De bygger ditt energisnåla hus – och tar ditt gamla i inbyte

31 januari, 2017

Ett Lyckebohus blir till. Bild: Blomkvist Bygg

I södra utkanten av Lidköping sitter en rejält förkyld Christian Blomkvist och berättar för Optimerabloggen om sin nytänkande modell för trygga byggen: Blomkvist Bygg tar ditt gamla hus i inbyte när de bygger ditt nya.

– Idag kräver ofta banken att du har sålt ditt gamla hus för att få låna till ett nytt. Vi går in och erbjuder oss att köpa huset om inte mäklaren får fart på försäljningen inom en viss tid, berättar Christian. Detta blir en trygghet både för vår kund och banken, och innebär att banken vågar låna ut pengar till det nya bygget, och kunden får komma vidare i sina boendeplaner utan stress.

Christian Blomkvist och Oskar Cederqvist äger Blomkvist Bygg.

Sätter fart på försäljningen

Än så länge har Blomkvist Bygg haft ett tiotal avtal där detta åtagande ingått. Överenskommelsen går i praktiken ut på att Blomkvist Bygg åtar sig att vid trög försäljning köpa loss huset, och vid behov på egen bekostnad göra renoveringar som höjer husets attraktivitet och gör det lättare att sälja. – Det kan handla om att det behövs ett nytt kök eller uppfräschade ytskikt, det vill säga de punkter som visat sig försvåra försäljningen, berättar Christian.

– Vårt bud på huset, som ofta ligger kring 80% av den önskade köpeskillingen, kan dessutom vara just det som ska till för att budgivningen ska ta fart, förklarar han vidare. Hittills har Blomkvists trygghetsskapande erbjudande räckt för att lösa situationen för alla inblandade; de har inte behövt köpa ett enda hus än så länge.

Lyckebohus lyckat koncept

Christian Blomkvist startade Blomkvist bygg 2001, och äger det sedan 2010 ihop med Oskar Cederqvist, som bar med sig många års erfarenhet som hussäljare in i företaget. År 2013 lanserade man konceptet Lyckebohus,  platsbyggda, energieffektiva småhus med hög standard och stor valfrihet för kunden.

Lyckebohus erbjuder totalentreprenad och jobbar med tre olika produkttyper; volymhus för minimerade kostnader till bibehållen kvalitet, individuellt anpassade hus för kunder som ritat huset själv eller  har specifika önskemål, samt fritidshus. Huvudsakligen bygger man i trä, men om kunden önskar stenhus löser man det också.

Köksmiljö ur Lyckebohus showroom. Bild: Blomkvist Bygg

Bygga energieffektivt: mer en kunskapsfråga än en kostnadsfråga

Blomkvist Bygg jobbar med nyproduktion, renoveringar och tillbyggnader även utanför konceptet Lyckebohus, mot såväl privatpersoner som företag. Christian och Oskar har 20 anställda och många järn i elden. För närvarande bygger de fem parhus på området Vattenkannan i Skövde, och har 20 likadana i planeringsstadiet i Mariestad. Båda projekt har en senioranpassad profil, med god tillgänglighet och hög energieffektivitet.

– Att bygga energieffektiva bostäder utan att det kostar nämnvärt extra är något vi tillämpar i alla våra hus, säger Christian. Vi har med oss mycket erfarenheter från bland annat passivhus, och vet att det mer är en fråga om kunnande och teknikval än dyra material för att få ett hus som inte läcker energi i onödan.

Meningsfullt mervärde

Det handlar om att våga lämna bakom sig gamla sanningar om självdrag som en nödvändighet för sunda hus, och istället isolera rätt, sätta in riktigt bra fönster och bygga bort köldbryggor. – Det tjänar ju både de boende och miljön på, så det känns fint att kunna erbjuda, avslutar Christian Blomkvist.

Kommentera

Kommentarer