsponsorskap till skidskyttet.

-Vi har tidigare valt att stötta idrott på lokal nivå. Och det kommer vi att fortsätta med. Med vårt engagemang i Skidskytteförbundet går vi in i ett långsiktigt samarbete med ett förbund och landslag som delar våra värderingar och som har en fin mix av unga män och kvinnor som brinner för sin idrott. Vi tror starkt på skidskyttarna, säger Inger Lönn, marknadschef och sponsoransvarig för Optimera Bygghandel.

Landslagsåkare på plats

Även våra svenska åkare som fanns på plats, Linn och Emma, såg positivt på det nya samarbetet. De instruerade gärna nyfikna kunder och Optimeras personal.

– Det är otroligt bra stämning och alla här är riktigt glada och intresserade. Jag har även med mig mina OS- och VM-medaljer och folk som har stannat till är både imponerade och nyfikna, säger Linn.

EPD | Miljövarudeklaration: Så funkar det

12 maj, 2019

EPD - Electronic Product Declaration - skapa en EPD för byggvaror, material, byggnader och tjänster

EPD står för ”Environmental Product Declaration” – på svenska miljövarudeklaration – och har som syfte att framställa transparent och jämförbar information om hur en produkt eller tjänst påverkar miljön under sin livscykel.

Vi har samlat kortfattad information om EPD och hur ni kommer igång med att skapa miljövarudeklarationer för era produkter och tjänster.

Hämta kostnadsfri broschyr

Veckans verktyg – fakta om hammaren

2 maj, 2019

I vår serie Veckans Verktyg kommer vi att presentera snabba fakta om olika verktyg, här kommer du att få lära dig om kuriosa, historia, användningsområden och en hel del annat. 

Världens äldsta verktyg

För 2,4 miljoner år sedan kom våra förfäder på den briljanta idén att slå en sten mot ett annat föremål. Hammaren kan därmed räknas som världens äldsta verktyg.

Utvecklingen

30 000 år senare började människor att fästa en sten vid en läderrem för att få större slagkraft. På medeltiden fäste smeder huvudet på ett skaft med hjälp av två järnplåtar på sidorna av skaftet. Ungefär samtidigt kom någon på att det gick att göra ett hål för skaftet genom slaghuvudet, vilket gjorde hammaren mycket säkrare.

Material

Trä är det mest dominerande materialet i skaftet, detta trots alla nya syntetiska material som till exempel stålrör eller glasfiber. I norra Europa är det vanligaste träslaget ask.

Olika typer av hammare

Enligt Wikipedia så finns det 26 olika typer av hammare, bland annat Blyhammare, Plåtslagarhammare och Tapetserarhammare. Vilken är din favorit?

Kuriosa

En av de mest kända hamrarna är Tors hammare Mjölner. Det speciella med Mjölner är att den alltid träffar sitt mål och sedan återvänder till Tors hand. Tor kan även använda sin hammare till att skapa åska.

Säljer tusentals hammare varje år

Under 2018 så såldes ungefär 2300 hammare av blandade märken hos Optimera, du hittar dem här

Sveriges smartaste hänglås

30 april, 2019

Nu gör det ingenting om du glömmer koden till låset eller tappar bort nyckeln. Från 2 maj så kan du köpa Habos Smart lock i din Optimerabutik. Vi är mycket stolta över att vara en av de första i Sverige med att sälja låset.

Smart lock är Sveriges smartaste hänglås. Hänglåset kan styras med en fingertrycksavläsare eller app. Du kan även via appen ge access till familj, vänner, hantverkare eller kollegor. Accessen kan vara både permanent och tidsbegränsad. I appens historik kan du hålla koll på vilka som öppnat låset.

Fingeravtryck eller app

Hela 15 olika fingeravtryck kan registreras på varje lås, medan ett obegränsat antal personer kan ha access via appen. Räckvidden med Bluetuooth är 6-10 meter. Låset laddas via Micro-USB och en laddning håller i upp till 3000 upplåsningar. I stand-by läge så kan en laddning hålla i 3-6 månader.

Fungerar både inne och ute

Låset kan användas både inom – och utomhus, vid temperaturer från -20 till +65 grader och tål en fuktighet på 20%RH – 85%RH. Ladda ner Habos app gratis där appar finns.

Smart lock är dessutom klassat med IP65 (damm och spolsäkert) samt märkt med CE, FC och Rohs. Detta gör att antalet användningsområden ökar; skåp, dörrar, bagage/resväskor, bodar och grindar.

Besök din närmsta Optimerabutik för att köpa ditt smarta lås!

 

Fördelar med Superwood – brädan som har det mesta

29 april, 2019

Superwood själva beskriver sitt material som hållbart, bärkraftigt, vackert och enkelt att arbeta med. För att sticka ut hakan ytterligare kallar de sin produkt Världens bästa bräda. Nedan listar vi några av dess många fördelar.

superwood - impregnering - säljs på optimera superwood - målning - säljs på optimera superwood - ovansidan - säljs på optimera superwood - profilering - säljs på optimera superwood - granvirke - säljs på optimera

Så väljer du rätt kök till ditt hem

12 april, 2019

Trender för kök - experten från marbodal tipsar om tidlösa och moderna kök.

Att renovera eller bygga nytt kök innebär ofta en större investering. Därför är det extra viktigt att resultatet blir bra och står sig under många år framöver. Vi ringde upp Therese Svantesson, kategoriansvarig på Marbodal, och bad om de bästa tipsen inför köksrenoveringen.

Vilka trender ser vi inom kök de senaste åren och framöver?

