Hur locka fler unga till byggbranschen?

14 december, 2017

Hur lockar vi unga till byggbranschen?

Trots goda möjligheter till jobb är det få ungdomar som väljer gymnasiets byggprogram. Varför är det så, och vad behöver göras för att locka fler unga till en bransch som skriker efter arbetskraft?

Störst chans att få jobb efter skolan

I ett pressmeddelande från Skolverket redovisas att ungdomar med gymnasieexamen från bygg- och anläggningsprogram har störst chans att få jobb. Mer än hälften hade s.k. etablerad ställning på arbetsmarknaden inom ett år efter avslutade studier. Det betyder att de inte varit registrerade som arbetslösa under året och hade en årsinkomst om minst 187 100 kr.

Färre som söker byggprogram

Samtidigt visar skolverkets statistik att allt färre ungdomar söker sig till bygg- och anläggningsprogrammen på gymnasieskolorna. Under de senaste fem åren har andelen ansökningar minskat med 21 %, trots att det just nu planeras fler byggprojekt än någonsin och arbetsmarknaden skriker efter personal.

Enligt Boverkets analyser kommer det att krävas 600 000 nya bostäder inom de närmaste tio åren. Med dagens personalresurser finns det emellertid endast kapacitet att bygga 450 000. Det finns alltså ett brinnande behov av ungdomar med byggkompetens, så vad är det som avskräcker dem från branschens gymnasieutbildningar?

Slopad högskolebehörighet

Under gymnasiereformen 2011 togs högskolebehörigheten bort från yrkesförberedande program. Det kan ha påverkat valet för elever som vill ha möjlighet att läsa vidare efter gymnasiet, menar fackförbundet Byggnads.

Oro för utslitande arbete

Ytterligare en anledning till att unga blir avskräckta från arbeten inom bygg, kan vara rädsla att de tunga sysslorna ska slita ut kroppen. Därtill att skaderisken anses vara för hög.

Information till skolorna

För att bryta trenden är facket och arbetsgivarorganisationerna eniga om att informationskampanjerna gentemot grundskolan behöver förbättras.

Sveriges Byggindustrier berättar i en intervju med Byggnadsarbetaren att man bland annat kommer att använda sig mer av sociala medier och yrkestävlingar för att informera, inspirera och skapa intresse bland ungdomarna.

För att bemöta oron för förslitning och skaderisker vill man framhålla det utökade arbetet för en bättre och säkrare arbetsmiljö inom byggbranschen.

Bättre lärlingssystem

I november höll Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen ett seminarium med frågeställningen: ”Hur ska vi säkra kompetenshöjningen till bygg- och installationsbranschen?”.

De oroas över bristande personalresurser och vill förbättra utbildningsvägen till relevanta yrken inom fältet. Lösningarna de kom fram till var att branschen behöver bättre marknadsföring, fler praktikplatser, samt ett förbättrat lärlingssystem med finansiering av staten.

Branschen måste kunna påverka

Enligt Lars Tullstedt, expert inom kompetenshöjning på Sveriges Byggindustrier, är det dags att sluta laga system där skola och elever dikterar villkoren. Istället behövs det ett yrkesanpassat lärlingsprogram, vars innehåll till stor del utformas av aktuell bransch.

Hälften av eleverna tillgodoses

”Endast hälften av eleverna på yrkesutbildningarna tillgodoses, eftersom 30 % inte slutför studierna och 20 % anser sig vara understimulerade”, säger Jens Albrektsson, chef för kompetens och utbildning på Installatörsföretagen. Han menar att obligatoriska praktiksystem och branschvalideringar skulle kunna motivera eleverna att avsluta studierna.

Ansvar från staten

I Svenska Byggindustriers och Installatörsföretagens förslag till lärlingssystemet ska ett statligt organ ansvara för kravställning och uppföljning av olika branschmodeller. Företagen som är villiga att ta utbildningsansvar för sina lärlingar bör dessutom få ekonomiskt stöd av staten. Förhoppningen är att detta ska locka ungdomarna till bygg- och anläggningsbranschen, samt lösa den rådande kompetensbristen.

Kommentera

Kommentarer