Vinter is Coming – Dags att tilläggsisolera

18 oktober, 2017

Den långa och kalla vintern är på väg med stormsteg. Då är det hög tid att förbereda ytterväggarnas försvar. Genom tilläggsisolering stärks husets energieffektivitet ordentligt. Värmeläckaget begränsas och kan på sikt spara villaägaren en rejäl slant med minskade uppvärmningskostnader.

Isolering ut- eller inifrån?

Tilläggsisoleringen fungerar bäst utifrån och sätts med fördel upp i samband med fastighetsrenovering. Men det finns flera anledningar till att överväga isolering inifrån istället, som att rådande årstid inte är lämplig för renovering utomhus, eller att fasaden inte ska täckas över av estetiska skäl.

Kontrollera fasaden

En tilläggsisolering inifrån minskar värmeläckaget men kan påverka fasadens torktid efter regn. Innan man sätter upp isoleringen är det viktig att först kontrollera skicket på fasaden och se till att den håller tätt mot väderpåverkan som slagregn. Samtliga sprickor och frostskador behöver åtgärdas. Om det finns en luftspalt bör den vara välventilerad.

Påbörja arbetet

När ytterväggen är säkrad kan isoleringsarbetet inifrån påbörjas genom att rensa bort snickerier, träpaneler eller gipsväggar och elinstallationer. Läs mer om det praktiska arbetet med tilläggsisolering här.

Tänk även på att den totala tjockleken av isolering efter tilläggsisolering rekommenderas att vara mellan 200-300 mm i ytterväggen.

Tre goda anledningar

Med isoleringen kommer flera andra fördelar förutom att behålla värmen inomhus. Här kommer tre anledningar som kan vara bra att tänka på.

Bra miljöval

Att tilläggsisolera väggen har inte bara ekonomiska fördelar genom sänkta värmekostnader, det är även ett bra miljöval eftersom det samtidigt minskar värmeförbrukningen. Dessutom är glasullsisoleringen från ISOVER tillverkad av garanterat 70 % återvunnet glas.

Minskat buller

Medan värmeläckaget begränsas från fastigheten så dämpas även oljud till den. Om huset ligger nära en tungt trafikerad väg eller utsätts för annat buller kommer ljudmiljön att förbättras inomhus med tilläggsisolering.

Förbättrat brandmotstånd

Eftersom isoleringen är tillverkad av obrännbar glasull förbättrar det även fastighetskonstruktionens brandmotstånd och bidrar till ett tryggare boende då ljus, el-artiklar och spis oftare står tända och påslagna under den mörkare och kallare årstiden.

Isolera innan det är för sent?

Nåja, så dramatiskt är det väl inte, men det är bättre att arbeta proaktivt innan vintern kommer. Annars kan man behöva sitta som nattvakt hela vintern och hålla spisen igång för att man inte isolerat ordentligt mot kylan. Att isolera är alltid en god investering, oavsett årstid.

Viktigt att tänka på

  • När du tilläggsisolerar invändigt hamnar ytterväggen i ett kallare klimat som kan medföra att den lättare kan utsättas för fuktproblem.
  • På lättbetonghus, gamla tegelfasader och putsade trähus finns det viss risk för isbildning om isoleringen invändigt är tjockare än 45 mm.
  • För mer värdefull info: http://www.isover.se/renovera-och-tillaggsisolera-huset-inifran-i-host

Kommentera

Kommentarer