– Hållbarhet märker vi efterfrågas mer och mer. Vi jobbar mycket med business to business och där har det varit viktigt under en längre period. Men vi ser också att slutkonsumenter blir mer medvetna och frågar efter hållbart tänk i köket. Vi har jobbat med Svanenmärkning sedan slutet av 1990-talet och 75 procent av våra luckmodeller är Svanenmärkta idag. Även våra köksstommar är Svanenmärkta och sedan årsskiftet även våra laminatbänkskivor.

– Vi tänker att man ska kunna leva ett hållbart liv i våra kök också. Det är mycket fokus på egen odling och där har vi tagit in vissa tillbehörsprodukter som gör att man faktiskt kan odla inne i sitt kök. Sen ska det finnas bra källsortering så att man kan sortera allting redan i köket och slipper åka med en stor säck till återvinningen. Vi har också ett speciellt inrede till lådor som ger en bra förvaring för grönsaker och bröd så att de håller sig fräscha länge.

Bra sorteringslösningar för moderna kök.

Påverkar hållbarhetstänket val av material?

– Det är bra att satsa på material som tål att användas. En träbänkskiva som man sköter rätt håller ju i många, många år. Stenbänksskivor, kvartskompositskivor och laminatskivor är också väldigt slitstarka. Sköter man om sitt kök så håller det väldigt länge.

Vad efterfrågar folk designmässigt?

– Mörkare färger och trä efterfrågas alltmer efter en lång period med vita och ljusa kök. Också varma toner. Ljusgrått och grått är stort, men man ser att det tonar över mot den varmare färgskalan.

– Enkelt och elegant är också en trend, där man skapar en harmonisk känsla med monokroma färger. Gärna ton i ton istället för kontrasterande.

– En annan trend vi ser nu är Shakerinspirerade kök. Vi vann årets kök 2018 med ett kök som heter Ramsvik. Shakerkök är inspirerade av en rörelse i USA på 1800-talet. Det ska vara funktionellt, enkelt, och gedigna, trogna material med hantverkskänsla.

Folk vill ha mörkare och varmare färger i sina kök berättar Therese från Marbodal.

Vilken typ av belysning ska jag välja till köket?

– Man vill ha bra arbetsbelysning men kanske inte att den ska synas. Vi har LED-spotlights som många väljer som arbetsbelysning. En väldigt diskret lösning som fälls in under skåpen.

Hur ska köket planeras?

– Man måste tänka på någonting som kallas för arbetstriangeln – alltså var vatten, häll och kyl och frys placeras. Vi pratar mycket om ett ”bra köksflyt” när man jobbar i köket. Exempelvis ska det helst vara 80 centimeter mellan vask och häll.

Hur ska den som vill ha ett tidlöst kök tänka?

– Jag tycker att man ska utgå mycket från var köket placeras – vilken typ av hus eller lägenhet man bor i. Det skapar ju i sig en bra förutsättning för ett tidlöst kök, skulle jag säga. Har du ett sekelskifteshus på landet ska du kanske inte ha ett modernt bistrokök med industridetaljer. Då passar en lantlig och klassisk stil bättre. I stora drag kan man tänka så. Är det en nyproducerad lägenhet så kanske man inte ska ha för mycket lantlig touch. Det ska smälta in i huset eller lägenheten. Då blir det väldigt naturligt och håller även designmässigt.

Vilka är de vanligaste misstagen inför en köksrenovering?

– Många som kommer in till en köksutställning vet inte riktigt vad de vill ha. Man tycker ofta att alla stilar är fina. Här är det i hög grad kökssäljarens uppgift att ställa rätt frågor och hjälpa kunden att definiera vad den vill ha. Moodboard är ett bra sätt att visualisera sin köksdröm på.

– Vissa är heller inte medvetna om vad det kostar. Man har kanske gått runt i köksutställningen och pekat ut stenskivor, PLUS-kök och exklusiva vitvarulösningar och blir sedan lite förvånad när man ser prislappen. Därför är det viktigt att ha en budget för hur mycket man vill spendera på sitt kök. I det långa loppet är det ofta värt att köpa det man vill ha så att man verkligen blir nöjd och inte ångrar sig.

Montera köket själv eller anlita någon?

– Där rekommenderar vi att man har en snickare till hjälp, för bästa resultat. Sedan är det klart att du kan montera ditt kök själv. Du har monteringsanvisningar och återförsäljare till stöd. Men eftersom du gör en stor investering när du köper nytt kök är det skönt att känna sig trygg genom hela processen.

För att bli certifierad Marbodalmontör kan du som snickare kontakta en återförsäljare, exempelvis Optimera.

5 tips inför köksrenoveringen

 1. Behovsanalys
  Vad gör jag i köket? Lagar jag mat varje dag eller äter jag bara frukost här? Sitter jag i köket och jobbar? Hur många ska kunna vistas här? Hur mycket förvaring behöver jag? Spalta upp dina behov och ta gärna hjälp av en köksexpert. Det spelar ingen roll hur snyggt köket är om det inte är bra planerat.
 2. Moodboard
  Gör en moodboard där du samlar inspiration kring den stil du vill ha på köket. På Marbodals webbplats kan du få vägledning om vilken köksstil som passar dig bäst. Ta hjälp av appar som Pinterest där du kan skapa digitala moodboards. Dessa kan du ta med dig och visa för köksexperten hos återförsäljaren.
 3. Budget
  Håll koll på hur stor din budget är innan du påbörjar renoveringen.
 4. Anpassa efter huset
  Välj gärna ett kök som stilmässigt passar resten av huset eller lägenheten.
 5. Material
  Tänk på att det material ni väljer både ska fungera praktiskt och designmässigt.