Skadliga vibrationer granskas

3 oktober, 2017

Dåliga vibrationer risk för byggare.

Under slutet av oktober i år kommer fackförbundet Byggnads ha sin årliga arbetsmiljövecka. Temat detta år kommer att handla om personalskadorna som orsakas till följd av felaktig användning av vibrerande verktyg och maskiner.

Permanenta skador

Till skillnad från melodifestivallåten är det inte alltid positivt att få vibrationer, tvärtom kan det i värsta fall ge permanenta skador. Vibrationsskador kan vara allt från färgförändringar i huden, till svåra muskel- och nervskador. Symptomen brukar vanligtvis vara känselbortfall, domningar och smärta.

Vanligaste arbetssjukdomen

Enligt statistik från AFA Försäkring är skada till följd av vibrationer i särklass vanligaste orsaken till arbetssjukdom på byggarbetsplatser. ”Så mycket som hälften av alla arbetssjukdomar i byggsektorn är orsakade av vibrationer”, säger Byggnads miljöombudsman Ulf Kvarnström till tidningen Byggnadsarbetaren.

Misstänker att reglerna inte följs

Trots att det finns hårda regler för att förhindra skadorna, skadas allt fler varje år. Dessutom är det allt yngre som drabbas. Det kan bero på att regler inte följs misstänker Byggnads.

Sprida information på arbetsplatserna

Byggnads har 3400 skyddsombud ute på arbetsplatserna runt om i landet. De kommer att genomföra en gemensam granskning av vibrationsskador och ta reda på hur de vibrerande verktygen används. Med hjälp av checklistor kommer de att kontinuerligt följa upp hanteringen och rapportera in till fackförbundet.

Bättre hantering och mindre skador

Enligt Ulf Kvarnström är målet med granskningen att förbättra hanteringen av verktygen och upplysa om riskerna. Genom det hoppas man att kunna minska skadorna.

Kommentera

Kommentarer