Förenklad kontroll av serietillverkade hus

24 oktober, 2017

 

boverket-serietillverkade-hus

På uppdrag av regeringen släppte Boverket nyligen en rapport som ska leda till förenklad kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus. Rapporten kallas ”En förutsägbar process” och är ett resultat av Boverkets nära samarbete med branscher och myndigheter som rör vid frågan.

Kommunerna tolkar olika

Bakgrunden till rapporten handlar om att byggherrar och tillverkare upplevt att kommuner tolkar byggregler olika. Det har resulterat i att produktion, utveckling och investeringsvilja hämmats. Boverket menar att det största problemet handlar om bristen på förutsägbarhet och har kommit fram till två lösningsförslag som kan göra byggandet smidigare.

Två förslag

De två alternativa lösningarna som föreslås i rapporten ska vara frivilliga och enbart komplettera samt förenkla det aktuella systemet. Förslagen är:

  • certifiering av sakkunniga
  • certifiering av byggprojekteringsföretag.

Granskning från privata aktörer

Förslagen ger byggherren möjlighet att låta certifierade privata aktörer utföra granskningen av projekteringen. De certifierade sakkunniga och byggprojekteringsföretagen kommer dessutom att kunna utföra andra uppgifter som tidigare legat på byggnadsnämnden. Däremot är det fortfarande byggnadsnämnden som måste godta bedömningarna i samband med startbesked enligt PBL.

Förhoppningar om positiva konsekvenser

Genom att överlåta bedömningarna av de tekniska egenskapskraven inför startbesked från kommuner till byggbranschen hoppas Boverket att processerna kommer att gå smidigare. Det ska i sin tur ge positiva ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser som ger vinning till såväl privat som offentlig sektor.

Förslagen skickas på remiss

I ett pressmeddelande säger Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson att förslagen är omfattande och skulle innebära en stor förändring. Han menar även att man, genom att utöka förutsägbarheten, kortar ner planprocessen. Förslagen kommer nu att skickas på remiss innan regeringen tar beslut.

 

Källa: regeringen.se

Kommentera

Kommentarer