Sex saker du vill veta om ROT-avdraget

19 januari, 2017

ROT-avdraget och dess effekter är ett ständigt aktuellt ämne. Det grubblas och sias i alla läger och det är närmast ett heltidsjobb att hänga med i svängarna. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna i ett lagom kaffepaus-format.

1. Hur mycket har ROT-avdragen minskat sedan sänkningen 2016?

Svar: 11,2 miljarder kronor betalades ut för rotavdrag 2016, vilket är en minskning med 8,5 miljarder från året innan, då summan var 19,7 miljarder kronor.

Antalet företag som utförde ROT-arbeten minskade med cirka 6000 under 2016 jämfört med året innan. Antal köpare av rot-arbete minskade med 180 000 personer. (Källa: denna artikel i Byggvärlden)

 

2.Varför sänktes ROT-avdraget?

Svar: För att omfördela resurser, och genom den ökade skatteintäkten (som beräknades uppgå till 5,57 miljarder kronor 2016) kunna använda mer pengar till nyproduktion.

 

3. Jag har egen firma som sysslar med husrenoveringar. Får jag själv eller mina familjemedlemmar anlita mig och använda ROT-avdraget?

Svar: Nej – arbete du utför åt dig själv eller åt en närstående omfattas inte av ROT. Om du har anställda, ej närstående, som utför arbetet är det däremot OK. Ett krav för att få rotavdrag är att köparen har betalat utföraren för utfört arbete. Som enskild näringsidkare kan du inte fakturera dig själv.

Om du anlitar ditt eget bolag (aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, ekonomiska förening) får du inte rot- eller rutavdrag för den del av arbete som utförts av dig själv eller en närstående.

 

4. Vad har ROT med sund konkurrens att göra?

Svar: Att motverka svartarbetet i byggbranschen är enligt många en viktig poäng med ROT-avdraget. Blir det lite billigare att anlita en byggfirma som betalar skatt, väljer fler hushåll att göra det.

Detta i sin tur gör den vita arbetsmarknaden mer attraktiv för byggfirmorna, vilket bidrar till en sund konkurrens i branschen.

 

5. Varför gäller ROT-avdraget bara arbetskostnaden?

Svar: ROT-avdraget är i första hand en sysselsättningsstimulerande åtgärd, första gången insatt år 1993, för att råda bot på den höga arbetslösheten inom byggbranschen.

Av den anledningen är det just arbetskostnaden som subventioneras, inte materialet.

 

6. Skjuter svartjobben i höjden nu när avdraget sänkts?

Svar: Det är ännu för tidigt att bedöma. Bygghandeln fortsatte att öka stadigt under början av 2016 – vilket hade kunnat tyda på att svartjobben tar över – men såg senare under året ut att plana ut.

Om detta hänger ihop med ROT-avdragets sänkning eller amorteringskravet som infördes 2015 – eller båda – är svårt att avgöra.

Källor: Regeringen.se, Byggbranschen i samverkan , Skatteverket.se, Byggvärlden.se

Kommentera

Kommentarer