De topp 5 vanligaste byggfelen

7 december, 2017

Nu tippar topplistan över från enstegstätade fasader till andra problem

Länge har det varit enstegstätade fasader som ledde ligan över skadeanmälningar för småhus. Men nu är det andra problem som toppar listan, visar en färsk sammanställning från försäkringsbolaget Gar-bo.

Enstegstätade putsfasader är ett minskande problemområde efter ett flertal år i absolut topp, berättar Gar-bos skadeingenjör Peter Lidhäll för Byggtjänst.se i en intervju. Peter Lidhäll menar att det sannolikt främst beror på att fenomenet varit i fokus under ganska många år och därför åtgärdats vartefter.

Hela metoden att bygga med enstegstätning har ju avskaffats sedan man upptäckte vilka problem som kan uppstå, och därför upptäcks inte nya fel i samma takt som innan.

Spetskompetens och erfarenhet behövs

Så vilka fel är det numera som toppar listan över skadeanmälningar för småhus och vad beror de på? Enligt Peter Lidhäll är en orsak till att arbeten inte blir perfekt utförda att man till exempel anlitar snickare som saknar spetskompetens inom plåt för att utföra plåtarbeten vid nybyggen.

En annan utmaning är nyare material och lösningar, som senaste årens extra stora golvplattor, där hantverkaren inte alltid har erfarenhet av vilket underarbete som behöver göras för att plattan ska sitta tillräckligt bra, utan att den spricker eller släpper från underlaget.

De fem vanligaste felen är…

  1. Ytterväggar (163 skador): Exempelvis garage med mögelpåväxt, bristfälligt utförda tröskelbleck och underbleck, fel på midjeplåt.
  2. Våtrum (116): Golvbrunnar monteras för nära väggar, bristfälligt fall mot golvbrunn, felaktiga tätskikt, kakel och klinker som spricker och släpper.
  3. Grunder (71): Sprickor, bristfällig dränering, hålrum under betongplatta.
  4. Yttertak (63): Läckage på vind, dåligt plåtarbete, läckage genom boardskiva, läckage vid takfönster.
  5. Installationer (45): Läckage från installationer, svackor eller bakfall på avloppsledningar.

Läs mer i denna artikel på byggtjänst.se

Kommentera

Kommentarer